Skapa egna RSS-flöden

Med hjälp av RSS Feed-komponenten kan man – om man har behörighet – göra egna RSS-flöden av sina nyheter. Man utgår från samma utsökning (kategorier) som i en nyhetslista, men får göra en del justeringar av hur den aktuella RSS-sidan visas.

Att lägga upp en RSS-sida

För att ge universitets RSS-flöden någorlunda enhetliga adresser, har vi placerat de RSS:er vi förinstallerat på samma sätt i strukturen på alla institutioner/enheter. Direkt under toppnivån (på respektive språk) har vi gjort en sida som döpts till "rss". Den är i princip tom, och har gjorts "osynlig" via knappen Ändra nodegenskaper och valet Dölj i vänsternavigationen.

Gör själva rss-sidan

Därunder byggs själva rss-sidan (sidorna). Markera sidan "rss" och skapa en ny sida (sajtnod) nivån under denna och spara utan att välja någon layout.

  • Alla rss-sidor döljs i navigationen via "Ändra nodegenskaper"
  • Där ska sidans nice-URI alltid ges tillägget .rss (t.ex "nyheter.rss")

Namngivning av rss-sidor

Standardnamnet på rss-sidor är "nyheter" respektive "news", men de kan förstås ges mer specifika namn, som "forskningsnyheter".

sidtruktur för rss-sidorFör konsekvent namngivning läggs interna rss-sidor både på svenska och engelska en nivå ned i strukturen, under en sida /intranet/ (se bilden).

En publik rss med forskningsnyheter kommer då att få URL:en:
http://www.NN.umu.se/rss/forskningsnyheter.rss
medan en intern rss med utlysningar får URL:en
http://www.NN.umu.se/rss/intranet/utlysningar.rss

Lägg in RSS-Feedkomponenten

I nästa skede får man upp en sida där det högst upp står:

The page has no base component assigned yet. Click here to assign one or choose a page template below.

Gör så, och välj sedan UMU rssFeed Component. Gör även denna sida osynlig (som ovan). Spara.

SajtnodinformationByt innehållstyp

Via knappen Sajtnod Information når man ett formulär där ett fält har överskriften "Innehållstyp (Browser ContentType)".

Ändra [text/html] till [application/xml]. Spara.

Här kan man också gardera sig mot felvisningar genom att kryssa i Inaktivera vissa språk, spara, och välja språk som kan visas respektive inte visas.

RSS-feedkomponentens Egenskaper

I nästa steg använder man Sajtnod-knappens "parallellknapp" Visa Sidans Struktur (se bilden nedan).Sidstrukturknappen

sidstruktursymbolDå får man fram en "lista" på de komponenter som finns på sidan. Till höger om detta visas en gul symbol (se bild) som man högerklickar på för att ta fram RSS-komponentens Egenskaper.

RSS-egenskaperNamn och beskrivning

Ge flödet ett tydligt namn och en beskrivning, förslagsvis (beroende på språk)
RSS-nyheter från institutionen för NN vid Umeå universitet
News Feed from the Department of NN at Umeå University, Sweden

Välj hur många nyheter som ska visas (om inte mottagaren ställer in egna värden), förslagsvis 10–15 stycken. Spara.

Lägg in utsökningens kategorier

I fältet Kategori lägger man in den önskade utsökningen, som kan kopieras från motsvarande nyhetslista. För en rss med forskningsnyheter blir det då:

{NyhetOM=/NyhetOm/Forskning,[Institution=/Institution/NN,Sortering=/Sortering/NN]}

Nyhetssida = visningssida

Egenskapen Nyhetssida – alltså på var nyheten visas för den som klickar på en länk i rss-flödet – väljer man genom att klicka sig fram i strukturträdet. Förslagsvis den "nyhetsvisningsida" som redan används för motsvarande nyhetslista på den egna webbplatser.

Rubriklänk

Ska – beroende på rss:ens språk – anges som startsidan för universitetets svenska eller engelska webb, alltså www.umu.se eller www.umu.se/english. Även det väljs via strukturträdet. Spara

News Type

Egenskapen är förinställd på Publik, för publika nyheter, och måste ändras till Intern, om man gör ett rss-flöde för interna nyheter.

Spara. Sen är det bara att publicera sidan. OBS! att man även måste publicera den tomma sidan "rss" för att flödet ska nå sina mottagare.


Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar

Överkurs: RSS-flöden som visas för alla besökare

Besökare till www.umu.se kan som standard se tre RSS-er i webbläsarens adressfönster:
- Nyheter
- Pressmeddelanden
- Kalendariet

På www.umu.se/english erbjuds
- News
- Research News
- Calendar

I sidfoten finns också en länk till fler rss-flöden.rss-länk

Egen förinställning

Den institution/enhet som vill göra det lättare för sin besökare kan ändra detta, och själv ange vilka rss-flöden som ska erbjudas direkt i webbläsaren.

1. Grundförutsättningen är förstås att man redan gjort rss-sidor att peka ut.

2. Utpekningen görs sedan i Base-komponenten; i fältet "RssPages", där man kan välja in flera sidor från Infoglue.

3. Gör man detta tas de urpsrungliga rss-erna bort från fältet, så välj gärna in åtminstone nyheter, igen.