Redigera evenemang

Ett publicerat evenemang kan endast kalenderägare gå in och redigera.

Redigera evenemang så här:

  1. Leta upp det publicerade evenemanget som du vill redigera.
    Om du själv lagt in evenemanget (oavsett kalender) eller om det ligger i den kalender du är kalenderägare till så hittar du det under fliken "Aktuellt publicerade". I alla andra fall måste du leta fram fram evenemanget via "Sök". Du kan då t ex söka i en viss kalender eller på evenemangsnamnet.
  2. Klicka på det evenemang du vill redigera.
  3. Klicka på knappen "Redigera".
  4. Gör de ändringar du vill göra. Klicka sedan på knappen Spara. I och med detta så syns ändringen direkt på webben. Du behöver alltså inte publicera om evenemanget.
  5. Klart!

Har du lagt in ett evenemang som behöver redigeras, men du är inte kalenderägare?

Då måste du vända dig till kalenderägaren. Lista över kalenderägare