Till umu.se
HeadlineImage

Nyhetssystem på www.umu.se

Alla användare av Infoglue vid Umeå universitet kan publicera nyheter. Men om nyhetssystemen ska fungera optimalt, bör de användas med viss urskillnad.

Publika nyheter

Nyhetssystemet är – i sin grundläggande form – i första hand konstruerat för att vara ett arbetsverktyg för presschefen, fakultetsinformatörerna, informatörer och webbredaktörer.

Publika nyheter är avsedda för den publika webben. Målgruppen är alltså främst externa besökare: media, intresserad allmänhet, blivande studenter, utomstående forskare osv.
Vi skiljer också på nyheter på svenska och nyheter på engelska.

Det perspektivet bör därför prägla allt nyhetsarbete.

OBS! Även om alla nyheter "filtreras" beroende på fakultet, institution, ämnesområde etc. blir varje inlagd nyhet synlig och sökbar i det nya "Nyhetsarkivet". Texter som saknar brett allmänt intresse bör därför inte läggas in som "nyhet" så att nyhetsystemet dränks av småttigheter. I den helt ofiltrerade listan i högerspalt kan du själv se om inlagda nyheter uppfyller de kriterierna.

Interna nyheter

I samband med släppet av den nya anställdawebben 2009-11-16 introduceras en ny typ av nyheter – interna nyheter. De är främst avsedda för målgruppen anställda vid Umeå universitet (men kan på sikt också riktas mot befintliga studenter).

Interna nyheter skapas, listas, söks och fungerar precis som publika nyheter – men i ett helt separat flöde.

Nyheter för den egna gruppen – vilken som helst

Under hösten 2009 planeras också för introduktion av helt lokala nyhetsflöden; en slags anslagstavla för meddelanden för eller inom den egna institutionen, enheten, forskargruppen etc. Nyheter som inte hamnar i arkiv eller globala listningar men ändå kan prenumereras via rss; som kan kräva CAS-inloggning för att skyddas mot insyn; och som administreras helt inom gruppen.

Vad ska nyhetssystemen inte användas till?

Av ovanstående skäl är det därför onödigt att belasta nyhetssystemet med information som kan betraktas som:
• Kalenderposter – men däremot gärna bred info om större evenemang, konferenser etc
• Lediga tjänster, av något slag, inklusive "nya befattningshavare"
– använd i dessa fall hellre ven vanlig artikel, så belastas inte rss:er och nyhetsarkiv med fel saker.

Kalenderfunktioner

Evenemang – tid, plats och information om seminarier, föresläsningar och annat – ska i första hand läggas i kalendariet, och inte dränka det publika nyhetssystemet i onödan. En nyhet inför t.ex en seminarieserie eller särskilda evenemang är dock inte fel.
För interna nyheter är det förstås mer upp till varje inst/enhet att lägga in vad man vill.

Lediga tjänster etc.

När det gäller inmatning, publicering och listning av nya tjänster har den delvis förnyats under det senaste året. Det området ligger dock helt utanför webbprojektets påverkansområde.


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion