Till umu.se

Manualer för kalendariet

Nu finns ett nytt kalendarium vid Umeå universitet. Kalendariet finns uppsatt på centrala webben, på fakulteternas webbplatser och på de institutioner som så önskat.

Några av fördelarna med det nya kalendariet:

  • Man kan lägga in evenemang på både svenska och engelska
  • Fakulteter och institutioner kan få sin egen kalender
  • Möjlighet att visa evenemang av en viss evenemangstyp t ex enbart disputationer
  • Möjlighet att visa evenemang riktade mot en eller flera målgrupper, anställda, studenter eller allmänhet.
  • Anmälningshantering 
  • Fler personer kan redigera och administrera sina evenemang
  • Ett evenemang kan spridas och visas i flera olika kalendrar
  • Ett evenemang kan exporteras till iCal/Outlook

Vill ni ha en kalender uppsatt för er institution?

Kontakta Servicedesk

Lägga in och administrera evenemang:

Kalendern består av ett gränssnitt för att administrera (lägga in, redigera, publicera) evenemang. Alla personer vid Umeå universitet med casanvändare kan lägga in evenemang på svenska och engelska i valfri kalender:Lägga in evenemang

Utöver det finns det personer med rollen "Kalenderägare" som bl a kan:

Publicera evenemangKopiera evenemangLänka in evenemangLista anmälningar
Föreslå för publicering i andra kalendrarRedigera publicerat evenemang

Normalt sett finns det en kalenderägare per kalender, men det kan vara flera.
Kalenderägare för aktiva kalendrar

Visa evenemang och kalendrar på webbsidorna:

För att visa evenemangen på webbsidorna måste webbproducent/webbansvarig på institutionen lägga in komponenter på sidorna enligt manualerna på webbpublicering.umu.se/kalendariet/komponenter


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Administratör för centrala kalendariet

Maria Hammarström
Tel: 090-786 50 70