Nyhetsarkivet

1. Rubrik

Rubriken är förvald (Undefined) till Nyhetsarkiv – sök nyheter och pressmeddelanden (på engelska sidor News Archive – Search News and Press Releases), men kan ändras vid behov.

2. Antal nyheter per sida

Här är det förvalda värdet 30 nyheter, vilket ger en lagom lång sida, men kan ändras till exempel om man vill rymma fler saker på samma sida.

3. Nyhetsvisningssida

Konfigurera nyhetsarkivet

Här måste man man välja Visningssida i webbpbliceringssystemt strukturträd, som kommer upp om man klickar på egenskapslänken. Välj samma visningssida som för de "vanliga nyheterna".


Tips: Fasta sökningar

Man kan spara en utsökning i nyhetsarkivet som en länk – och om man då avstår från slutdatum kommer länken att inkludera även framtida nyheter inom ramen för sökningen.
Läs mer om arkivlänkar

Mer om nyhetsarkivet

Sökfunktionen i nyhetsarkivet omfattar f.n. alla nyheter som publicerats på www.umu.se sedan introduktionen av "Nya webben" 2008-11-06.

Under hösten 2009 kommer även drygt 3 000 gamla pressmeddelanden (från 1998 och framåt) att importeras till systemet.

Temasidor m.m.

Nyhetsarkivet blir därmed ett bra verktyg för hitta, samla ihop och välja länkar för till exempel temasidor eller forskningsöversikter för press och allmänhet.