Uppdatering 2009-12-22

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdar diverse mindre buggar kommer vi, om allt går som det ska, i och med denna release åtgärda eller införa följande funktionalitet:

ObjektFunktionBeskrivning
Skyddat innehållHantering av kryptering vid åtkomstAutomatiken för hantering av kryptering är nu inkluderad. Förutom automatiskt växling mellan http och https finns nu också möjlighet att säkerställa att innehåll levereras via https även då inloggning inte krävs.

Vi räknar med att ha skyddshanteringen på plats från 10/1-2010.
DiVAPresentationsordningÅtgärdat fel i presentationsordningen för författare. Författare presenteras nu i den ordning de finns i DiVA.
Redaktörsskap för individÅtgärdat fel vid utsökningen på CAS-ID. Redaktörsskap för individ visas nu i publikationslistan, vilket det inte gjorde tidigare.
SelmaPresentationÄndrad inför-anmälantext för engelska sommarkurser.
UMU sympa ComponentPrenumeration och avprenumeration för epostlistor (Sympa)

Åtgärdat problem som som uppstod då flera instanser av komponenten var inlagda på en webbsida.
Manual för sympakomponenten

NyhetssystemetLänka in interna UMU nyheterOrdnar en bugg som åter gör det möjligt att länka in interna nyheter, samt söka på interna kategorier i Interna nyhetsarkiv
Kort-URLEn (ännu) kortare URL till nyheter anges nu under varje visad nyhet, t.ex.:
http://www.umu.se/nyhet//.cid113557
UmU rightimage componentInlänkning av bilderÅtgärdat problem med inlänkning av bilder via egenskapsdialogen då bildernas bilagenamn (Asset key) innehöll blanktecken och andra tecken utanför a-z. För den som haft problem med detta kan bilderna behöva pekas ut igen på de ställen där det var problem.

Uppdatering 2009-12-09

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdar diverse mindre buggar kommer vi, om allt går som det ska, i och med denna release åtgärda eller införa följande funktionalitet:

Objekt Funktion Beskrivning
Utbildningskatalogen Kursutbud Kursutbudet för 2010/11 publiceras på webben.
Tillfällen och anmälan

Förkunskapskravet visas nu vid varje enskilt kurstillfälle och inte vid kursen i stort.

Förtydligande vid internetkurser med annat ansökningsdatum

Tydligare information på engelskwebb för tillfällen som ej är i den tidiga omgången

Webbservice Ändringar och uppdateringar i webbservices från Uppsala som styr hur vi visar utbildningar på webben.
Koncernkatalogen Import av användare, grupper och roller

Sedan 09-12-08 så körs en rutin som för över skribenter och producenter från koncernkatalogen till InfoGlue. Detta innebär att katalogansvariga på institutioner själva kan lägga in InfoGlue-rollerna via Dirigenten.

Rutinen körs tre gånger per dag, i nuläget kl. 8, 12 och 16.

Lösningen för att kunna skydda sidor och innehåll är ännu inte på plats. Det är därför viktigt att man inte ännu sätter skydd på sidor då det kan innebära problem när skyddet väl slås på.

Nyhetssystemet Pressmeddelanden åren 1998–2008 Importen från gamla databasen genomförd; återstår nu bara att kategorisera ca 3.000 nyheter...

Uppdatering 2009-11-18

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdar diverse mindre buggar kommer vi, om allt går som det ska, i och med denna release åtgärda eller införa följande funktionalitet:

ObjektFunktionBeskrivning
KoncernkatalogenImportÖverföring av all personal från koncernkatalogen till InfoGlue. Möjliggör att katalogansvarig på egen hand kan sköta behörighetshanteringen av rollerna webbskribent och webbproducent samt att man kan skydda dokument.

Mer information skickas ut till webbansvariga och katalogansvariga när det är helt klart.
Skyddade dokumentSkyddFörberett införandet av skyddade dokumentet. När man skyddar dokument kommer casid krävas för att se innehållet.

Mer information skickas ut till webbansvariga när det är helt klart.
UmU Sympa ComponentNy komponentNy komponent för anmälan/avanmälan till befintliga sympa e-postlistor. Endast tillgänglig för webbansvariga.

