Till umu.se

Länka in evenemang

Om man känner till ett evenemang i en annan kalender som man vill visa i den egna kalendern också så finns det möjlighet att länka in evenemanget. Ett inlänkat evenemang uppdateras på samma sätt på alla ställen där det visas, om det skulle vara någon ändring i programmet. För att kunna länka in ett evenemang måste man vara kalenderägare.

När ska man länka in evenemang?:

  • Om man vet om ett evenemang som ligger i en kalender och vill visa det i den egna kalendern.

Länka in evenemang så här:

  1. Leta upp det publicerade evenemanget som du vill länka in.
    Om du själv lagt in evenemanget (oavsett kalender) eller om det ligger i den kalender du är kalenderägare till så hittar du det under fliken "Aktuellt publicerade". I alla andra fall måste du leta fram fram evenemanget via "Sök". Du kan då t ex söka i en viss kalender eller på evenemangsnamnet.
    Tips: Använd datum-funktionen för att undvika gamla evenemang.
  2. Klicka på det evenemang du vill länka in.
  3. Klicka på knappen "Länka in".
  4. Klicka på den av dina kalendrar som du vill länka in evenemanget till. Du kan inte länka in evenemang till kalendrar du inte är ägare av.
  5. Klart! Nu visas evenemanget i den valda kalendern.

Inlänkade evenemang hittar du under fliken "Inlänkade evenemang".

Ta bort ett inlänkat evenemang

Vill du ta bort ett inlänkat evenemang så letar du först upp evenemanget och klickar på papperskorgen längst till höger. Därefter väljer du vilken av kalendrarna du vill ta bort det inlänkade evenemanget ur, om det är inlänkat till flera kalendrar. Klart!


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Prenumerera på kalendrar

Som kalenderägare finns möjlighet att prenumerera på kalendrar. Det innebär att du får ett mail varje gång det publiceras ett evenemang i den kalendern. Prenumerera på de kalendrar där det kan tänkas läggas in evenamang som kan vara aktuella att länka in i "din" kalendern. 

För att prenumerera loggar du in i kalendergränssnittet och väljer "Evenemang" och därefter "Prenumererationer". Klicka på "Lägg till prenumeration" och därefter på den kalender du vill prenumerera på.