Publikationer hämtade från DiVA2

Här hittar du information om hur du gör för att visa publikationer från DiVA2 på såväl enhets-, grupp av personer som personnivå. Notera att endast webbansvarig har behörighet att göra detta.

Publikationslistor kan presenteras utifrån institution, forskargrupp, DiVA-id/uri-nummer eller CAS-id. Komponenten hämtar information från DiVA2 och presenterar den. All hantering av publikationer i sig sker via DiVA:s eget administrationsverktyg.

Komponenten har följande egenskaper:

Förklaring av egenskaperna:

Objekt Funktion Beskrivning
DiVA2 Tillgängliga egenskaper Alternativ rubrik Möjliggör alternativ rubrik för publikationslistan, om inget anges används institutions- eller organisationsnamn.
Rubrikstorlek Stor/Liten väljer rubrikstorlek h1 eller h2, där h1 är förvalt
Begränsa publikationstyp Urval av publikationstyper fås genom att ctrl/cmd-klicka på alternativen i listan. Om inget väljs visas samtliga publikationstyper. (Markera det du vill ska visas i listan)
OrganisationsIdDiVA2 ID som identifierar organisation/motsvarande enligt förteckning (se länk till höger). Flera id:n kan anges separerade med kommatecken.
PostPerPage Antal publikationer per sida, förvalt antal är 10
Maxantal publikationer Komponenten hämtar som mest 10 000 publikationer utifrån parametrarna ovan.
PublicationYear Begränsning på år och vissa förvalda intervall. Alternativet "-" innebära samtliga år vilket också är förvalt alternativ.
ForceOrganisationListing Kan användas för att i samband med UMU viewPerson Component tvinga fram en organisationslista istället för en lista baserad på CAS-id.
StaticUserId Lägg in ett eller flera cas-id:n i fältet StaticUserId. Flera cas-id:n möjliggör visning av publikationer för t ex en forskningsgrupp. Vid flera används ";" som separator.
Research Group Lägg in en forskningsgrupp för att visa gruppens samlade publikationer. Kan användas tillsammans med StaticUserId om inte alla forskares publikationer i forskargruppen ska visas.
Diva-id alt. uri-nummer från permanentlänk Ange DiVA-id alt. uri-identifierare för de publikationer som ska hämtas från DiVA. Diva-id hittas sist i url:en. Ange uri-identifierare på formen diva-xxxxx, t.ex. diva-59662. Vid flera nummer separera dem med ;. T.ex. idNr;diva-uriNr;idNr;diva-uriNr osv.
Uppdatering Uppdateringen av publikationer mot DIVA görs med 24 timmars intervall.

Rangordningen bland egenskaperna StaticUserId, Research Group, OrganisationIdDiva2, DiVA-id/uri-nummer och ForceOrganisationListing, samt parametern uid.

 • Om ForceOrganisationListing är markerat som 'Yes' används OrganisationIdDiva2 även om andra publikationstypsegenskaper är satta. Egenskapen OrganisationIdDiva2 behöver inte vara satt i den instansen av komponenten som man ser på sidan, utan kan vara satt ovanför i strukturen och ärvas nedåt.
 • Om DiVA-id/uri-nummer är satt och INTE ForceOrganisationListing kommer den att användas.
 • Om både parametern uid finns och egenskapen StaticUserId är satt kommer parametern uid att användas.
 • Om Research Group är satt kommer den att användas tillsammans med cas-id (StaticUserId/parametern uid) om det finns, annars ensam, och hämta alla publikationer för den forskargruppen.
 • uid, StaticUserId och Research Group används inte om ForceOrganisationListing eller DiVA-id/uri-nummer är satt.

För att visa en institutions publikationer på en webbsida:

 1. Högerklicka på sidan du vill ha listan på och välj "Lägg till komponent".
 2. Välj "UmU PublicationListDiVA2" i listan.
 3. Ett egenskapsfönster (enligt ovan) öppnas. Ställ in önskade egenskaper
  (Obs! För att lista en hel institutions publikationer bör OrganisationsIdDiVA2 väljas).
 4. Spara och avsluta.
 5. Klart!