Manual för sympakomponent
NyhetssystemetImportÖverföring av alla pressmeddelanden  (1998–2008) från gamla databasen till InfoGlue. * OBS! Skjuts till ett senare tillfälle
NyhetsflödenNytt arbetsflöde för att länka in "nyheter utifrån till interna nyhetslistor. Ny gruppering av alla nyhetsflöden.
Interna nyheterVidareutvecklat hanteringen av interna nyheter. Kan (tills vidare) endast användas av personal vid förvaltningen och som jobbar med nya www.anstalld.umu.se.
UmU Header ComponentRSS-länkHar lagt in en länk till RSS-flöden vid Umeå universitet i sidhuvudet
UmU Handbook ComponentRättat till så att manualer för webbskribenter och webbproducenter finns tillgängliga igen.
UtbildningskatalogenPubliceringsdatumFix för att justera felaktigt satta avpubliceringsdatum. 
2009-11-20: Skriptet kört och nu ska alla kurser, kurspaket och program ha rätt avpubliceringsdatum.
AdministrationsdelenMöjlighet att begränsa antal mail som skickas från adminverktyget.
Optimering av cachear och prestanda.

Uppdatering 2009-10-29

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdat diverse mindre buggar har vi i och med denna release åtgärdat eller infört följande funktionalitet:

Objekt Funktion Beskrivning
Personalkatalogen Presentation Nu visas inte rollerna webbskribent och webbproducent som roller för en person i personallistan.
Nyhetsflödet Interna nyheter Anpassat nyhetssystemet för det kommande släppet av nya anställdawebben; bytt namn på nyhetskomponenter för att särskilja publika/interna nyheter; motsvarande ändringar av hur nyheter lagras (inkl. flytt av nyhetsmappar till toppnivå)
OBS! Interna nyheter är tills vidare enbart avsedda för anställdawebben och fungerar inte på andra platser.
kort-URL:ar Ny möjlighet att ange en kort-URL till nyheter i t.ex e-postutskick enligt formeln:
www.enhet.umu.se/nyhet/nyhetens-namn.CID 12345
(visas längst ned i varje nyhet)
InfoGlue - koncernkatalogen Tilldela behörighet via Dirigenten Fr o m rätt så snart så kommer man som katalogansvarig kunna sätta rollerna webbskribent och webbproducent i Dirigenten och då leder automatiskt till att han/hon får motsvarande behörighet i InfoGlue. I början på vecka 45 kommer alla anställda föras över från katalogen till InfoGlue. Information om detta skickas ut till katalogansvariga samt webbansvariga.
Lösenordsskydda sidor Blir snart möjligt i och med denna uppdatering. Information skickas ut till webbansvariga när det är helt klart.
Ny sidmall för personlig sida Har lagt till en ny sidmall "Personmall" som kan användas för att skapa mer personliga sidor. Personmallen innehåller en ViewPerson-komponent, en artikel och en PublicationListDiva2-komponent. Fyller man i cas-id  i ViewPerson-komponenten (vilket vi ändrat så att såväl webbansvariga som webbskribenter kan göra) så kommer publikationskomponenten automatiskt visa de publikationer som finns kopplade mot den personen.
Instruktioner hur du använder mallen
ViewPerson-komponenten Ändrad behörighet Nu har såväl webbansvariga som webbproducenter behörighet att lägga in cas-id i ViewPerson-komponenten. Efterlängtat av många!
Utbildningskatalog Tillfällen och anmälan Information om urvalskriterier tillagd vid presentation av kurser. Urval ska nu visas vid alla kurstillfällen.
Banner Fel vid användning av banner på utbildningskatalogens söksida åtgärdat.
Presentation Felaktigheter vid presentation av kurs- och programinformation åtgärdade.

Uppdatering 2009-09-30

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdat diverse mindre buggar har vi i och med denna release åtgärdat eller infört följande funktionalitet:

ObjektFunktionBeskrivning
PersonalkatalogPresentationVisade tidigare det svenska namnet på avdelningarna på engelska webben. Åtgärdat.
UtbildningskatalogSökfunktion

Uppdatering till en ny bakomliggande sökfunktion som kommer att ge bättre träffar. Använder nu t. ex. de nyckelord som är inlagda i Selma. Förbättrad cache-hantering av sökresultat och träfflistor.

