Till umu.se

Komponenter

För att visa kalenderevenemangen på webbsidor behöver man lägga in komponenter på sidorna. Webbproducent och webbansvarig har behörighet att lägga in kalenderkomponenterna.

De komponenter som finns tillgängliga är följande:

CalendarBlockCalendarEventListCalendarEventListSimpleCalendarPresentation

UMU calendarRSS UGpage Component  
UMU calenderRSSForm Component


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion