Till umu.se

En liten bruksanvisning för att skapa nyheter

Innehåll:

Fliken Min arbetsplats Inloggning - publiceringsställeLägga in nyhetstextenSpara - förhandsvisa - publiceraBilder i nyheter och nyhetspuffarKategorierÖverkurs: Innehållstypen Nyhet

Valet Skapa nyhetFliken "Min arbetsplats"

För att skapa och publicera en ny nyhet i Infoglue, väljer man först den gula fliken Min arbetsplats, och därefter arbetsflödet Skapa publik nyhet.

Inloggning - publiceringsställe

Nästa steg är att logga in. Alla kan logga in för att publicera på minst en webbplats – i regel sin institution/enhet – men många har rätt att publicera på flera ställen.
Inloggningen styr såväl var nyheten publiceras som hur den kategoriseras, samt viss funktionalitet.

Dialogrutan inloggningSom exempel kan bara den som loggar in till Informatik direktpublicera på Informatiks webbplats, där varje nyhet automatiskt ges kategorierna "Fakultet = Samfak" och "Institution = Informatik",  vilket t.ex. gör det lätt för Samhällsvetenskapliga fakulteten att lista alla nyheter från Samfak-institutioner. Och bara de som tillhör gruppen UMU centrala informatörer och kan logga in som sådana kan kategorisera en nyhet som Pressmeddelande eller Visa på startsida – alltså www.umu.se.

OBS! Arbetsgången är densamma för interna nyheter. Det som skiljer är vissa kategorislag och att de visas och listas i separata nyhetsflöden för interna nyheter.

Lägga in nyhetstexten

InmatningsfältetKlicka på bilden för större vy

Formuläret för nyheter är i princip detsamma som för artiklar; med rubrik, ingress och en wysiwyg-editor ovanför ett textfält – det är alltså bara i textfältet man själv kan välja teckenformat och lägga in länkar etc.

Man kan förstås också lägga in bilder som vanligt (från Infoglue eller skrivbordet) men för att bilden ska visas i nyhetspuffar – som i exemplet "Utveckling av Umeå campus" i högerspalten –  måste man göra på ett speciellt sätt. Mer om det nedan: Bilder i nyheter och nyhetspuffar

Fält som "saknas" i nyhetsformuläret

• Relaterade länkar, relaterade dokument etc – kan här bara anges manuellt i textfältet.

Fält som är speciella för nyhetsformuläret

• Länktext – vanligvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m.
• Publiceras/Avpubliceras – anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter".
• Skribent/epostadress – sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex den som redigerat/översatt någon annans text.
OBS!
att den inloggades uppgifter inte syns!
Namn/e-postadress kan också döljas helt via knappen Dölj författare.
• Nyckelord – minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet

Spara - förhandsvisa - publicera

Spara bör man förstås göra med jämna mellanrum, för att inte riskera att förlora det man lagt ned arbete på.

Längst upp till höger i nyhetsformuläret finns knappar för Spara och stäng, Avbryt, Spara, Ladda upp bild och Förhandsgranska.
Knapplist för att spara m.m.Spara och stäng - till exempel om du är klar för stunden och vill fortsätta senare. Nästa gång du väljer fliken Min arbetsplats listas dina senaste nyheter (med rubriken i klartext) till höger på arbetsytan; välj Editera om du vill fortsätta där du var.
Avbryt - bara om du redan sparat eller vet att du inte vill fortsätta
Spara - så kan du fortsätta arbeta i lugn och ro
Ladda upp bild - se nästa stycke
Förhandsgranska - visar hur nyheten kommer att se ut i publicerat skick, och leder till knappen Publicera.

Publicering

Väljer man att publicera sker detta direkt och nyheten blir då synlig då på webben.

PubliceringsflikenAvpublicering

Det finns givetvis möjlighet att ångra och återta en publicering. Det gör man i första hand via fliken Publicering (bilden ovan), där ens senaste publiceringar listas i tidsordning.
För webbproducenter kan här också synas nyheter som webbskribenter skickat för bedömning innan publicering; här har man alltså möjlighet att förhandsgranska, av- eller tillstyrka en sådan publicering.

OBS! att man bara kan avpublicera det som senast publicerats i aktuellt repository – så om någon hunnit publicera något annat efter din nyhet får du göra på annat sätt, se avsnittet Överkurs nedan.

