Manualer för kalendariet

Kalendariet finns uppsatt på centrala webben, på fakulteternas webbplatser och på de institutioner som så önskat.

  • Man kan lägga in evenemang på både svenska och engelska
  • Fakulteter och institutioner kan ha sin egen kalender
  • Möjlighet att visa evenemang av en viss evenemangstyp t ex enbart disputationer
  • Möjlighet att visa evenemang riktade mot en eller flera målgrupper, anställda, studenter eller allmänhet.
  • Anmälningshantering 
  • Flera personer kan redigera och administrera evenemang
  • Ett evenemang kan spridas och visas i flera olika kalendrar
  • Ett evenemang kan exporteras till iCal/Outlook

Lägga in och administrera evenemang:

Kalendern består av ett gränssnitt för att administrera (lägga in, redigera, publicera) evenemang. Alla personer vid Umeå universitet med Umu-id kan lägga in evenemang på svenska och engelska i valfri kalender:Lägga in evenemang

Utöver det kan medarbetare med rollen "Kalenderägare":

Publicera evenemangKopiera evenemangLänka in evenemangLista anmälningarFöreslå för publicering i andra kalendrarRedigera publicerat evenemang

Normalt sett finns det en kalenderägare per kalender, men det kan vara flera.


Kontaktinformation

Administratör för centrala kalendariet

Maria Hammarström
Tel: 090-786 50 70