Nyhetstyper för publika och interna webbplatser

Nyheter kan vara av många slag. De kan vända sig mot en "extern" eller intern målgrupp. Du kan göra egna eller "återanvända" vad andra gjort inom universitetet – eller utanför.

Nyhetstyper in Infoglue

Alla nyheter skapas eller länkas in via fliken "Min arbetsplats", där du kan välja på sex olika flöden.

Interna och publika nyheter inte kan blandas i samma nyhetslista. De kan inte heller länkas in korsvis.

1. Skapa intern nyhet

Här gör du en egen nyhet en för intern målgrupp, din institution/enhet.
- Nyheten visas i första hand i nyhetslista på institioners/enheters "För våra anställda"-sidor, men kan också länkas in till andra interna nyhetslistor (se nedan).

2. Länka in intern UMU nyhet

Här länkar du in en befintlig nyhet (som någon annan på Umeå universitet skrivit) och som alltså redan finns i nyhetssystemet.
- Oavsett vem som skapat nyheten kan den då visas i "din egen" interna nyhetslista.

3. Länka in intern nyhet utifrån

Här gör du en kort ingress och anger länk till till en nyhet som publicerats på en webbplats utanför www.umu.se, t.ex hos en myndighet eller ett mediaföretag.
- Även detta slags nyhet visas då i "din egen" interna nyhetslista.

4. Skapa publik nyhet

Här gör du en egen nyhet för en extern målgrupp; en nyhet som ska visas på en publik webbplats.
- Nyheten visas i första hand i institutionens/enhetens publika nyhetslista, men kan också länkas in till andra publika nyhetslistor.

5. Länka in publik UMU nyhet

Här länkar du in en befintlig nyhet (som någon annan på Umeå universitet skrivit) och som alltså redan finns i nyhetssystemet.
- Oavsett vem som skapat nyheten kan den visas i institutionens/enhetens publika nyhetslista.

6. Länka in publik nyhet utifrån

Här länkar du in en befintlig nyhet (som någon annan på Umeå universitet skrivit) och som alltså redan finns i nyhetssystemet.
- Oavsett vem som skapat nyheten kan den då visas i institutionens/enhetens publika nyhetslista.