Prenumerera och avprenumerera från sympalistor

Här hittar du information om hur du hanterar prenumerationer i sympalistor (har formen listnamn@lists.umu.se) via webben. Notera att endast webbansvarig har behörighet att lägga in komponenten.

Så här använder du komponenten:

  1. Högerklicka i högerspalt och välj Lägg till komponent.
  2. Välj UmU Sympa Component (endast tillgänglig för webbansvariga)
  3. Högerklicka på komponenten och välj "Egenskaper". Intill varje egenskapsfält finns ett frågetecken, för musen över frågetecknet för att få hjälp med inställningen på det fältet. Gör de egenskapsinställningar som behövs och klicka sedan på "Spara & avsluta". (Kan endast göras av webbansvarig)
  4. Klart!

Komponenten ser ut som den som ligger i högerspalten.


Prenumerera på t ex Doktorandnytt

Lite text om nyhetsbrevet finns plats för här.