Kopiera evenemang

När man har en rad evenemang av samma typ i t.ex. en seminarieserie, kan det vara praktiskt att lägga in det första evenemanget och sedan kopiera upp resten med utgångspunkt därifrån. För att kunna kopiera evenemang ska man vara kalenderägare.

När ska man kopiera evenemang?:

 • När man har flera evenemang av samma typ, t ex en seminarieserie där det enda som skiljer evenemangen åt är datumet.

Vill man däremot ha samma evenemang i flera kalendrar ska man använda möjligheten att Föreslå för publicering eller Länka in evenemang. Gör man då ändringar i evenemanget så slår det igenom i alla kalendrar där evenemanget är inlänkat.

Det bekvämaste är att skapa evenemangen i tidsföljd. Man ska vara kalenderägare för att kunna publicera varje evenemang innan man gör nästa kopia.

Så här gör du för att skapa kopior av evenemang:

 1. Leta upp det publicerade evenemanget du vill kopiera.
  Om du själv lagt in evenemanget (oavsett kalender) eller om det ligger i den kalender du är kalenderägare till så hittar du det under fliken "Aktuellt publicerade". I alla andra fall måste du leta fram fram evenemanget via "Sök". Du kan då t ex söka i en viss kalender eller på evenemangsnamnet.
 2. Klicka på det evenemang du vill kopiera.
 3. Klicka på knappen "Skapa kopia".
 4. Välj kalender som kopian ska läggas in i, normalt sett samma som ursprungsevenemanget låg i.
 5. Gör de ändringar som behövs i evenemangsformuläret för kopian. 
 6. Klicka på "Spara".
 7. Om du är nöjd med ändringarna klickar du på "Spara och skicka för godkännande".
 8. Är du kalenderägare till vald kalender kan du nu publicera evenemanget, om inte måste du vänta på att kalenderägaren har publicerat evenemanget.
 9. Börja om från punkt 1 för nästa tillfälle.