Uppdatering 2011-12-19

Objekt Funktion Beskrivning
Google-sök på www.umu.se Funktion Ny första version av intern sökmotor för innehåll under xyz.umu.se. OBS! att sökningar på publika www.umu.se är helt separerade från sökningar på numera CAS-skyddade www.anstalld.umu.se för att ge mer relevanta sökträffar på båda håll.
Anställdawebben  CAS-skyddad Funktion anstalld.umu.se kräver nu CAS-inloggning. Sök enbart intern information på www.anstalld.umu.se/sok
Sidmall Ny 3-spaltsmall – med smalare mittspalt och en enda, bredare högerspalt, som matchar den nya grafiska profilen på startsidan och programsidor – upplagd och tillgänglig för alla.
Karta, nyhetsarkiv m.fl Anpassning Anpassat kart-komponenten, nyhetsarkiv-komponenten och ett flertal komponenter för att även fungera i den nya 3-spaltsmallen. OBS! DiVA-komponenten, forskningsdatabasen och liknande utrymmeskrävande listningar är ännu inte anpassade.
Ny design för institutioners "startsidor" Gränssnitt Ny rubrikhantering för institutioner och enheter gör att toppnivån – inst/enhets namn – visas ovanför vänsternavigationen, för att tydliggöra skillnaden mot centralwebben. Kan vid behov återställas.
Utbildningskatalogen Funktion Det går nu att sortera ordningen på underlänkar i programmenyer.
Bugg i filtreringsfunktionen tillsammans med flikar åtgärdad.
Ändring i datumhantering vid anmälan.
Nyhetslistan Åtgärdat problem med nyhetslistor så att databasfrågor sker mindre frekvent – f.n visas nyheter från de senaste 21 dagarna.
Kalendariet Funktion Bugg som gjort att fel dagar fetmarkeras i grafiska blocket åtgärdad. Div. grafiska justeringar.
Möjliggjort import av kalendarieposter till iCal/Outlook-kalendrar.

Uppdatering 2011-11-30

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning
Google söken Ytterligare förberedelser inför införande av ny sökmotor
Kalendariet Funktion Buggen i funktionen "Föreslå för publicering" är nu fixad. Kalenderägare har tillgång till denna funktion och kan använda den för att föreslå för publicering i andra kalendrar än den egna.
Till manualen
Funktion Evenemang som pågår under lång tid listas under aktuell månad istället för den månad evenemanget påbörjades i.
Funktion Fixat så att evenemang som pågår inom ett tidsintervall visas. Tidigare visades endast evenemang som påbörjades eller avslutades inom ett tidsintervall.
Utbildningskatalogen Funktion Ny filterfunktion för sökning i listor, buggar fixade och gränssnitt justerat
Personalkatalogen Funktion Hanterat roller som inte ska visas i personalkatalogen. Detta gäller:
NyA - Basanvändare
NyA - Institutionsanvändare
Funktion Hanterat rollen Biträdande föreståndare, som ska visas i initiala vyn för roller. Visar nu dessutom två nya roller, Administrativ chef och Internationell kontaktperson.

Uppdatering 2011-11-16

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

 

Objekt Funktion Beskrivning
Ny sidmall Sidmall med tom högerspalt avsedd för t ex karta och breda utbildningskatalogslistor. Endast tillgänglig för administratörer.
Kalendariet Funktion och gränssnitt Div. förbättringar, bl a:
- Vid klick på pilen i kalenderblock-komponenten så uppdateras listan med evenemang till rätt månad
- Inmallen (när man lägger in ett evenemang) så har fältförklaringarna förtydligats och länk till manualer har lagts in
- Fältet evenemangstyp är flyttat
- Maxgräns på 350 tecken i korta beskrivningstexten är infört
Ny funktion För att förbättra och förenkla flödet av evenemang mellan olika kalendrar har vi infört en ny funktion "Föreslå för publicering". Kalenderägare har tillgång till denna funktion och kan använda den för att föreslå för publicering i andra kalendrar än den egna.
Till manualen
Pretty Photo Gränssnitt Dimningen när man använder pretty photo är ljusare
Utbildnings-katalogen Gränssnitt Ny sidmall avsedd för och delvis nytt utseende på programsidor
Defaulthanteringen av bilder på kurser, kurspaket och program är borttagen
Funktion - Google Kurser som bytt kod försvinner nu ur Googles sökindex
Funktion Ny filterfunktion för listor
Funktion Direktlänkar till antagning.se istället för studera.nu
Personalkatalogen Gränssnitt Ändrat så att vi nu visar vilken avdelning man jobbar på på person-sidorna:

Söken Förbättring av den ungefärliga söken i personalkatalogen
Funktion - Google Personer som slutat sin anställning vid Umeå universitet försvinner nu ur Googles sökindex
Kontaktformuläret Korrigeringar av felstavningar i texten i det engelska kontaktformulär-mailet som skickas ut
Favicon Ny favicon för umu.se

GSA (Google sök) Diverse förberedelser inför införande av ny sökfunktion på umu.se
Gränssnitt Länkar i tabeller justerade till 11px istället för 12 px
Slideshow/Bildspels-komponent Funktion Möjlighet nu att även peka ut bilder i komponenten, inte bara webbannonser.
Till manualen

Uppdatering 2011-10-05

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

 

ObjektFunktionBeskrivning
FleraDesign/GränssnittFinjusteringar i nya designen
CalendarEventList - simpleEgenskaperNy egenskap med möjlighet att välja ut evenemang som riktar sig enbart mot anställda, allmänhet och/eller studenter.

Uppdatering 2011-09-21

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning
Div. högerspalts-komponenter Ny egenskap Möjlighet att lägga en linje längst ned i komponenten, under texten. Tanken är att linjen ska slås på i den komponent som ligger längst ned på sidan i högerspalten, som ett avslut av sidan. Manualerna uppdateras inom kort.
Div. komponenter Design En uppfräschning av designen på ett flertal komponenter
Slideshowkomponent Ny komponent Ny komponent som gör det möjligt att lägga in en slideshow av bilder. Kommer kunna ses på startsidan av umu.se. Manual kommer inom kort.
Kursplanesök Ny komponent Ny komponent för kursplanesök. Kommer användas på centrala umu.se.

Uppdatering 2011-05-25

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning
FCK-editorn Nya knappar - ny funktionalitet Öka/Minska indrag
Nedsänkta/Upphöjda tecken
Sök och ersätt
Lightbox Bildpresentation Ny möjlighet att visa bilder större, i ett lager ovanför webbläsarfönstret, s.k. Lightbox (Se bildhantering)
Utskrifter Fixat så att UmU-loggan följer med vid utskrift
Fixat så att Bildmuseet får med sin text vid utskrift
Kalendern Mindre justeringar i presentation och prestanda.
Felaktiga länkar med content-id Google har ibland lyckats hitta konstiga länkar av typen "ViewPage!renderDecoratedPage.action?". Nu spärras den typen av länkar på liveservern så att vi får bort dem från sökträffarna i Google.
Personalkatalogen Presentation Rollerna Museichef och Överbibliotekarie visas korrekt ur sorterings- och visningshänseende.
Presentation Förbättrad engelsk information
Presentation Åtgärdat att fel uppgifter visas under "Roller" på enhetslistning
Presentation Förbättrad paginering vid många träffar efter sökning i personalkatalogen
Felsidor (404-sidor) Helt ny hantering De lokala 404-sidorna har tagits bort och ersatts av en enda gemensam 404-sida. Detta medför två fördelar:
- Användaren får behålla den url man försökte nå och sidan innehåller en 404-felkod.
- Vi får möjlighet att i statistikverktyg såsom Google analytics analysera felsidor som våra besökare försöker nå.
ViewPerson, ViewOrgUnit och ProjectResearchDB SEO-optimering Sätter unik description på varje dynamisk sida som innehåller någon av dessa komponenter. Gör sidorna bättre ur en sökbarhetsaspekt.
Filmkomponent
(UMU videoplayer)
Ny komponent Ny komponent för att underlätta att visa film, se: Manual för filmkomponent
PublicationListDiVA2 Presentation Tidskrift, Volym, Häfte/Nummer, Sidor visas nu under Titel/Undertitel i kolumnen Titel
Presentation Fälten Titel och Undertitel slås ihop vid visning i publikationslistan, i de fall det finns undertitel.
Komponentegenskap Möjlighet att lägga in flera cas-id:n i fältet StaticUserId, vilket möjliggör visning av publikationer för t ex en forskningsgrupp. Vid flera används ";" som separator.
Kontaktformulär Nu skickas fullständig url med i de mail som skickas via kontaktformulären
Utbildningskatalogen I utökad sök samt på Advanced Search är det möjligt att välja och söka på "samtliga terminer" resp. "All".

Url:en som följer med i meddelandet från ett kontaktformulär på en program/kurssida är nu fullständig och innehåller en klickbar länk till sidan.

Sidor som innehålller ÅÄÖ i url:en går att nu att skriva ut.

Undersidors rubrik har nu H1 som dignitet men är en H2 till utseendet. I och med ändringen får undersidor bättre sökträff i Google.

Uppdatering 2011-04-06

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

ObjektFunktionBeskrivning
KalendariumNya komponenter och admingränssnittKomponenter och admingränssnitt för nytt kalendarium.
Manualer och mer information kommer.
SidfotUtseendeIkonen och texten "Utskriftsversion" är utbytt till ny ikon i form av en skrivare. En horisontell linje är ditlagd för att skilja sidfot från artikeltext.
Dela på Facebook, Twitter och LinkedInMöjlighet att välja att lägga till dela-funktionalitet på webbsidorna.

