Uppdatering 2010-12-16

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning
Personalkatalogen Presentation Diverse buggfixar:
- för personer med dubbla befattningar
- för anknutna personer
- utskrift av sökresultat
- dubbla efternamn
Utöver det:
- tagit bort visning av @student-epostadresser
- visning av mobilnummer om fast telefonnummer saknas
- roller presenteras i hierarkisk ordning istället för i bokstavsordning
UmU Header Component Presentation Lagt in en länk till "Bibliotek"/"Library" i sidhuvudet på svenska resp. engelska webben.
UMU ProjectListResearchDB Component Ny komponent för listning av forskningsprojekt Används för att hämta och visa en lista med projekt från forskningsdatabasen. Kan användas för att visa projekt på fakultets-, institutions- och personnivå. Manual
UMU ProjectResearchDB Component Ny komponent för presentation av forskningsprojekt Används för att visa detaljerad information om ett separat forskningsprojekt. Manual
CSS och sidmall Presentation Profilanpassad mall för Bildmuseets webbplats i InfoGlue
UMU ViewPerson Component Ny egenskap För att undvika att man kan visa information om en person vid en institution man inte är anställd vid så finns det nu en ny egenskap ("ShowOnlyOrganisation") i komponenten. Default är den inställd på "yes", ändrar man den till "no" så funkar den precis som tidigare.
UMU ViewOrgList Component Ny egenskap och presentation Ny egenskap tillagd för att kunna välja att länka besökaren direkt till institutionens/enhetens webbplats istället för till personalkatalogen. Gäller sidan http://www.umu.se/om-universitetet/organisation/institutioner/. Om länk till webbplats inte finns inlagd så länkas man till personalkatalogen, precis som förut.
Utbildningskatalogen Presentation Webbservice uppdaterad för att visa aktuellt huvudområde till kurser
Tydligare felmeddelande för tillfälliga fel i visningar i utbildningskatalogen vid t. ex. den utökade söken och listor
Lagt till möjlighet att mäta statistik vid klick på anmälanknappen för program- och kurstillfällessidor
Uppdatering av text vid anmälningstillfälle för internationella studenter
Uppdatera den utökade söken av kurser och program
Selma Simple Search Presentation Ändrat layout, lagt till länk till utökadsök
Selma List Component Presentation Buggfix listning av engelska program
Tydligare layout och sortering av träfflistor för den centrala webben, utan fakultetsindelning.
- Alla program A-Ö
- Alla kurser A-Ö
- Program avancerad nivå A-Ö
- Sommarkurser A-Ö

Uppdatering 2010-10-06

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt
FunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen på webbenPresentationFörändring och anpassning av utbildningskatalogens hantering av att visa studieavgifter från och med läsåret 2011/12.

Uppdatering 2010-08-26

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

ObjektFunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen på webbenPresentationFörändring och anpassning av utbildningskatalogens hantering av att visa kursplaner och kurslitteratur till den nya kurslitteraturdelen i utbildningsdatabasen Selma.

 

Uppdatering 2010-05-18

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

ObjektFunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen
på webben
Redigera programsidorFörändring av behörighetshantering för administration av den information som kan läggas till för program.
PresentationFörändring av logik för förvald flik för presentation av "tillfällen och anmälan", samt smärre justering av placering och presentation av "anmälanknapp".
Redigera programsidorScript (task) för att återställa behörigheter för programmappar så att den anpassas till ny behörighetshantering
Fix av bugg kring datumhanteringen för Sen anmälan för tidig ansökningsomgång HT2010 masters och IK.

Uppdatering 2010-05-11

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Beskrivning
InfoGlue-editorn Uppgradering till InfoGlue-version 2.9.9.2 samt Java 6. 

Uppdatering 2010-03-31

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt
FunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen på webbenPresentationNytt css för flikar. Detta ger tydligare flikar för träfflistor och flikar under tillfällen och anmälan. Det ska nu bli mindre risk att man missförstår vilken flik som är aktiv.
Tidigare problem med att visa kurspaket ht -10. Nu visas de som de ska och det är möjligt att göra en anmälan.
Kursplaner med "halva poäng" t. ex. 7, 5 hp visas nu rätt både på webben och i utskriftsversion.
Kompletterande och förklarande text lagts till vid engelska anmälningstillfällen som saknar add-knapp.

Uppdatering 2010-03-03

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning

Utbildningskatalogen på webben - UMU SelmaListComponent

Presentation Möjligt för institutioner och fakulteter att lägga in en träfflista med valfria program (gäller ej kurser) även om enheten inte står som "ägare" av programmet i Selma. Detta görs genom att i Egenskaper under rubriken Programkoder för egen lista ange koder för de program man vill visa. Det är möjligt att blanda program från olika fakulteter.
Presentatio Det blir möjligt att lista engelska program, kurser och ämnen på institutionernas och fakulteternas sidor. Genom listan går det sedan att komma åt att redigera engelska innehållssidor, på samma sätt som för de svenska utbildningarna. Förutsatt att man har rätt behörighet. Följande listor kommer det att finnas stöd för:
All Courses
All Programmes
Courses by Subject

 


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009