Selma-uppdateringar från UppsalaNya Selmawebbservices som hämtar information från Selma till utbildningskatalogen.
PresentationRättning av buggar i hantering av tillfällen- och anmälanflikar, engelska ämnen och sorteringen av kolumner i träfflistor.
BildhanteringVälja bild(er)Förenklad bildhantering vid val av bilder via "bildknappen" i redigeringsläget i artiklar, intervjuer, miniartiklar och nyheter: När man pekar ut en mapp i innehållsträdet visas mappens bilder som tumnaglar så att man kan se vilken bild man ska peka ut.
(Inte publicerat riktigt ännu)
Nyheters författarePresentationDen person som skapat en nyhet ska nu kvarstå som Författare (utan att ha fyllt i författarnamn), även om någon annan redigerat nyheten,eller ändrat kategori.
* Så länge redigeraren bara sparar själva nyheten; om denne däremot ändrar/sparar om nyhetens omslag, tar redigeraren över som "skapare" och blir författare, om de fälten inte är ifyllda.
Skyddat innehållKrypteringDet är nu möjligt att säkerställa att all kommunikation vid åtkomst till skyddat innehåll sker via krypterad förbindelse (https). Då denna funktion aktiveras sker övergång till https/http automatiskt beroende på om innehållet är skyddat eller inte. Funktionen kommer att aktiveras då överföringen av användare, roller och grupper från koncernkatalogen är tagen i drift. I samband med detta kommer också certifikat att utfärdas för samtliga webbplatser (med egen webbadress).

Uppdatering 2009-09-15

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen.

Utöver att vi åtgärdat diverse mindre buggar har vi i och med denna release åtgärdat eller infört följande funktionalitet:

Objekt Funktion Beskrivning
FCK-editorn Diverse fel

Scriptfel i IE8 när man lägger in länkar eller scrollar åtgärdat.

"Ladda upp" i bilddialogen i FCK-editorn fungerar nu.

Felet vid massuppladdning via Infoga bild också åtgärdat.

DiVA2 Presentation

Om ingen författare finns visas redaktör (eller motsvarande) som författare.

Titel visas istället för alternativ titel.

Justerad sorteringsordning på resultatet.

Max tre författare visas. Om fler författare finns läggs en lokaliserad texsträng till efter författare/författarna. t ex "et al.".

Då inte resultat finns utifrån angivna parametrar, inklusive CAS-id, visas inget meddelande om detta för publicerad sida. Detta möjliggör att en generell detaljsida med viewperson och publikationskomponenten kan används för en inst/enhet oavsett om personen har några publikationer i DiVA.

Urval

Möjligheten att ange CAS-id manuellt finns nu som egenskap. Om viewperson finns på sidan används det CAS-id denna har eller har fått vi inkommande anrop. Om CAS-id läggs in manuellt används detta oberoende av eventuell ovanliggande viewperson-komponent.

Sortering utifrån år fungerar nu bättre, vilket t ex möjliggör att visa 10 senaste publikationerna.

Om inget publikationsår finns inlagd i DiVA visas inte denna post. För att få med dessa "publikationer" läggs publikationsår in i DiVA.

Organisationskoder för DIVA

Basmall för sidor - UmU Base Component Sidrubrik - Title

Förbättrad hantering av Title i sidhuvudet för att få bättre träfflistor i sökmotorer. Gäller framför allt sidorna i personalkatalogen. Om det finns en ViewPerson- eller ViewOrgUnit komponent på sidan så prioriteras den komponentens rubrik. Det gör att presentationer av personer automatiskt får titel av formen "Förnamn Efternamn - Sökfunktioner - Umeå universitet" på centrala katalogen, och motsvarande på institutionens egna katalogsidor.

Dessutom finns nu en kryssruta under Nodegenskaper som tvingar den titel som finns där (förvalt är den inte ikryssad). Kryssar man i denna ruta så är nodens titel överordnad allt annat.

Personalkatalog Presenation

Inget "skräp" visas nu när man visar person/organisation i personalkatalogen.

