Publicera evenemang

För att kunna publicera ett evenemang måste man vara kalenderägare för kalendern. Det kan finnas mer än en behörig ägare för en kalender.

När ett evenemang skickas för publicering går det iväg ett e-postmeddelande till alla kalenderägare för den kalendern. Kalenderägaren kan då följa länken till evenemanget i e-postmeddelandet och publicera det. Man kan också som kalenderägare välja att redigera eller radera evenemanget istället för att publicera det.

Om det är kalenderägaren själv som har skickat evenemanget för publicering går det bra att genast klicka på fliken "För godkännande", gå in på evenemanget ifråga, och klicka på knappen "Publicera" istället för att vänta på e-posten.

En kalenderägare kan alltid se vilka evenemang som ligger och väntar på publicering i den egna kalendern genom att klicka på "Evenemang" och därefter "För godkännande".

Evenemang man skapat själv eller evenemang publicerade i den egna kalendern/de egna kalendrarna återfinns under fliken "Aktuellt publicerade".

Vad kalenderägaren kan göra med ett publicerat evenemang

När man som kalenderägare går in på ett publicerat evenemang via kalenderverktyget kan man göra följande: