HeadlineImage

Nyhetssystem på www.umu.se

Alla användare av Infoglue vid Umeå universitet kan publicera nyheter. Men om nyhetssystemen ska fungera optimalt, bör de användas med viss urskillnad.

Publika nyheter

Publika nyheter är avsedda för den publika webben. Målgruppen är alltså främst externa besökare: media, intresserad allmänhet, blivande studenter, utomstående forskare osv.
Vi skiljer också på nyheter på svenska och nyheter på engelska.

OBS! Även om alla nyheter "filtreras" beroende på fakultet, institution, ämnesområde etc. blir varje inlagd nyhet synlig och sökbar i det nya "Nyhetsarkivet". Texter som saknar brett allmänt intresse bör därför inte läggas in som "nyhet" så att nyhetsystemet dränks av småttigheter. I den helt ofiltrerade listan i högerspalt kan du själv se om inlagda nyheter uppfyller de kriterierna.

Interna nyheter

Interna nyheter skapas, listas, söks och fungerar precis som publika nyheter – men i ett helt separat flöde.

Vad ska nyhetssystemen inte användas till?

Av ovanstående skäl är det därför onödigt att belasta nyhetssystemet med information som kan betraktas som:
• Kalenderposter – men däremot gärna bred info om större evenemang, konferenser etc
• Lediga tjänster, av något slag, inklusive "nya befattningshavare"
– använd i dessa fall hellre ven vanlig artikel, så belastas inte rss:er och nyhetsarkiv med fel saker.