Visa intervjuer på webbsidor

Så här går du till väga för att visa intervjuer på webbsidor.

Skapa först en sida i ditt repository för att visa upp intervjuerna på. En och samma sida används för att visa upp samtliga intervjuer inom ett repository. Sidan döljs i navigeringen och fungerar alltså bara som en visningssida.

 • Skapa en ny sida under toppnoden, välj sidmallen 3-spalt Standardsida 2011.
 • Döp sidan till Visa intervju.
 • Gå in på Ändra nodegenskaper
 • Kryssa i Dölj i vänsternavigationen
 • Lägg till komponenten UMU interviews Component i mittspalten. Spara & avsluta utan att göra några inställningar.
 • Ta bort artikelkomponenten genom att högerklicka på den och välj Ta bort komponent i listan som kommer upp.
 • Publicera sidan

Nu behöver du lägga till intervjukomponenter på de sidor där du vill placera intervjuer.

 • Markera den sida du vill lägga in intervjuer på i strukturträdet
 • Lägg till komponenten UMU interviews Component, i högerspalt eller mittspalt
 • I egenskapsrutan som dyker upp gör du följande inställningar:
 • Välj intervju: Klicka på länken Undefined vid och peka ut den/de intervjuer du vill visa upp, de hämtas från ditt egna repository eller ett annat repository t.ex. UmU_Gemensamt
 • Endast puff: Välj Ja
 • Vinjett: Valfritt, fyll i t.ex. Studentintervju
 • Visa intervjun: Klicka på länken Undefined och peka ut sidan Visa intervju som du skapat
 • Bildplacering: Här behöver du inte göra någon inställning, då bilden alltid placeras i fullbredd.
 • Spara & avsluta
 • Publicera sidan