Webbpublicering för InfoGlue

SYSTEMUPPDATERINGAR

2017 11 23

NY WEBB 2018

Umeå universitets externa webbplats kommer att förnyas. Det kommer att innebära en stort förändringsarbete för många inblandade då innehållet på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och flyttas.

Förberedelse- och utvecklingsarbetet för en ny webb har redan startat, men merparten av flytten kommer att ske under 2018.

Förändringar av behörigheter och användare 2017

Under 2017 har webbförvaltningen sett över och gjort förändringar av behörigheter och användare i Infoglue.

Som du kan se i rollbeskrivningarna behöver man numera delta i anordnad utbildning för att få behörighet att arbeta i Infoglue. Tidigare har utbildningskravet endast gällt för webbansvarigrollen, medan webbproducentrollen har delats ut mer fritt. Det resulterade i ett väldigt stort antal användare i systemet, varav många var sällananvändare.

Av kvalitetsskäl har vi som krav att man loggar in åtminstone en gång per år. Vi har tagit bort användare som inte har loggat in på över ett år.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss via Servicedesk.


Driftmeddelanden InfoGlue

Just nu kan RSS-flödet inte visas. Var vänlig försök igen senare.

Just nu kan RSS-flödet inte visas. Var vänlig försök igen senare.

Arkiv