En liten bruksanvisning för att skapa nyheter

Innehåll:

Fliken Min arbetsplats Inloggning - publiceringsställeLägga in nyhetstextenSpara - förhandsvisa - publiceraBilder i nyheter och nyhetspuffarKategorierAvpublicering och redigering av publicerad nyhet

Valet Skapa nyhetFliken "Min arbetsplats"

För att skapa och publicera en ny nyhet i Infoglue, väljer man först den gula fliken Min arbetsplats, och därefter arbetsflödet Skapa publik nyhet.

Inloggning - publiceringsställe

Nästa steg är att logga in. Alla kan logga in för att publicera på minst en webbplats – i regel sin institution/enhet – men många har rätt att publicera på flera ställen.
Inloggningen styr såväl var nyheten publiceras som hur den kategoriseras.

Dialogrutan inloggningSom exempel kan bara den som loggar in till Informatik direktpublicera på Informatiks webbplats, där varje nyhet automatiskt ges kategorierna "Fakultet = Samfak" och "Institution = Informatik",  vilket t.ex. gör det lätt för Samhällsvetenskapliga fakulteten att lista alla nyheter från Samfak-institutioner.

Det är bara de som tillhör gruppen UMU centrala informatörer och kan logga in som sådana kan kategorisera en nyhet som Pressmeddelande eller Visa på startsida. Startsida i det här sammanhanget är www.umu.se.

Lägga in nyhetstexten

InmatningsfältetKlicka på bilden för större vy

Formuläret för nyheter är i princip detsamma som för artiklar med rubrik, ingress och en editor ovanför ett textfält. Det är bara i textfältet man själv kan välja teckenformat och lägga in länkar etc.

Man kan också lägga in bilder som vanligt (från Infoglue eller dator).Mer om bilder i nyheter och nyhetspuffar

Fältförklaring

• Länktext – vanligvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m.
• Publiceras/Avpubliceras – anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter".
• Skribent/epostadress – sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex den som redigerat/översatt någon annans text.
Den inloggades uppgifter syns inte.
Namn/e-postadress kan också döljas helt via knappen Dölj författare.
• Nyckelord – minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet

Spara - förhandsvisa - publicera

Spara med jämna mellanrum, för att inte riskera att förlora det man lagt ned arbete på.

Längst upp till höger i nyhetsformuläret finns knappar för Spara och stäng, Avbryt, Spara, Ladda upp bild och Förhandsgranska.
Knapplist för att spara m.m.Spara och stäng - till exempel om du är klar för stunden och vill fortsätta senare. Nästa gång du väljer fliken Min arbetsplats listas dina senaste nyheter (med rubriken i klartext) till höger på arbetsytan; välj Editera om du vill fortsätta där du var.
Avbryt - bara om du redan sparat eller vet att du inte vill fortsätta
Spara - så kan du fortsätta arbeta i lugn och ro
Ladda upp bild - se nästa stycke
Förhandsgranska - visar hur nyheten kommer att se ut i publicerat skick, och leder till knappen Publicera.

Publicering

Väljer man att publicera sker detta direkt och nyheten blir då synlig på webben.

Bilder i nyheter och nyhetspuffar

När man klickar på knappen Ladda upp bild får man upp en ny sida:BilduppladningVia knappen Bläddra kan man lokalisera en bildfil (jpeg, gif, png) på sin egen hårddisk. Bilder som läggs in i Infoglue bör alltid vara i webbupplösning, 72 dpi, och 562 pixlar breda, för att se bra ut i fullbredd och när de skalas om till halvbredd etc. Det går inte att ladda in bilder direkt från Infoglues bildmappar.

Nyckelordet "GeneralImage" är förvalt, ändra till "MainImage". Därefter måste man klicka på Ladda upp bild för att bilden ska laddas upp. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själva nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff.

För att använda flera bilder i en nyhet m.m., se avsnittet under Bildhantering: Bilder i nyheter

Kategorier

Det finns olika slags kategorier. Dels de grundläggande kategorier Fakultet resp Institution/enhet, som styr var något publiceras, och dels nedanstående:

Nyhet om

är den enda obligatoriska kategorin, dvs. den måste anges. Grovsortering.
* Väljer man fler än en ska man ha goda skäl.

Område

möjliggör "bredare" visning av nyheter, även utanför den egna fakulteten.

Sortering

möjliggör "finare" styrning av var nyheten ska visas, t.ex när två–tre institutioner nämns i samma nyhet. Innehåller "alla" högskolor / institutioner / enheter / centrumbildningar m.m. inom Umeå universitet – och kan byggas ut.
* Den egna/ursprungliga institutionen bör tas med även här, för bästa sökbarhet. I Nyhetsarkivet kan man t.ex inte söka på "Institution" men väl på "Sortering".

Visning

är ett sätt att avgöra om en nyhet ska visas på "centrala" sidor, på fakultetswebbarna och www.umu.se.
* Endast tillgänglig för gruppen "UMU Centrala informatörer".

Läs mer om kategoriernas betydelse för nyhetslistor

Utöver detta

gäller att institutionsnyheter publiceras på den egna webben, fakultetsnyheter likaså, liksom nyheter på centralwebben.
• För att få en institutions- eller enhetsnyhet synlig på fakultets- eller central nivå; kontakta en informatör som kan "Länka in" nyheten till önskad nyhetslistning.
• För att kunna visas "andras nyheter" på sin institutionswebb – "Länka in" den nyheten till den egna webbplatsen.
Läs mer om detta under avsnittet "Länka in nyheter"

Avpublicering och redigering av publicerad nyhet

Man kan korrigera nyheter i Innehållsträdet genom att leta rätt på den nyhet man tidigare skapat via arbetsflödet. Då får man upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc.

Här kan man t.ex korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorerna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana visas inte alls.

Du kan också avpublicera en publicerad nyhet härifrån.

Det här läget är också en bra grund för översättningar – OBS! att de kategorier som styr var nyheten visas inte följer med automatiskt till den nya språkversionen, utan måste sättas manuellt. Utan fakultets- (och ev. institutionskategori) visas nyheten inte alls.


Redigeringstips

Undvik att klippa och klistra in text direkt från Word, pdf eller webbläsarfönster, då det är lätt att få med osynliga skräptecken. Använd hellre en texteditor (som Notepad eller Textredigeraren)

Nyhetstips - hämta en "MainImage" från Infoglue

För att använda en bild som redan lagts in i Infoglue, måste man:
• Leta rätt på bilden i ”Innehållsträdet” och markera bilden.
• Klicka på den lilla tumnageln längst ned på sidan så att bilden visas i full storlek.
• Dra bilden till skrivbordet.
• Ladda upp via uppladdningsdialogen.

InfogluebildKlicka på bilden för större vy.