Det finns olika sätt att göra detta på. Titta gärna på http://www.idesam.umu.se/forskning/publikationer samt på http://www.odont.umu.se/forskning/publikationer/ för några olika alternativ.

För att visa en persons publikationer på en webbsida:

Lista en persons publikationer på en Visa person-sida eller en sida med en viewPerson-komponent:

 1. Leta upp din institutions personallista (som hämtas från koncernkatalogen).
 2. Klicka på en person i listan, du hamnar då i strukturträdet på en sajtnod som heter "Visa person". Den sidan används för att visa information om alla personer i koncernkatalogen.
 3. Högerklicka i mittspalten på sidan på det gula fältet och välj "Lägg till komponent". Välj UMU PublicationListDiVA2 i listan som öppnas.
 4. Ett egenskapsfönster (enligt ovan) öppnas. Ställ in önskade egenskaper, om du vill.
  Obs! När komponenten UMU PublicationListDiVA2 ligger på Visa person-sidan eller på en annan sida tillsammans med en UMU ViewPerson Component som har CAS-id satt så behöver inte CAS-id skrivas in i fältet StaticUserIdUMU PublicationsListDiVA2-komponenten för att visa personens publikationer.
 5. Spara och avsluta.
 6. Klart!

Gå nu tillbaka till personallistan och klicka återigen på en person i listan. Har den personer några publikationer i DiVA2 märkta med personens CasId så kommer de nu visas på sidan. Har personen inga publikationer så kommer inget att visas på den publika webben, men i InfoGlue får du en notis om att personen inte har några publikationer att visa. Du kan testa denna funktionalitet på http://www.odont.umu.se/om-institutionen/personal/.

Person med publikationer

I strukturträdet ser du att du är på sajtnoden "Visa person" och personens publikationer visas på sidan tillsammans med information hämtad från Koncernkatalogen.

Lista en persons/flera personers publikationer på sida utan ViewPerson-komponent:

Om man vill visa en eller flera personers publikationer på en valfri sida där det inte ligger en UmU ViewPerson Component på samma sida så utför man samma steg som ovan, bortsett från att man i egenskapsfältet StaticUserId anger ett eller flera cas-id:n på den/de personer vars publikationer man vill visa.

Lista en forskargrupps publikationer:

Om man vill visa en forskargrupps publikationer kan man göra det om man har gruppens DiVA-benämning. Benämningen matar man in i egenskapsfältet Research Group. Det går att kombinera forskargruppen med ett eller flera CAS-id om inte hela forskargruppens publikationer ska visas. Det går däremot inte att visa flera forskargrupper i samma lista genom att ange flera forskargrupps-benämningar.

Lista publikationer på annat vis:

Om man vill skapa en lista med till exempel en grupp studenters publikationer kan man använda DiVA-id.

Om man tar en befintlig DiVA-lista och klickar på publikationer i den så får man upp detaljvisning av en publikation. Då ser man DiVA-nummer sist i url:en och uri-nummer under ”Permanent länk”. Se t.ex. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558797 Där är DiVA-nummer 558797 och uri-nummer diva-60214 och det är dessa som kan matas in under egenskapen. Observera att DiVA-nummer eller uri-nummer ska anges på olika format i egenskapsfältet för att det ska bli rätt. Ange uri-identifierare på formen diva-xxxxx, t.ex. diva-59662, och DiVA-nummer utan prefixed diva.


Relaterad information

Skapa länk utsökning från DiVA

Support Diva

Kontakta diva@ub.umu.se om du behöver användarstöd som har med innehållet i Diva att göra.

Komponenten i InfoGlue kan presentera innehållet, men via den kan man inte påverka uppgifterna som kommer från Diva.

Organisationsnummer för DiVA-listning