Digital karta för Umeå universitets fyra campus

Lägga in kartan på en webbplats
Använda kartlänkar i kontaktinfokomponenten – eller i löptext
Ta fram en länk till en viss position

Lägga in kartan på en webbplats

I dagsläget kan UMU Map component bara läggas in av webbansvariga, och endast i mittspalter (där kartan får tillräckligt utrymme).

OBS! Tyvärr fungerar inte förhandsvisning av kartan i Infoglue, så man måste publicera för att se om man får det som man vill.

Centrera kartan

I kartkomponentens egenskaper kan man centrera kartan på en viss plats – ett campus, en byggnad, lokal eller ett objekt, t.ex hjärtstartare – eller en valfri position.

Centrera på viss plats: En plats anges med plats-ID (1–3 siffror). Alla platser som lagts in i kartdatabasen listas i pdf-erna i högerspalt. De framgår också vid sökningar i kartan (se nedan: Ta fram länk till en viss position). En platsmarkör för "platsen" visas på kartan – vilket gör detta till ett bra val för t.ex en enhet/institution.

Centrera på viss position: En helt valfri position kan anges med geo-koordinater från Google Maps. Platslänken i Google Maps ser ut ungefär som:

http://maps.google.se/maps?q=ume%C3%A5&hl=sv&ie=UTF8&sll=61.606396,21.225586&
sspn=38.551359,64.248047&vpsrc=0&z=7

Klipp ut det fetmarkerade partiet – 61.606396,21.225586 – och klistra in i fältet Centrera kartan på viss position. Någon platsmarkör visas inte.

OBS! att länken ovan är bruten för att rymmas i spalten, så ta bort ev. mellanslag.

Överkurs: Begränsa kartans sökmöjligheter

Man kan också begränsa kartans sökmöjligheter till
• Enbart ett valt campus (med hjälp av campus ID)
• Enbart en viss typ av "platser", t.ex Affärer, matställen eller hörsalar (Type ID)

Överkurs: Zoom-nivå

Anges med siffra, vanligtvis 14–18 (14 = utzoomat/avlägset, 18 = inzoomat/nära)

Använda kartlänk i kontaktinformation eller i löptext

En plats länk/URL (se nedan) kan användas i en länk i löpande text, en relaterad länk – i vilken text-komponent som helst – och i kontaktinfokomponenten:

Länkfält i kontaktinfoUnder fältet Besöksadress finns fältet Länken (URL:en) till den interaktiva kartan där adressen visas". Klistra in kartlänken där, så länkas besöksadessen till rätt plats på kartan – se exempel i högerspalten.

Ta fram en länk till en viss position

När man klickar på en platsmarkör visas en "Info-ruta", med en "Länk till position".

Kopiera den länken, som bör se ut något i stil med www.umu.se/om-universitetet/kartor/?id=22


Kortlänkar till kartan

För den som vill länka direkt till kartan finns två kortadresser, beroende på språk:umu.se/kartorumu.se/maps

Kartpositioners ID – 2016-11-01

Uppdaterad – ca 1 000 objekt

I dokumenten listas ID-nummer för de campus, byggnader, lokaler, resurser m.m. som är inlagda i kartans databas.

Lista över kartpositioners ID 20167-04-12Lista över platser (A–Ö) 2017-04-12

OBS! Dokumenten kommer att uppdateras allt eftersom de fylls på med fler platser.

Öppet API för kartan

Den som vill kan själv använda kartans databas – eller ge studenter möjlighet att göra det – som grund för egna applikationer, med hjälp av det öppna API IT-enheten tillgängligjort: Hitta på campus API


Exempel på kartlänk

Michael Nordvall
901 87 Umeå 

Besöksadress
Kommunikationsenheten, Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan

Tel:  090-786 58 71

Kontaktformulär