Optimera för sökmotorer

Ett av de viktigaste, mest effektiva och billiga sätten att synliggöra en verksamhet idag är att hamna högt upp bland sökresultat i olika sökmotorer, till exempel Google. Den exakta "formeln håller Google hemlig, men vi kan göra det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera vårt innehåll.
Nedan har vi listat några av de viktigaste sakerna – som du kan påverka.

Innehållet

Det enskilt viktigaste för att bygga upp webbplatsers anseende hos både Google och våra användare är att presentera ett lockande och användbart innehåll. Ett bra innehåll gör att användarna rekommenderar sidor för andra via till exempel sociala medier, och denna typ av länkar till våra sidor från andra relevanta sidor ger högre ranking hos sökmotorerna.

Använd sökbegrepp i innehållet!

Tänk på att använda relevanta ord och begrepp i titel, rubriker, brödtext, filnamn och alt-texter för bilder. Detta är mycket viktigt! Gör gärna sökningar på Google adwords för att få reda på vilka begrepp användarna använder.

Rubriker

Rubriker används för att presentera sidans struktur för användarna. Texten i rubriker har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Använd därför rubriker (underrubrik/styckesrubrik) för att dela upp en sidas innehåll, hellre än enbart fetmarkerade ord. Rubriker underlättar också för dem som använder skärmläsare.

Bilder

Alla bilder bör ha tydliga filnamn och en alt-text. Alt-texten visas om bilden av någon anledning inte kan visas. Väl valda bildfilsnamn och alt-texter gör det också lättare för till exempel Googles bildsökning att förstå bilderna bättre.

Länkar

Använd beskrivande/förklarande länkar; gärna ord som används på målsidan – det ger "Google-poäng".

Google indexerar vad som står i länken mellan
<a href...> och </a>,
så det är bättre att skriva ut länkars "innehåll" i klartext, t.ex
Läs mer om Utbildning vid Umeå universitetän att utforma länkar i stil med denna:
Läs mer här 
eftersom "här" är ett helt meningslöst sökord. Tydliga länkar underlättar även för dem som använder skärmläsare.

Metadata

Metadata används för att beskriva innehållet på en webbsida på ett strukturerat sätt. Metadata om en webbsida underlättar för sökmotorer att förstå vad webbsidan handlar om, vem som är ansvarig för innehållet med mera. Detta gör att sökmotorerna kan presentera ett bättre sökresultat för användaren, som därmed lättare kan hitta rätt information.

Bild på vyn för att lägga in metadataDet är därför viktigt att man lägger in metadata om informationen man publicerar. I InfoGlue läggs metainfo in och ändras under fliken "Struktur" och  "Ändra nodegenskaper" (klicka på bilden för större vy).

Titel/Title

Alla sidor ska ha en titel som beskriver den aktuella sidan. Titeln syns i webbläsarens övre ram. Sidans titel är avgörande för att man ska förstå vad man hittat på en söktjänst. Umeå universitet står automatiskt sist i sidtiteln.
T ex Utbildning - Institutionen för informatik - Umeå universitet.

Titeln tas i InfoGlue från rubriken på första artikeln på sidan. Om ingen artikel finns så tar den det som står i fältet "Title" i "Ändra nodegenskaper". "Title" sätts annars per automatik till sajtnodens namn.

OBS! Sidans titel är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer, så använd titeln klokt. Ord som "Välkommen till..." är helt meningslösa, om man inte hoppas fånga upp dem som söker just på ordet "välkommen"... Om titeln blir för lång visas bara en del av den i sökresultatet på Google.

Beskrivning/Description

Används inte i nuläget.

Denna post plockades tidigare upp i sökresultatet istället för ingresstexten, men det gör den inte längre.

Nyckelord/Keywords

Nyckelord var tidigare viktiga för rankingen i Google. Numera har de mindre betydelse, men är ändå ett komplement till allt annat.

För sidor i Infoglue ändrar du nyckelord under "Struktur" och "Ändra nodegenskaper", fältet "Meta Information".
Nyheter har ett eget fält för nyckelord, som kan fyllas i antingen vid arbetet i nyhetsflödet eller i fältet nyckelord i redigeringsläget.