Lägga in evenemang i kalendern

Medarbetare och anknutna som har ett Umu-id kan lägga in evenemang i kalendrar.

Det finns två sätt att nå kalendergränssnittet där man lägger in nya evenemang:

 • Användare i InfoGlue kan gå via fliken "Min arbetsplats". Klicka där på länken Kalenderadmin.
 • Från Auroras startsida. Under rubriken Inloggningar klickar du på "Publicera i kalendariet".

Gör så här för att lägga in ett nytt evenemang:

 1. Klicka på länken "Nytt evenemang"

 2. Välj den kalender du vill lägga in evenemanget i.
  Du kan välja bland alla kalendrarna i systemet. Under "Mina kalendrar" listas de kalendrar där du är kalenderägare, vilket gör att du själv kan godkänna och publicera evenemang som läggs in där.

  NOTERA: I Umeå universitets centrala kalender ska endast centrala evenemang såsom t ex Informationsdagen och Kultur på campus läggas in. Övriga evenemang, såsom t ex disputationer eller ett lokalt seminarium, ska läggas in i den egna kalendern (om sådan finns), annars i närmaste fakultetskalender. Vill man sprida evenemanget till andra kalendar, använd funktionen Föreslå för publicering.
   
 3. När du har valt kalender fyller du i innehållet för evenemanget. 

 4. Fält med * är obligatoriska att fylla i innan du kan förhandsgranska evenemanget.

Obligatoriska fält är:
Evenemangets initiala språk/översättning
Evenemangstyp
Evenemangets namn
Startdatum och tid
Vem får delta
Kontaktperson

Övriga, icke obligatoriska, fält är:
Slutdatum och tid
Arrangör
Adress/url till ev. webbplats
Länknamn
Kort beskrivning
Beskrivning
Titel/Roll
Namn på föreläsare el. motsv.
Plats
Annan plats
Ange lokal
Välj anmälningsformulär
Avgift
Max antal deltagare
Sista anmälningsdag och tid
Kontaktpersonens e-postdress
Kontaktpersonens telefonnummer

Förklaring av formulärfälten:

Evenemangets initiala språk/översättning

Valmöjlighet mellan svenska och engelska. Använd detta språkval hellre än att göra två separata versioner av ett enskilt evenemang.

Evenemang som enbart finns med engelska text bör – av söktekniska skäl – även läggas in "på svenska".
Läs mer om hur man lägger in evenemang på engelska

Evenemangstyp

Här finns de kategorier som visas som etiketter för alla evenemang. Det finns också möjlighet att lägga upp kalendersidor som enbart visar ett urval av evenemang av en viss typ (från den kalender de baseras på).

Evenemangets namn

Innehållet i detta fält visas som rubrik för evenemanget. Ange inte evenemangstyp i rubriken, då det ändå visas i listan.

Startdatum och tid

Välj datum i popup-kalendern. Det går att hoppa över klockslagsangivelsen.

Slutdatum och tid

Välj datum i popup-kalendern. Om man inte alls väljer någon sluttid sätts sluttiden till 23:59 – denna tid visas dock inte på de publicerade webbsidorna utan är bara till för att kalendern ska sluta visa evenemanget vid denna tidpunkt. 

Arrangör

Visas under rubriken Arrangör.

Adress/url till ev. webbplats

Lägg in hela länken, t.ex. http://www.umu.se/utbildning 
Visas på detaljsidan med länktexten "Webbplats", om inte annat länknamn har angetts under "Länknamn".

Länknamn

Ange länknamn om du vill att det ska stå något annat länknamn än "Webbplats" (se ovan), t ex "Konferensens hemsida".

Kort beskrivning

Den korta beskrivningen visas endast i kalenderlistor, till skillnad från "Beskrivning" som endast visas på detaljsidan för evenemanget. Den korta beskrivningstexten får vara max 350 tecken.

Beskrivning

"Beskrivning" visas endast på detaljsidan för evenemanget, till skillnad från den korta beskrivningen som endast visas i listorna.

Vem får delta?

Välj mellan Studenter, Anställda och Allmänhet. Flera alternativ kan väljas, men försök att göra ett urval så att vi får rätt evenemang i rätt kalenderlistor!

Titel/Roll

Anges endast om man inte vill att det ska stå "Föreläsare:", vilket annars är förvalt (se nedan). Alternativ kan vara "Moderator" eller "Konferencier", inte "Dr".

Namn på föreläsare el. motsv.

Informationen i detta fält visas efter rubriken Föreläsare (eller annan enligt ovan).

Plats

Här kan man välja bland ett antal listade platser.

Annan plats

Här skriver man in platsen om den inte finns med som ett val i listan Plats. Om man både har gjort ett val i listan Plats och skrivit något i fältet Annan plats är det den sistnämnda informationen som visas. 

Ange lokal (ev. adress)

Används för att ge mer specifik information om var evenemanget äger rum. Plats och lokal visas då på detaljsidan under samma rubrik.

Välj anmälningsformulär

Välj anmälningsformulär om anmälan krävs och du vill ha in anmälningarna via kalendern. Om du har valt anmälningsformulär (finns bara ett i dagsläget, men kan utökas efter behov) så visas en länk "Boka plats/Anmäl dig" på detaljsidan. Den länken går till anmälningsformuläret du valt. Ska anmälan ske på annat sätt så anger du den informationen i beskrivningstexten istället.
Läs mer om Evenemang med anmälningsformulär

Avgift

Kan anges här (om man inte redan har gett utförligare anvisningar om biljetter/avgifter i textbeskrivningen). 

Max antal deltagare

Fältet för max antal deltagare används endast för sådana evenemang som har en sista anmälningsdag och där anmälan ska ske via det formulär som hör ihop med kalendern. Vartefter anmälningarna kommer in visas också hur många platser som är bokade.

Sista anmälningsdag och tid

Fyll i datum och tid om anmälningar till ett evenemang ska göras via det formulär som hör ihop med kalendern. Vill du ta bort anmälningsdag och tid så klickar du på soptunnan bredvid fältet.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson för evenemanget.

Kontaktpersonens e-postadress

E-postadressen kommer att visas som en mail-länk i kontaktpersonens namn. Har man valt att använda sig av anmälningsformuläret så skickas inkomna anmälningar till denna e-postadress. 

Kontaktpersonens telefonnummer

Anges om det är relevant.

Förhandsgranska evenemang

När du fyllt i alla fält klickar på knappen "Förhandsgranska" så kommer du till en vy där du kan kolla igenom att de ifyllda uppgifterna är korrekta. Från denna vy kan du sedan:

Redigera: Om du vill ändra något eller fylla i fler fält. Tar dig tillbaka till evenemangsformuläret
Radera evenemang: Tar bort evenemanget
Spara och skicka för godkännande: Skickar evenemanget ett steg vidare mot publicering. Om du inte själv har behörighet att publicera kommer du inte längre åt evenemanget för att göra ändringar när du väl har klickat på denna knapp. Kommer du på något i efterskott vänder du dig till den som sköter kalendern.

Väljer du inget av ovanstående alternativ så hamnar evenemanget under fliken "Pågående arbetsdokument".