Till umu.se

Evenemang med anmälningskrav

Om anmälningar till ett evenemang ska göras via det formulär som hör ihop med kalendariet så gör du följande när du fyller i evenemangsuppgifterna:

 1. Välj anmälningsformulär (finns i dagsläget endast ett)
  Om du har valt anmälningsformulär, kommer fulltextpresentationen av evenemanget automatiskt att innehålla en länk "Boka plats/anmäl dig". Den länken går till anmälningsformuläret som finns i kalendern.
 2. Ange ev. avgift
 3. Ange max antal deltagare (måste anges om anmälan ska ske via kalendariet)
 4. Ange sista anmälningsdag och tid. 
  Du kan inte skriva in datum för hand, utan måste välja det i kalendern. Vill du ta bort datumet så klickar du på papperskorgen bredvid kalendern.

...blir så här på webben

När du valt ett anmälningsformulär kommer det på webben visa sig som en länk "Boka plats/anmäl dig". Klickar besökaren på den länken så hamnar han/hon på en anmälningssida som ser ut så här:

Inkomna anmälningar

Inkomna anmälningar finns att få en översikt av på följande sätt:

 • Vid varje anmälning så skickas ett epost till kontaktpersonen för evenemanget
 • Leta upp evenemanget (t ex via fliken "Aktuellt publicerade"), klicka på evenemanget och sedan på knappen "Lista anmälningar".
 • Klicka på länken "Sök anmälda" och gör en sökning i ett eller flera av fälten:

Vill du inte ha in anmälningar via det formulär som hör ihop med kalendariet:

.... så fyller du i  anmälningsförfarandet i beskrivningsfältet istället. Dvs ange där sista anmälningsdag, vem man ska anmäla sig till m.m.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion