Textbanner

Textbannerkomponenten gör det enkelt för dig att snabbt skapa en textbanner inom loppet av en minut.

Med textbannerkomponenten kan du snabbt skapa en banner i tre olika färger. Det blir snyggt och den följer Umeå universitets grafiska profil. Den går att placera i "sidytan" som exempelvis här nedan eller i högerspalten. De finns i färgerna grön, blå och rosa. Du kan endast använda komponenten i en sidmall med tre spalter.

Hur skapar du din textbanner?

Högerklicka på gula fältet i "sidytan" eller i högerspalten och lägg till komponent. Välj komponenten som heter UMU textBanner Component ur listan.

  1. Skriv din rubrik
  2. Skriv din underrubrik
  3. Skriv en hovertext (hjälptext som syns när man för muspekaren över bannern) om det behövs
  4. Peka antingen ut en intern www.umu.se sida inne i infoglue eller ange en länk till extern sida genom att använda formatet http://www.sidansnamn.se
  5. Välj en av de tre färgerna och spara & avsluta när du är klar

Tips!
För att ta bort en text i textbannern klickar du på soptunnan intill rubriken i redigeringsläget. Då försvinner den helt och hållet. Det går inte att radera texten och spara & avsluta, för då kommer samma text tillbaka.

För långa namn kan behöva avstavas då texten klipps av, speciellt om den ligger i högerspalt. Se exemplen med rubriken Internationaliseringsprocessen där texten klipps efter g:et.