Till umu.se

Roller och behörigheter i InfoGlue

Rollbeskrivning webbproducent

 • Har övergripande ansvar för hela eller delar av ”sin” webbplats innehåll och grundläggande struktur
 • Kan lägga till och ta bort sidor, komponenter och innehåll
 • Har tillgång till större delen av komponentutbudet
 • Kan redigera, publicera och avpublicera innehåll och webbsidor
 • Kan jobba med kalendariet och nyheter
 • Det skall finnas minst en webbproducent för/vid varje institution, högskola eller fakultet
 • Anordnad utbildning i Infoglue krävs för att få behörigheten
 • Utbildningens längd: 3 timmar

Utbildningstillfällen och anmälan

Rollbeskrivning webbansvarig

Kan göra allt som en webbproducent kan, samt:

 • Ansvarar för institutionens del av UmU-webben. Är institutionens kontaktperson och vidareinformatör när det gäller InfoGlue.
 • Kan göra något mer avancerade inställningar på komponenterna
 • Har tillgång till fler komponenter, t ex DiVA2, Personalkatalog, utbildningskatalog, nyheter, kalender, forskningsdatabas m.fl.
 • Har tillgång till och kan göra förändringar i HTML-koden
 • Får tillgång till Google analytics-statistik för sin subdomän
 • Det skall finnas en webbansvarig per institution, högskola eller fakultet, men kan delas med andra
 • Anordnad utbildning i Infoglue krävs för att behörigheten
 • Utbildningens längd: webbproducentutbildning + 3 timmar

Utbildningstillfällen och anmälan


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Förändringar av behörigheter och användare våren 2017

Under våren har vi i webbförvaltningen på Kommunikationsenheten sett över och gjort förändringar av behörigheter och användare i Infoglue.

Som du kan se i rollbeskrivningarna på denna sida behöver man numera delta i anordnad utbildning för att få behörighet att arbeta i Infoglue. Tidigare har utbildningskravet endast gällt för webbansvarigrollen, medan webbproducentrollen har delats ut mer fritt. Det resulterade i ett väldigt stort antal användare i systemet, varav många var sällananvändare.

Av kvalitetsskäl har vi som krav att man loggar in åtminstone en gång per år. Vi har tagit bort användare som inte har loggat in på över ett år.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss via Servicedesk.