Sidor på engelska

Engelska i innehållsverktyget

När det gäller att lägga upp det engelska innehållet så rekommenderar vi att man använder innehållsmappen "In English" och lägger allt sitt engelskspråkiga innehåll där. Man kan skapa nya mappar inuti "In English"-mappen och man kan skapa olika typer av innehåll där. Allt under mappen "In English" får automatiskt English som språkversion.

Engelska i strukturverktyget

Svenska är satt som det aktiva språket på sajten som helhet. I mappen/noden med enhetens engelska namn är språket Svenska avstängt och språket English påslaget. I mappen/noden med enhetens engelska namn ligger hela den engelskspråkiga strukturen från mallpaketet. Mer om miniminivå på svenska respektive engelska

Koppla ihop den svenska och den engelska delen av sajten

En besökare ska kunna navigera fram och tillbaka mellan den svenska och den engelska delen av webbplatsen via fliken In English/På svenska längst upp till höger på sidan.

Du kopplar en sida till dess motsvarighet i det andra språket genom att klicka på "Byt" till höger om In English/På svenska-länken. Leta dig fram till och markera motsvarande sida. Klicka därefter på "Spara".

När den grundläggande kopplingen är gjord ärver alla underliggande sidor som inte har någon egen motsvarighet denna koppling, så att det inte uppstår brustna länkar.


Relaterad information

Innehåll