Att länka in en nyhet som redan finns publicerad inom www.umu.se

Du kan ta in nyheter från en annan webbplats inom Umeå universitet i institutionens/enhetens egna nyhetslistor.

Du kan be den som ursprungligen publicerat nyheten att lägga till lämplig sorteringsaktegori eller själv länka in den via arbetsflödet "Länka in UMU nyhet".

Länka in via "Länka in UMU nyhet

För att göra detta loggar man in som vanligt; är man med i flera grupper väljer man den grupp om gäller på den webbplats/sajt dit nyheten ska länkas in. Därefter väljer man ”Länka in UMU nyhet” och möts av en tämligen "tom" sida med ett sökformulär.

Här kan man söka nyheter på sökord (fritext), välja en eller flera kategorier eller datumintervall. Lämnar man samtliga alternativ orörda innan sökning visas de senast publicerade nyheterna på hela www.umu.se.

Av sökresultatet framgår också var nyheten publicerats – vilket kan vara bra att veta eftersom inlänkade UMU-nyheter visas i sin helhet på den webbplats där de ursprungligen publicerats.

Länka in UMU-nyhet

När man hittat något intressant klickar man på nyhetens länkade rubrik för att förhandsgranska nyheten. Om man gillar vad man ser klickar man på "Välj nyhet" och får då under nyheten en knapp för publicera om nyheten så att den även visas i "den egna" nyhetslistan.