Personalsidor

Personalsidorna kan göras på olika sätt. Dels helt automatgenererade med information hämtad från Koncernkatalogen och DiVA2, om man så önskar. Vill man ha mer "personliga sidor" med information om t ex bakgrund eller arbetsuppgifter så kan denna handledning vara till hjälp. Handledningen kan användas av webbansvariga och webbproducenter.

Utgångsläget är sidan Personal under Om institutionen (eller motsvarande). Personallistan hämtas från Koncernkatalogen och är automatgenererad.

Sidan "Visa person" med koncernkataloginformation

Klickar man på en person i listan, oavsett vilken, så hamnar man på en sajtnod som heter "Visa person". Sidan "Visa person" används alltså alltid för att visa information om den person man klickat på i personallistan. Informationen om personen hämtas från Koncernkatalogen. 

Så här ser det ut när man klickat på en person i personallistan:

Sidan Visa person med koncernkatalog-, publikations- och forskningsprojektsinformation

Person med publikationer

Vill man, på samma sida, automatiskt visa de publikationer och forskningsprojekt som finns kopplade till personen i publikationsdatabasen DiVA2 respektive Forskningsdatabasen, så blir resultatet som till höger.

Manual för hur man får publikationer att visas på personsidan
Manual för hur man får forskningsprojekt att visas på peronsidan

Ovanstående kan webbansvarig åstadkomma utan att behöva skapa sidor för var och en av de anställda vid institutionen.

Personlig sida - ej automatgenererad

Vill man, utöver informationen ovan, komplettera med mer "personlig information" såsom bilder, texter om arbetsuppgifter etc så kan man som webbansvarig eller webbproducent göra det på följande sätt:

 1. Skapa en ny sajtnod under Personal. Döp sajtnoden till personens namn (t ex Anders Andersson) och välj sidmallen "Personmall".
 2. Högerklicka på texten "Inget id har skickats in" och välj Egenskaper.
 3. Skriv in cas-id på den person vars personliga sida du håller på göra i fältet "Statiskt användar-ID". 
 4. Spara och avsluta.
 5. Om personen medverkar i projekt som finns i forskningsdatabasen kan man lägga till en komponent som visar upp dessa. Läs mer på sidan hämta och visa projekt från forskningsdatabasen.
 6. Skapa en ny artikel för personen på vanligt sätt. Lägg in fler komponenter på sidan om så önskas. 

Personlig webbsida

När webbplatsen är publicerad gör du följande:

 1. Öppna en webbläsare och gå till din webbplats, t ex www.tfe.umu.se. Klicka dig fram till sidan Personal och därefter till en persons personliga sida via vänsternavigationen. Kopiera webbadressen till den personliga sidan och klistra in i ett dokument.
 2. Gå till webbpubliceringssystemet och leta upp motsvarande sajtnod och välj "Ändra nodegenskaper". Kryssa i "Hide in navigation". Detta gör du för att inte vänsternavigationen på webben under Personal ska bli alltför lång.
 3. Upprepa steg 1-2 för alla personer med personliga sidor.
 4. Skicka dokumentet du skapat till din katalogansvarige och be denna/denne gå in i Dirigenten och lägga in länken för var och en som har en personlig sida i fältet för "webbsida" för den personen.
 5. Klart!