Mer om hur man kan ändra i en sparad – eller redan publicerad – nyhet står i det sista stycket:Överkurs: Innehållstypen Nyhet

Bilder i nyheter och nyhetspuffar

När man klickar på knappen Ladda upp bild får man upp en ny sida:BilduppladningVia knappen Bläddra kan man lokalisera en bildfil (jpeg, gif, png) på sin egen hårddisk. Bilder som läggs in i Infoglue bör alltid vara i webbupplösning, 72 dpi, och 562 pixlar breda, för att se bra ut i fullbredd och när de skalas om till halvbredd etc.
OBS! Det går alltså inte i nuläget att ladda in bilder direkt från Infoglues bildmappar!*

Som vanligt är nyckelordet "GeneralImage" förvalt, men här ska man välja "MainImage". Därefter måste man klicka på Ladda upp bild för att bilden ska laddas upp. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själv nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff.

För att använda flera bilder i en nyhet m.m., se avsnittet under Bildhantering: Bilder i nyheter

Kategorier

...är värda ett eget avsnitt. Som framgår av bilden ovan finns det olika slags kategorier – förutom de grundläggande kategorier Fakultet resp Institution/enhet, som är dolda för användarna men styr var något publiceras.

Nyhet om

är den enda obligatoriska kategorin, dvs. den måste anges. Grovsortering.
* Väljer man fler än en ska man ha goda skäl.

Område

möjliggör "bredare" visning av nyheter, även utanför den egna fakulteten.

Sortering

möjliggör "finare" styrning av var nyheten ska visas, t.ex när två–tre institutioner nämns i samma nyhet. Innehåller "alla" högskolor / institutioner / enheter / centrumbildningar m.m. inom Umeå universitet – och kan byggas ut.
* Den egna/ursprungliga institutionen bör tas med även här, för bästa sökbarhet. I Nyhetsarkivet kan man t.ex inte söka på "Institution" men väl på "Sortering".

Visning

är ett sätt att avgöra om en nyhet ska visas på "centrala" sidor, på fakultetswebbarna och www.umu.se.
* Endast tillgänglig för gruppen "UMU Centrala informatörer".

Läs mer om kategoriernas betydelse för nyhetslistor

Utöver detta

gäller att institutionsnyheter publiceras på den egna webben, fakultetsnyheter likaså, liksom nyheter på centralwebben.
• För att få en institutions- eller enhetsnyhet synlig på fakultets- eller central nivå; kontakta en informatör som kan "Länka in" nyheten till önskad nyhetslistning.
• För att kunna visas "andras nyheter" på sin institutionswebb – "Länka in" den nyheten till den egna webbplatsen.
Läs mer om detta under avsnittet "Länka in nyheter"

Överkurs: Innehållstypen Nyhet

Ett annat sätt att korrigera nyheter är att i Innehållsträdet leta rätt på den nyhet man tidigare skapat via arbetsflödet. Då får man upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc.

Här kan man t.ex korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorerna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana visas inte alls...

Det här läget är också en bra grund för översättningar – OBS! att de kategorier som styr var nyheten visas inte följer med automatiskt till den nya språkversionen, utan måste sättas manuellt. Utan fakultets- (och ev. institutionskategori) visas nyheten inte alls!

Varning!
De ändringar man gör i detta redigeringsläge i "själva nyheten" slår igenom på webben – men inte i nyheten-i-arbetsflödet. Har man väl gjort ändringar i redigeringsläget ska man därför inte gå tillbaks och ändra i "arbetsflödesläge", eftersom man då riskerar att förlora gjorda korrigeringar!


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion

Nyhetstips – text & bild

Undvik att klippa och klistra in text direkt från Word, pdf eller webbläsarfönster, då det är lätt att få med osynliga skräptecken. Använd hellre en texteditor (som Notepad eller Textredigeraren)

Ha gärna ev. bild tillgänglig, eftersom det är lättast att lägga in text och bild vid samma tillfälle.

Aktuellt

Ingen detaljsida vald

Nyhetstips - hämta en "MainImage" från Infoglue

För att använda en bild som redan lagts in i Infoglue, måste man:
• Leta rätt på bilden i ”Innehållsträdet” och markera bilden.
• Klicka på den lilla tumnageln längst ned på sidan så att bilden visas i full storlek.
• Dra bilden till skrivbordet.
• Ladda upp via uppladdningsdialogen.

InfogluebildKlicka på bilden för större vy.