Hämta och visa projekt från forskningsdatabasen

Här hittar du information om hur du hämtar, listar och visar projekt från forskningsdatabasen på fakultets-, institutions- och personnivå på såväl svenska som engelska sidor. Notera att endast webbansvarig har behörighet att göra detta.

För att lista projekt på fakultets-, institutions- eller avdelningsnivå:

Lista med forskningsprojektObservera att endast beslutade avdelningar/enheter med ett organisationsnummer kan få sina projekt listade på webben på nedanstående vis!

 1. Gå till sidan där du vill lista forskningsprojekt (en 3-spalt standardssida 2011). Högerklicka och välj "Lägg till komponent".
 2. Välj UMU ProjectListResearchDB Component i listan som visas.
 3. Klicka på "Spara och stäng" så bör enhetens projekt listas direkt.
 4. Skapa en ny sida, välj "3-spalt standardsida 2011" som mall, namnge den förslagsvis till "Visa forskningsprojekt".
 5. Klicka på "Ändra nodegenskaper" för den sidan och bocka för "Dölj i vänsternavigationen". Klicka på "Spara och stäng".
 6. Högerklicka på sidan och välj "Lägg till komponent".
 7. Välj UMU ProjektResearchDB Component i listan som visas.
 8. Gå tillbaka till sidan där du la in UMU ProjectListResearchDB Component. Högerklicka på komponenten och välj "Egenskaper". Peka ut sidan "Visa forskningsprojekt" (eller motsvarande) vid egenskapen Detaljvisningssida.
 9. Klart!

Vill du göra inställningar i komponenten UMU ProjectListResearchDB så finns dessa möjligheter:

Alternativ rubrik: Default så visas rubriken "Forskningsprojekt vid (enhetens namn)". Vill du ändra rubriken till något annat så fyller du i det här.
Rubrikstorlek: Förvalt är stor (h1), alternativet är liten (h2).
Typ av lista: Förvalt är Organisation, alternativet är Person. Välj det senare om du vill lista projekt för en eller flera personer.
Detaljvisningssida: Peka ut den sida som ska användas som visningssida för detaljinformationen om projekten
Antal poster per sida: Förvalt är 20, vill du visa annat antal projekt per sida så anger du det här.
Initial sorteringsordning: Förvalt är att listan sorteras efter införandedatum, alternativen är att den sorteras i bokstavsordning efter forskningsledarens efternamn eller efter rubrik på projektet.
UmuSeLin: Lägg in UmuSeLin på den enhet vars forskningsprojekt du vill lista. Endast aktuellt om du vill lista forskningsprojekt för annan enhet än den vars sida du är på.
FoDBStaticUserId: Om du vill lista en eller flera personers forskningsprojekt så anger du den/deras cas-id här. Lägger du in flera personers cas-id så anger du det enligt casid1;casid2;casid3 osv. Kom ihåg att ändra Typ av lista till Person!

För att lista projekt för en eller flera personer (t ex en forskargrupp eller avdelning) på valfri sida:

 1. Gå till sidan där du vill lägga till listan.
 2. Högerklicka och välj "Lägg till komponent"
 3. Välj UMU ProjectListResearchDB Component i listan som visas
 4. I egenskaperna för komponenten gör följande:
  Välj "Person" i rullistan vid "Typ av lista"
 5. Om du skapat en lista enligt instruktionerna under "För att lista projekt på fakultets-, institutions- eller avdelningsnivå" så pekar du ut den detaljvisningssida du skapat där, har du inte det så skapar du en sida enligt punkt 4-7 i de instruktionerna och pekar sedan ut den sidan vid "Detaljvisningssida"
  Ange ett eller flera cas-idn i fältet FoDBStaticUserId. Vid flera ange dem på formen casid1;casid2;casid3 osv.

 6. Klicka på "Spara och stäng"
 7. Klart!

Kom ihåg att göra detta på både svenska och engelska webbsidor!


Visas inte alla inlagda forskningsprojekt?

Kontakta Tommy Larsson på ITS om du får ut en lista med projekt, men du har fler projekt inlagda i forskningsdatabasen som dock inte visas på webben.