Om InfoGlue

Här hittar du generell information om InfoGlue, hur man lanserar webbplatser, roller och behörigheter och de uppdateringar som görs med jämna mellanrum i systemet.

Ett webbpubliceringssystem - CMS (Content Management System) - är ett webbaserat verktyg för att publicera och administrera information. En huvudprincip är att man skiljer på form och innehåll. Webbpubliceringssystemet är ett administrativt system gemensamt för hela universitetet och Umeå universitets webbpubliceringssystem är InfoGlue.

Med InfoGlue använder du en vanlig webbläsare för att skapa och publicera en webbplats. I dagsläget rekommenderar vi senaste versionen av Mozilla Firefox.

InfoGlue är sk öppen källkod ("open source") vilket innebär att programvaran är fri att ladda ner och den som använder programmet har också rätt att läsa och ändra koden. Till detta brukar man även foga rätten att sprida sina rättelser och ändringar. Den version vi använder av InfoGlue är alltså särskilt anpassad för universitetets behov, och används tillsammans med våra egna generella sidmallar och stilar. Sidmallen och stilarna är upplagda för att alla delar av en sida också ska fungera i tillgänglighetsanpassade versioner.

Ett gemensamt webbpubliceringsverktyg innebär stora möjligheter att skapa en enhetlig, tydlig och lättnavigerad webbplats.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Relaterad information

www.infoglue.com

Kontaktinformation

Olof Malmberg
901 87 Umeå 

Besöksadress
Kommunikationsenheten, Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan

Tel:  090-786 90 48

Kontaktformulär