Javascriptfel åtgärdade.

Justerat hanteringen av anknutna och anställdas startdatum.

Cache-hantering Förbättrad cache-hantering för snabbare laddning av sidorna som hämtar information från t ex Selma.
Utbildningskatalogen (Selma) Presentation

Förbättrade listor för program, kurser och kurspaket där användaren får möjlighet att sortera kolumnerna. Dubbletter i listan visas inte längre. Listkomponenten utökas också med möjlighet att visa intresseområden.

Kompletterande material Möjlighet för institutioner att förutom bild och intervju även lägga till en webbannons på en kurs-, program- eller kurspaketsida. Även förändrad layout för tillfällen och anmälan på kurs-, program- och kurspaketsidor där flikar för olika terminer kommer att visas istället för att tillfällena listas under varandra.
Utskrift Möjlighet till utskrift av kursplaner enligt gällande grafisk profil.

 

Uppdatering 2009-07-13

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen

Ny manual för nyhetshantering

En ny manual för nyhetssystemet – att skapa eller länka in nyheter samt att sätta upp nyhetslistor och egna rss-flöden – finns nu utlagd under rubriken
Nyhetssystemet

Uppdatering och förändringar 2009-07-03

Förnyelsen av bildhanteringen är påbörjad, vilket kan ta en del märkliga - men "ofarliga" uttryck. Webbannonskomponenten har fått utökade möjligheter.

ObjektFunktionBeskrivning
WebbannsonserKomponent

Via egenskapsdialogen kan man nu lägga in flera webbannonser på samma komponentutrymme (precis som man länge kunnat med RightImage-komponenten). De webbannonser som läggs till samma komponent "slumpas" fram.

OBS! Detta förutsätter att webbannonsernas adress (URL) och "länktexter" sätts i själva webbannonsen; dvvs. att man inte sätter alternativa adresser via komponentegenskaperna.

Bilder i högerspaltKomponent

För att möjliggöra kommande förändringar av bildhanteringen (t.ex att visa bildmappar som gallerier med tumnaglar) länkar man numera inte in bilder som "innehåll" utan "nyckelord". Redan inlänkade bilder får därför ett felmeddelande i uppladdningsdialogen - trots att de fortsätter att visas normalt - medan nyinlagda bilder visas korrekt.

OBS! Detta ska inte vara något problem som behöver åtgärdas manuellt. Alla bilder visas ändå. Efter höstens första uppdatering av Infoglue ska allt se bra ut igen.

Uppdatering 2009-06-22

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen

Införda förändringar

Komponenter för utbildningskatalogen och DiVA2 är nu inlagda. Komponenten för DiVA2 kan används omgående medan komponenterna för utbildningskatalogen kräver lite förbredelser innan de kan tas i bruk. 

Objekt Funktion Beskrivning
DiVA2 Komponent Komponenten "UMU publicationListDiva2 Component" är nu tillgänglig för webbansvariga. Publikationslistor kan presenteras utifrån DiVA2-id eller CAS-id. Komponenten hämtar informaton från DiVA2 och presenterar den. All hantering av publikationer i sig sker via DiVA:s eget administrationsverktyg.
Tillgängliga egenskaper Alternativ rubrik Möjliggör alternativ rubrik för publikationslistan, om inget anges används institutions- eller organisationsnamn.
Rubrikstorlek Stor/Liten väljer rubrikstorlek h1 eller h2, där h1 är förvalt
Begränsa publikationstyp Urval av publikationstyper fås genom att ctrl/äpple-klicka på alternativen i listan. Om inget väljs visas samtliga publiaktionstyper.
OgranisationsIdDiVA2 ID som identifierar organisation/motsvarande enligt förteckning (se länk till höger). Flera id:n kan anges separerade med kommatecken.
PostPerPage Atal publikationer per sida, förvalt ¨antal är 10
PublicationYear Begränsning på år och vissa förvalda intervall. Alternativet "-" innebära samtliga år vilket också är förvalt alternativ.
ForceOrganisationListing Kan användas för att i samband med "UMU viewPerson Component" tvinga fram en organisationslista istället för en lista baserad på CAS-id.
Uppdatering Uppdateringen av mot DIVA görs med 24 timmars intervall.
Maxantal publikationer Komponenten hämtar som mest 10 000 publikationer utifrån parametrarna ovan.
Utbildningskatalogen Presentation av utbildningsinformation från SELMA och utbildningsrelaterat innehåll Komponenterna för söknng och presentation av utbildningsinformation är nu inlagda i driftmljön. Innan dessa kan användas behöver en del förberedande inställningar och justeringar göras – arbete med detta pågår. Vi återkommer med ytterligare information och presentation så snart som möjligt. Komponenterna kommer först att läggas in på de centrala utbildningssidorna, därefter blir de tillgängliga för insitutioner och andra enhenter.
Personalkatalogen Sökfunktion Rubrikhantering tillagd. Komponenten är nu mer självbärande och inte beroende av omgivande artikel för använding vid sökning i den centrala personalkatalogen.
Javascript Dynamisk laddning De komponenter som använder javascript kan nu länka in dessa dynamiskt då de behövs. Genom detta levereras javascript endast på de sidor där det används, vilket ger mindre datamängder och snabbare leverans av innehåll till besökare.
Annat Diverse En del smärre justeringar har bl a gjorts i bannerkomponenten.

