Nyhetslistor och utsökningar genom val av kategorier

Nyhetslistors innehåll styrs av de kategorier som – automatiskt och fritt valda – sätts på alla nyheter. Den "utsökning" man gör i nyhetslistan avgör sedan vilka nyheter som visas.

Om man inte gör några inställningar alls, så visar en nyhetslista alla nyheter som publicerats inom www.umu.se, med de senast inlagda överst i listan. På alla nya webbplatser som släpps ställs dock åtminstone en nyhetslista in – på svenska resp. engelska – för att visa endast de nyheter som rör just den institutionen, enheten, högskolan eller centrumbildningen.

OBS! att inställningar och kategorier är desamma, oavsett språk.

Kategorier för nyheter

De grundläggande kategorierna benämns FAKULTET och INSTITUTION och sätts automatiskt, beroende på vilken grupp den som lägger in nyheten är med i. Varje nyhet kan bara ha en fakultet och en institution – och ska inte ändras i efterhand! Begreppen motsvarar inte helt verkligheten, utan är konstruerade för att styra nyhetsflöden:

 Kategorislag  för publika nyheter Innehåll
 Fakultet Humanistisk fakultet
Medicinsk fakultet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Studentportalen
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Universitetsförvaltningen
Universitetsledningen
www.umu.se
www.umu.se/english
 Institution *  Alla institutioner, enheter, högskolor, centrumbildningar – som var och en är "underordnad" någon av ovanstående "fakulteter".
 NyhetOm En rest för kompatibilitet med det gamla nyhetssystemet:
Annat
Avhandling
Evenemang
Forskning
Samverkan
Utbildning
 Område Humaniora
Medicin
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik & IT
Utbildningsvetenskap
 Sortering * Alla "institutioner" som ovan – så nyheter kan kopplas till flera institutioner – men också möjlighet att sortera på t.ex Aktum, Alumn, Bibliotek, Kiruna etc.
OBS! Man kan gärna "dubbeltagga" den egna institutionen och ta med den även här.
 Visning ** Visa på fakultetswebb
Visa på centralwebb
Visa på startsida
Pressmeddelande
 Kategorislag  för interna nyheter Innehåll
 Fakultet som ovan
 Institution *  som ovan
 InternNyhetOm -Nytt om namn
-Utlysningar forskare
-Utlysningar forskarstuderande
-Utlysningar studenter
Annat
Anställning lön och personal
Arbetsmiljö och säkerhet
Arkiv registratur och juridik
Campus lokaler och miljö
Ekonomi och planering
Forskning
Information och marknadsföring
Internationellt
It data och tele
Jämställdhet och likabehandling
Kvalitetsarbete
Portalen
Samverkan
Statistik
Studentfrågor
Unibersitetsledningen
Utbildning på forskarnivå
Utbildningsadministration
Varor tjänster och upphandling
 Sortering som ovan
 VisningInternt ** På fakultetwebb
På startsida

** Visningskategorier används endast av centrala informatörer, för att "lyfta" upp nyheter för visning på fakultets- och centralwebbar.

Utsökningar

Görs i Newslist-komponentens Egenskaper, där man också kan ange
• en annan rubrik än den förvalda "Nyheter"
• hur många nyheter som ska visas
• vart länken "Fler nyheter" ska leda, och vad den ska heta, samt
• hur lång ingress som ska visas

De kategorier man vill ha med i en utsökning anges enligt formeln
  Kategori=/Kategori/NN
där ordet "Kategori" byts ut mot någon av de kategorier som listas ovan.

Nyhetslistorna konfigureras med hjälp av s.k. booleansk logik, alltså operatorerna
• OCH {sökningen sätts mellan "måsvingar"}
• ELLER [sökningen sättas mellan hakparenteser]

OBS! att utsökningar inom parenteser skiljs åt med komma, utan mellanslag – se  exemplen nedan.

Exempel på urval "A eller B"

En vanlig, bred utsökning för nyheter som rör en institution etc. blir då:
  [Institution=/Institution/NN,Sortering=/Sortering/NN]
...vilket fångar upp nyheter som skapats av institutionen eller märkts med sorteringskategorin NN (institutionens namn) – dvs. både-och.

Konfigurering av nyhetslistorExempel på urval "A-och-(B-eller-C)"

Vill man snäva in utsökningen till att enbart gälla forskningsnyheter skriver man
  {NyhetOM=/NyhetOm/Forskning,[Institution=/Institution/NN,Sortering=/Sortering/NN]}
...som alltså visar nyheter som rör institutionen men också märkts med kategorin NyhetOm = Forskning.
* Klicka på bilden för större vy.

Exempel på mer avancerade urval

På central- och fakultetsnivå – där man också använder "visningskategorier" blir urvalen betydligt mer komplexa, som för listningen av forskningsnyheter inom teknik och naturvetenskap, som syns i högerspalten.

  {NyhetOm=/NyhetOm/Forskning,
[
{Fakultet=/Fakultet/Teknisk-naturvetenskaplig fakultet,Institution=UNDEFINED}{[Fakultet=/Fakultet/Teknisk-naturvetenskaplig fakultet,Område=/Område/Naturvetenskap,Område=/Område/Teknik & IT], Visning=/Visning/På fakultetswebb}]}

Denna utsökning kan utläsas som "Nyhet om Forskning (inom Teknat och "ingen-institution") eller (Teknat-eller-naturvetenskap-eller teknik-&-IT) och märkt för visning på fakultetswebb.

De två huvudkraven är här att nyheten ska handla om Forskning, och dessutom vara märkt för visning på fakultetswebb.

Första satsen
  {Fakultet=/Fakultet/Teknisk-naturvetenskaplig fakultet,Institution=UNDEFINED}
är ett specialfall – denna märkning ges de nyheter en fakultet länkar in från institutioner inom fakulteten (som av tekniska skäl inte får ha institutionskategori). Båda villkoren måste alltså uppfyllas. Det innebär framför allt att institutionsnyheter, som automatisk får både fakultets- och instutionskategori, inte visas direkt på fakultetsnivån.

Andra satsen
  [Fakultet=/Fakultet/Teknisk-naturvetenskaplig fakultet,Område=/Område/Naturvetenskap,Område=/Område/Teknik & IT]
är enklare, för att fånga upp såväl det som märkts med fakultetskategorin, det som taggats "naturvetenskap" eller det som taggats med "Teknk & IT"

Utsökningen ska alltså resultera i att man visar nyheter som handlar om forskning, som uppfyller kravet "Visa på fakultetswebb" och någon av satsernas krav.