Skydda sidor

Det finns möjlighet att skydda sidor och på så vis göra viss information otillgänglig för personer utanför Umeå universitet. Information om vad som gäller för detta, funktionalitet samt hur du får det på plats på din webb går vi igenom här.

Vad kan man göra?:

 • Man kan skydda sidor så att de endast blir åtkomliga för alla
  anställda vid Umeå universitet alternativt endast vissa grupper i
  koncernkatalogen, t ex alla anställda vid och anknutna till en institution. Man kan alltså inte skydda sidor endast för vissa individer.
 • Det är endast CAS-användare och CAS-lösenord som kan användas
  för inloggning när man skyddar en del av hemsidan. Det gör att
  personer måste finnas i koncernkatalogen för att kunna logga in.
 • Tills vidare är det bara CAS-användare för anställda som är
  tillåtna vid inloggning, detta gör att studenter inte kan logga
  in eller nå skyddade sidor.

Om man vill skydda sidor, hur går man då till väga?:

 1. Webbansvarig kontaktar ITS via supportformuläret som man når via förstasidan på webbpublicering.umu.se
 2. I ärendet anger webbansvarig följande:
  a. Vilket repository det gäller
  b. Sajtnoder som ska skyddas under strukturträdet
  c. Eventuella mappar som ska skyddas i innehållsträdet (görs endast i undantagsfall)
  d. Grupp/-er från koncernkatalogen, dvs vilken/vilka grupper som ska ha tillgång till det skyddade innehållet och sidorna.
 3. Om inget annat anges slås skyddet på inom 3 arbetsdagar.