Manual
CSSDiverse gränssnitts-förändringarFotograf under RightImage kursiveras, bollpilen vid länkar justerad i höjdled samt punktlistor åtgärdade så att de inte hamnar inne i bilden när texten är högerjusterad kring en bild.
ArtikelNy länksymbolMöjlighet att lägga in en RSS-ikon i anslutning till en länk:

Välj "RSS" under "LinkStyle" i samband med att du skapar länken i en artikel.
Kontaktformulär CaptchaI alla kontaktformulär används nu "captcha". En captcha består av förvrängda bokstäver och siffror, som avsändaren måste avläsa och skriva in korrekt i ett fält. Syftet med detta är att förhindra utskick av e-post via spamrobotar.
DiVAJusterat url:en till fulltextversionen av dokument, vilken tidigare blev felaktig när man laddat upp ny version i DiVA.
UtbildningskatalogenEnkelsöken har blivit snabbare. Man skriver sitt sökord och väljer sedan termin.

I sökrutan finns det nu en led-text (både på svenska och engelska sidorna).

Det finns en cirkel som indikerar att sökning pågår.


Engelska utbildningssidor har fått kontakt-alternativet International Office kontaktformulär.

Webbansvariga personer har fått behörighet att kunna avpublicera och ta bort egna skapade länkar.

På en program/kurs/kurspaketsida (svenska och engelska) finns två nya fält, ett för titel och ett för beskrivning. Här anger man alternativ titel för sidan som visas i webbläsaren och en beskrivning som visas t.ex på googles resultatfält.
Digital assetsBättre hantering av äldre versioner av filer. Cachen rensas och gamla filer plockas bort. Problemet med att "borttagna" filer finns kvar löses.
Felaktiga länkar med contentidGoogle har ibland lyckats hitta konstiga länkar av typen "ViewPage!renderDecoratedPage.action?". Nu spärras den typen av länkar på liveservern.
CSS Förändrad hantering av CSS (stilmallar) så att inte dessa och ett javascript som skriver ut headern för sidan skall behöva genereras upp dynamiskt varje gång en sida besöks. Prestandahöjande åtgärd.
PrestandaFörutom nämnda åtgärder för att förbättra prestandan så har vi utfört olika typer av mätningar och prestandatester. Fokus har varit på utbildningskatalogen. Där har vi lyckats påvisa förbättringsmöjligheter för Uppsalas Selmadatabas som är den databas vi söker och hämtar data i för visning på vår webb. Dessa förbättringar har delvis genomförts. Detta har gjorts i samarbete med Uppsalas Selmaförvaltning, vilket lett till i snitt 70% snabbare svarstider för sökningar och slagningar i Utbildningskatalogen.

Uppdatering 2011-02-16

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Objekt Funktion Beskrivning
Nyhetssystemet Internal NewsPuff Component / NewsPuff Component Hjälptexten som visas när man lagt in en tom komponent anger nu tydligare "Ingen intern nyhet vald" (resp. Ingen publik nyhet vald"), samt "Välj intern nyhet att puffa" (resp välj publik nyhet att puffa")
Internal NewsList component Länknamnet för "More news" är nu ändrat till "Läs fler interna nyheter"
Nya kategorier för interna nyheter Nu kan även interna nyheter märkas med områdeskategorier (Humaniora, Medicin etc)
Publika och interna nyhetsarkiven • visar numera ett felmeddelande om ens sökning inte gett något resultat.
• kan nu visa utsökningar och spara länkar till sökresultat, även om sökordet eller sorteringskategorin innehållit å-ä-ö
Utbildningskatalogen Beskrivande texter på programmets startsida Slå ihop texter från Selma till programmets startsida. Rubriker på programmets startsida blir framöver:
Om programmet
Så läser du
Det här kan du jobba med
Related Headline Image Det går nu att lägga in en specifik bild i artikeln på startsidan för respektive program, kurs eller kurspaket. Gäller både för det engelska och svenska gränssnittet.
Val av läsår Det blir möjligt att styra vilken termin som är default i den avnacerade sökfunktionen samt terminsflikar för det engelska gränssnittet oberoende av det svenska gränssnittet och vice versa.
Nya engelska träfflistor

Nya engelska träfflistor utan fakultetsindelning: Courses A-Z
Courses by Subject A-Z
Master´s programmes A-Z
Undergraduate programmes A-Z
Summer courses A- Z

Några av de gamla listorna har även fått nya namn för att minska risk för missförstånd.

Statistik på anmälan-knappen Slå på Event Tracking för anmälningsknappar/länkarna för kurs, program och kurspaket - detta för att få rapporter i Google Analytics när användare lämnar Umeå universitets webb.
UMU Puff component Namnbyte till UMU Puff Article component
Infrastruktur/Produktionsmiljö Ett stort antal förbättringsåtgärder för underlätta och automatisera för releasehantering och utveckling i InfoGlue.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009