Uppdatering 2009-06-11

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen

Infört funktionalitet och gjort de inställningar som behövs för att styra så att komponenter man inte är behörig att lägga in och använda inte heller syns i listan över komponenter.

Uppdatering 2009-06-01

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen

Införda förändringar

Komponenter och annat

Personalkatalogen Anställning och roller Förbättrad hantering av koppling mellan en persons roll och anställning. Presentationen håller nu bättre reda på att endast visa en persons roll hörande till anställning vid aktuell institution eller enhet, t ex vid visning av en persons kontaktinformation från en personallista.

Katalogansvariga som är tjänstlediga visas inte längre som sidansvarig på sidor som använder komponenterna för visning av organisation eller person från personalkatalogen.
Personallistor Fasta personallistor kan nu presenteras även för avdelningar. Inställningen för presentation av avdelning  görs i "UMU header component". Konfigurationen kräver rollen administrator eller "site creator". Meddela via supportformuläret om du önskar införa denna lista på en avdelning.
Nyheter Nyhetsarkiv Ny komponent för sökning bland nyheter och pressmeddelande har tillkommit. Detta möjliggör sökning både på fritext och utifrån kategorisering t ex område: nyhetsarkivet.
Utsökningar för nyhetslistor och rss:er Nyhetslistorna kan nu också hantera icke-villkor samt kategorisering för var nyheten kan visas. Detta innebär en väsenligt bättre kontroll av både vad som ska och inte ska visas i via "UMU newslist component". För mer informaton se sidan om nyhetssystemet. Det nya utsökningssystemet testas för närvarande - mer information inom kort.
Textverktyget (FCK-editor 2.6.4) Hantering av popup-fönster Dialogfönster för bl a verktygen "infoga/redigera länk", bild och tabell öppnas nu som "lager" tillhörande redigeringfönstret, inte som tidigare i nytt fönster. Detta minskar risken att "tappa bort" dessa dialoger vilket kunde ske tidigare.
Inmatning av specialtecken

Bättre hantering av tecken. Inmatning av skiljetecken så som tankstreck "–", uteslutningtecken "…" samt bokstäver använda i andra spåk än svenska t ex danska och norska språket så som "œ", "ø" ska nu fungera bättre och bibehållas då texten redigeras och sparas, vilket de inte gjorde tidigare.

InfoGlue 2.9.7.2 Behörighet för komponenter Behörighet kan nu sättas även på  komponenter. Detta gör det enklare att bestämma vilka komponenter som visas t ex för rollerna webbproducent och webbansvarig. Tidigare var det endast möjligt att hantera om en komponent var tillgänglig eller inte, vilket ledde till sämre överblick vid hantering av komponenter på webbsidorna.
Strukturverktyget

Det är nu möjligt att "fälla in" och "fälla ut" strukturträdet via de dubbelriktade pilarna nere till vänster. Detta underlättar arbetet på mindre bildskärmar och bärbara datorer.

