HeadlineImage

Bildhantering i Infoglue

För att göra det enkelt för de flesta har vi valt att (i princip) bara använda ett enda bildformat i Infoglue. Om alla bilder görs och läggs in 562 pixlar breda, så kan de användas överallt, i de allra flesta sammanhang, utan att varje användare ska behöva skala om bilder i t.ex Photoshop till speciella format för varje visningsalternativ.

Exempel: Bilden som visas ovanför artikelns rubrik och den som visas i mindre storlek här till höger är egentligen samma bild. Den första har fått nyckelordet "HeadlineImage"; den andra har inget nyckelord alls, utan har bara lagts in i artikeln och med hjälp av "Bildegenskaper" placerats som "Halvbredd höger".

Hur bilden visas på sidan är alltså en en annan sak än dess originalstorlek.
Visningen kan påverkas av
1) valet att visa bilden i fullbredd, halvbredd, "liten" eller "pytteliten", samt i tillämpliga fall vänsterställd eller högerställd
2) vilket nyckelord (Asset key) bilden har
Läs mer om nyckelord och hur de används

OBS! att man alltid bör ange någon bredd, eftersom ett utelämnat värde kan "misstolkas" av Infoglue som att bilden ska täcka hela sidan...

Ny funktion: Bildvisning i "lightbox"

För att kunna visa en bild i dess fulla bredd – Infoglue-formatet 562 pixlar eller bredare – till exempel om bilden är detaljrik, kan man numera visa bilden i ett lager "ovanpå webbsidan" (se exempel i högerspalt, cykelbilden närmast till höger). Läs mer om hur man använder Lightbox

För den som själv bearbetar bilder

De bilder som läggs in på gemensamma ytor, som t.ex UMU Gemensamt är färdiga att lägga in, utan att användarna ska behöva tänka på nedanstående.

Den som själv fotograferar och/eller lägger in bilder i Infoglue bör dock följa nedanstående riktlinjer.

Personuppgifter / sekretess

Även fotografier räknas som personuppgifter. En fotograferad person, som går att känna igen på en bild, måste därför alltid ge sitt muntliga eller skriftliga samtycke innan bilden publiceras på webben och bör därför alltid tillfrågas redan innan fotograferingen.

Upphovsrätt: Fotograf / bildskapare

Fotograf ska alltid anges. Bilder med upphovsrättsliga förbehåll vad gäller användningstid ska i princip inte användas på "nya webben", men om någon äldre bild där publiceringsrätten går ut något visst datum läggs in, är det viktigt att:
1) ange detta i bildbeskrivningen
2) lägga in avpubliceringsdatum, då bilden automatiskt avpubliceras
Läs mer om webbrelaterad lagstiftning (PUL, upphovsrätt m.m.)

Storlek – 562 px bredd

Alla bilder som läggs in för visning på webbsidor, ska vara 562 pixlar breda (se ovan). Utan undantag – om det inte handlar om högupplösta pressbilder, som läggs upp av faktultetsinformatörer, centrala informatörer och Print & media.
* Riktigt dumt är att lägga in för små bilder, som kanske håller för visning som frimärken i en högerspalt, men "spricker" om någon vill använda i fullbred i mittspalt.

Komprimering – för webb

För att hålla nere filstorleken rekommenderas tämligen rejäl komprimering, motsvarande Photoshops arbetsflöde "Spara för webb". Maximal kvalitet behövs inte, hellre ca 75% – bildfiler över 100 k är som regel onödigt stora.

Färgprofil – sRGB

Behövs egentligen inte, eftersom de inte uppfattas av alla webbläsare. Om man ändå förser en bild med färgprofil ska det vara sRGB, som är webbstandard (och inte "vanlig" RGB, "generisk" RGB  och absolut inte CMYK, som styr tryckfärg).


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion