Ladda upp dokument och bilder till InfoGlue

Principen för att ladda upp bilder och dokument från t ex hårddisken till InfoGlue är densamma. Nedan går vi igenom steg-för-steg hur detta går till samt hur du sedan gör för att länka till dokumentet från en artikel eller lägga in bilden i en artikel.

Ladda upp dokument till InfoGlue

Om du vill kunna använda dokumentet i flera olika sammanhang, t ex som relaterad länk i högerspalt och länka till från flera olika artiklar:

 1. Gå till innehållsträdet (via fliken Innehåll)
 2. Klicka dig fram till det ställe där du vill spara dokumentet, t ex Institutionsgemensamt/Dokument
 3. Klicka på knappen ”Nytt innehåll” (i verktygsfältet)
 4. Nu kommer du till "Skapa nytt innehåll". Fyll där i Innehållsramens namn. Det du skriver där kommer sedan visas som namn på innehållet i innehållsstrukturen. Säkerställ att UMU Dokument är valt som innehållstyp i rullistan. Klicka på Spara.
 5. Nu kommer du till "Innehållsversion". Fyll i Författare och Titel och klicka på Spara. I samband med att du klickat på Spara så utökas verktygsfältet med ett antal nya knappar, därav en som heter "Bifoga fil".

  (Observera att inte använda åäö eller andra specialtecken när du fyller in nyckelord. Dessa kan medföra att filen inte går att visa i webbläsaren).


 6. Klicka på knappen ”Bifoga fil”. Ett nytt fönster "Bifoga fil" öppnas.
 7. Klicka på knappen ”Bläddra” och leta upp och välj dokumentet som du vill lägga in i InfoGlue. Klicka på ”Spara och avsluta”. Nu ser du att filen finns bifogad till innehållet.

För att länka till dokumentet från er artikel gör du följande:

 1. Gå till strukturträdet (via fliken Struktur) och klicka dig fram till det ställe där du vill skapa en länk till dokumentet, t ex Utbildning/Kurser.
 2. Klicka på Redigera artikel, ett nytt fönster öppnas då. Skriv in den länktext du vill ha, t ex ”Kursplan”.
 3. Markera texten och klicka på knappen Infoga/Redigera länk. Ett nytt fönster öppnas.
 4. Klicka på knappen ”Välj från InfoGlue”. Ett nytt fönster öppnas.
 5. Välj fliken ”Länk till intern fil” och därefter fliken ”Bläddra bland innehåll”.
  Leta upp den plats där du sparade dokumentet. En pdf syns då till höger, markera den och klicka på knappen ”Använd markerad”.
 6. Nu kommer du tillbaka till fönstret ”Länk”. Klicka på fliken "Mål" och välj "Nytt fönster (_blank)" i rullistan. Detta gör att dokumentet öppnas i nytt fönster.
 7. Klicka på fliken "Länkinformation". Välj ”PDF” under ”Link style”. Detta gör att du får en fin liten pdf-ikon framför länken. Är dokument annat än pdf-fil så väljer du det i listan istället.
 8. Klicka på "OK". Klart!

Om du bara vill länka till dokumentet i en enda artikel så är det enklaste sättet följande:

 1. Gå till strukturträdet (via fliken Struktur) och leta upp den sida du vill skapa länken på, t ex Utbildning/Kurser.
 2. Klicka på Redigera artikel
 3. I det fönster som öppnas ("Innehållsversion") så klickar du på fliken ”Bifogade filer” högst upp.
 4. Klicka på knappen "Bifoga ny fil" och i fönstret som öppnas ("Bifoga fil") tar du bort texten ”GeneralImage” (under texten "Ange ett nyckelord för den bifogade filen") och därefter klickar du på knappen ”Bläddra”. Leta upp och välj dokumentet som du vill bifoga. Klicka på ”Spara och avsluta”.
 5. I fönstret "Innehållsversion" under fliken "Bifogade filer" ser du nu att dokumentet ligger som en bifogad fil till artikeln.
 6. I samma fönster klickar du nu på fliken ”Textinnehåll”. Skriv in den länktext du vill ha, t ex ”Kursplan”. 
 7. Markera texten och klicka på knappen "Infoga/Redigera länk". Ett nytt fönster öppnas.
 8. Klicka på knappen ”Välj från InfoGlue”. Ett nytt fönster öppnas.
 9. Välj fliken ”Länk till intern fil”, förvalt är då att fliken "Nuvarande innehålls bifogade filer" öppnas.
 10. Markera pdf:en du just bifogade och vill länka till och klicka på knappen ”Använd markerad”.
 11. Nu kommer du tillbaka till fönstret ”Länk”. Välj ”PDF” under ”Link style”. Detta gör att du får en fin liten pdf-ikon framför länken. Är dokument annat än pdf-fil så väljer du det i listan istället.
 12. Klicka på OK. Klart!

Ladda upp bilder till InfoGlue

Om du vill kunna använda bilden i flera olika sammanhang:

Följ punktlistan enligt ovan från 1-7, med skillnader i följande punkter:

Punkt 4. Säkerställ att UMU Bild är valt som innehållstyp i rullistan (istället för UMU Dokument).
Punkt 5. Fyll i fälten för UMU Bild (Bildens titel, Länktext, Upphovsperson etc)istället för de fält som finns då man valt UMU Dokument.

För att lägga in bilden i en artikel gör du därefter följande:

 1. Gå till strukturträdet (via fliken Struktur) och klicka dig fram till det ställe där du vill lägga in bilden, t ex Utbildning/Kurser.
 2. Klicka på Redigera artikel, ett nytt fönster öppnas då. Ställ markören där du vill ha bilden.
 3. Klicka på knappen Infoga bild. Ett nytt fönster öppnas.
 4. Klicka på knappen ”Välj från InfoGlue”. Ett nytt fönster öppnas.
 5. Välj fliken ”Länk till intern fil” och därefter fliken ”Bläddra bland innehåll”.
 6. Leta upp den plats där du sparade bilden. Bilden syns då till höger, markera den och klicka på knappen ”Använd markerad”. Ange ev. nyckelord.
  Läs mer om nyckelord
 7. Nu kommer du tillbaka till fönstret ”Bildegenskaper”. Ange  "Image style" (Fullbredd, Halvbredd höger etc) och ev. "Alternativ text".
  Läs mer om bildegenskaper
 8. Klicka på OK. Klart!

Om du bara vill använda bilden i en enda artikel så är det enklaste sättet följande:

 1. Gå till strukturträdet (via fliken Struktur) och leta upp den sida du vill lägga in bilden på, t ex Utbildning/Kurser.
 2. Klicka på "Redigera artikel".
 3. I det fönster som öppnas ("Innehållsversion") så ställer du markören där du vill lägga in bilden och klickar på knappen "Infoga bild".
 4. I fönstret som öppnas ("Bildegenskaper") klickar du på fliken "Ladda upp" och därefter klickar du på knappen ”Bläddra”. Leta upp och välj bilden som du vill lägga in.
 5. Klicka på knappen "Skicka till servern". När filen är uppladdad får du upp en ruta som bekräftar att uppladdningen har lyckats. Klicka på knappen "OK" i den rutan.
 6. Ange "Image style" och "Alternativ text". Klicka på ”OK”.
  Läs mer om bildegenskaper