Länkar till sidor Länkar till sidor kan nu ges en läsbar "nice-uri" där länken plockas från rubriken istället för att endast innehålla …contentId=1234, se exempel.
Formulärverktyg Infrastruktur för formulärverktyg ingår nu i InfoGlue. Formulärverktyget testat för närvarande och kommer att införas senare.
Meddelandesystem Infrastrukur för notiser och prenumeration för innehåll och sidor. Detta möjligör att inifrån verktyget skicka meddelanden och prenumera på innehåll och sidor. Meddelande skickas via e-post. Möjligheten att prenumerera testas för närvarande och är inte ännu aktiverad.
Cache-hantering Förbättrad hantering och alternativ för hantering av cache för webbsidor. Detta innebär bl a en bättre prestanda för komponenterna för nya utbildningskatalogen (Selma)
Annat För ytterligare för funktionalitet och förändringar se www.infoglue.org

Stilning (CSS)

Justeringar Löpande justeringar för bättre persentation
Kompletteringar Kompletteringar för kommade utbildningskatalog införda

Uppdatering 2009-02-18

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommit i och med uppdateringen

Införda förändringar

Objekt Beskrivning
UMU rssReader Component Egenskap tillagd för val av fallande eller stigande sortering.
UMU miniArticle Component Egenskapen för bakgrundsfärg är ändrat till alternativen ja eller nej; vid ja visas ljusaste blå nyans av profilfärgerna som bakgrundsfärg.
En ny B-knapp möjliggör fet/bold stil på andra ord än rubriker.
UMU banner Component Bannerns länk till "målsida" hämtas nu i första hand från den valda bannerns innehåll, i andra hand från bannerkomponentens egenskapsdialog (som "kör över" ev. förvald adress).
UMU alumniLogin Component Språkhantering och länkar till alumniapplikationen hanteras nu  automatiskt, inga inställningar behöver alltså göras vid användandet av komponenten.
UMU educationSimpleSearch Component Sökningar på ord med svenska tecken (åäö) fungerar nu i fler sammanhang genom att direktiv för teckenuppsättning lags till internt i sökformuläret.
UMU contactInfo component Mobilnummer kan nu läggas till i kontaktinformationen.
Personalkatalogen E-postadresserna är nu klickbara även i sökresultat – förutsatt att besökarens dator är ansluten till godkänt nätverk (t ex datorer inom umu.se).
Hanteringen av inställningar för godkända nätverk för visande av klickbar e-postadress och åtkomst till adresskort (vcard) är nu lagd central för enklare och säkrare hantering.
UMU rightImage Component och UMU intervjuComponent Slumpvis växling av valda innehåll (bilder eller intervjuer) vid visning av webbsida fungerar nu också då javascript inte är tillgängligt (eller är avstängt) i besökarens webbläsare. Då javascript inte är tillgängligt visas den första av de valda bilderna respektive intervjuerna. I och med detta visas en mer komplett sida även då javascript inte är tillgängligt, t ex vid besök av sökmotorrobot.

Stilning (CSS)

Utskriftsversion Utskriftsversionerna av svensk repektive engelsk webbsida har nu olika logotyper i enlighet med profilhandboken
Personalkatalogen Felaktigheter vid presentation av sökresultat åtgärdade.

Bildhantering i artikel, nyhet och intervju


På förekommen anledning har vi lagt till ett nytt nyckelord (Asset Key) för bilder som laddas upp eller läggs in i en artikel, nyhet eller intervju. Det nya nyckelordet "GeneralImage" är förvalt (default), och har egentligen ingen funktion annat än bilden läggs in där man så väljer. Detta innebär samtidigt att valen:
- HeadlineImage och PuffImage i artikeln,
- MainImage i en nyhet, och
- InterviwedImage i intervjun
...inte längre är förvalda utan aktivt måste väljas!
Fördelen med detta är att man minskar risken för att bilder man lägger in direkt i en artikel/nyhet/intervju oavsiktligt _också_ får ett nyckelord som gör att bilden visas dubbelt. Vill man lägga in flera bilder utan "styrande" nyckelord döper man dem förslagsvis till "GeneralImage1", "GeneralImage2" etc
* Intervjukomponenten släpar efter lite, men det kommer där också, inom kort!


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009