Föreslå för publicering i andra kalendrar

Det finns möjlighet att föreslå evenemang för publicering i andra kalendrar. Detta underlättar flödet och spridningen av evenemang mellan kalendrarna. Kalenderägare har behörighet att föreslå för publicering.

I vilka kalendrar ska olika evenemang synas?

I Umeå universitets centrala kalender ska endast centrala evenemang som  Informationsdagen och Kultur på campus läggas in. Övriga evenemang, som till exempel disputationer eller ett seminarium som hålls av en institution ska läggas in i den egna kalendern (om sådan finns), annars i närmaste fakultetskalender.

Om kalenderägaren tycker att evenemanget bör nå en större publik (hela fakultetens eller centrala umu-kalenderns) föreslår han/hon för publicering i andra kalendrar.

Gör så här för att föreslå för publicering i annan kalender:

  1. När du publicerat ett evenemang får du upp en sida som bekräftar att evenemanget är publicerat samt en knapp "Föreslå för publicering":

  2. Klicka på knappen "Föreslå för publicering"
  3. En lista över kalendrar visas. Klicka på den kalender du vill att evenemanget ska länkas in i. 
  4. Ett mail skickas iväg till kalenderägare för den aktuella kalendern. Vill du föreslå för publicering i fler kalendrar, klicka på knappen "Föreslå för publicering" igen och upprepa sedan steg 3 och 4.
  5. Klart!

Om man publicerat ett evenemang och kommer på i efterhand att man vill föreslå det för publicering i andra kalendrar så letar man upp evenemanget, antingen via Aktuellt publicerade eller via sökfunktionen. Gå in på evenemanget och klicka på knappen "Föreslå för publicering". Upprepa steg 3 och 4 ovan.