Uppdateringar 2012-12-05 och 2012-12-06

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
InfoGlue-kärnan - Ordnat så att infoglue-listor sorterar rätt gällande ÅÄÖ.

- I samband med releaser av infoglue får nu alla som är inloggade i infoglue ett meddelande i editorn att man behöver spara sina ändringar innan editorn stängs ner.

- Diverse justeringar och buggfixar.
InfoGlue 3.0 - Diverse justeringar
GSA (Google Search Appliance - Arbete med att få en bättre viktning av orginal-nyheter, kalenderhändelser, utbildningar och personalkatalogen pågår, med förhoppning om att få mindre dubbletter i träfflistan.

- Söken förbättras genom att vi kommer att använda relaterade sökfrågor i form av "Menade du:" XXXX vid vissa osäkra sökningar. Sökfrågorna läggs till manuellt centralt ifrån baserat på statistik från GSA:n.
Videokomponenten Filmkomponenten har anpassats så att den klarar av att hantera url:er med: ?rel=0, ?start=30 och ?start=30&rel=0
Kalendariet/kärnan - Kalenderägare ska kunna sortera bland anmälda på ett enklare sätt genom att listan kompletteras med datum samt att när man söker i administrationsgränsnittet ska få se vad man sökt på istället för "Det finns ....... som matchade din sökning".
DiVA - DiVA-komponenten har vidareutvecklats så att man kan visa publikationer för forskargrupper.
Utbildningskatalogen - Selma ws 4.7

- Justerat så att engelska "Distance course layout" visar engelsk innehåll istället för svenskt innehåll.
Nyhetskomponenten - Justerat mallen för inlänkade nyheter så att nyhetslänken kommer direkt efter nyhetspuffen.
Sidmall - En ny sidmall har skapats som kan innehålla 1 + 2 spalter. Denna sidmall lämpar sig bäst för startsida eller landningssida för exempelvis kampanjer.
Driftsmiljö - Arbete med att införa 64 bitars virtuell livemiljö för IG pågår.

Uppdateringar 2012-11-07

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
InfoGlue-kärnan -Arbete med en ny version av kärnan pågår.

-Diverse optimeringar har gjorts.
InfoGlue 3.0 -Diverse buggfixar och justeringar.
GSA (Google Search Appliance) -Utvalda sökträffar presenteras på en gul platta med större text för att synas bättre.

-Kalendariehändelser visas med en kalenderikon, organisationer får UmU-logga intill sin beteckning för att tydliggöra sökresultatet.

(OBS! att dessa ändringar kommer att visas först en vecka efter att uppdateringen på webben gjorts.)
Sökkomponenten -I sökrutan har ett X lagts till så att man kan rensa rutan från felstavningar och tidigare sökningar.

-Personer med personliga webbsidor får inte längre en personstyling två gånger.
Videokomponenten -Felmeddelande när ingen film är utpekad visas inte längre.
Personalkatalogen -Åtgärdat så att inte slumpad e-postadress används till sidanvarig i personalkatalogen.

-Nu kan man lista personal i underavdelningar.
Formulär -Om man kontaktar en person via kontaktformulär får nu avsändaren ett autosvar vid frånvaro.
Kalendariet/kärnan -Justering i bekräftelsemailet till kontaktpersonen
-För att kunna se vem som lagt in en kalenderhändelse visas CAS-signaturen för eventet inne i kalenderdatabasen.

-Åtgärdat så att det står rätt tidpunkt för eventet i bekräftelsemailet.

-Knappen "Återställ" på engelska kvitto-sidan när man anmält sig till ett evenemang har fått en engelsk beteckning.

-Om ett evenemang/föreläsning ges vid olika tillfällen får nu ansvarig person ett mejl med en länk till just det specifika eventet för att enkelt kunna se vilket tillfälle en person anmält sig till.

-En ny roll har skapats så att vissa studenter kan lägga in evenemang i kalendern (CalenderStudents).
DIVA -En ny egenskap i DiVA-komponenten där man lägger till diva-d:n möjliggör att studenters uppsatser kan publiceras på webben.
Utbildningskatalogen -Programsidor har fått en ny utskriftversion som har kortare radlänger, är luftigare och tar med kontaktpersoner.

-En buggfix i sökmotorn möjliggör nu att man kan söka utbildningar som innehåller kommatecken.

-Felmeddelande när ingen film är utpekad visas inte längre.

-Prestandaförbättringar gällande programsidor.

-Justering i ett felmeddelandefält.
CSS -Uppdatering av utskriftsversionen.
Nyhetskomponenten -Ordnat så att kontaktformulären från nyheter och pressmeddelanden innehåller en hela url:en och är klickbar.

-Ingen dubbelvisning av nyheter i interna nyhetslistor visas längre.
Artikelkomponent -Ordnat så att RightImage Component inte visas med vitt mellanrum då inget innehåll är utpekat.
Baskomponent -En ny egenskap i baskomponenten möjliggör språkväxling på sidor som är sammansatta dynamiskt (gäller kalender, FoDb, personalkatalog och utbildningskatalogen.)

-Åtgärdat så att sidor inte hoppar till när man navigerar till sidor som har lite innehåll.

-Den ruta som ibland synts när man loggar ut från anställdawebben och relativt snabbt loggar in igen är nu borttagen. Nu kommer man till cas-inloggningnen som vanligt.
Enterprise directory -Åtgärdat så att mailto-länkar i personalkatalogen fungerar med Chrome.

Uppdateringar 2012-10-03

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Utbildningskatalogen/Selma HTML-kod skapad i Selma presenteras nu korrekt i infoglue.

Meddelande om när utbildningar presenteras på webben visas när man inte får något sökresultat.

Utbildningssöken presenterar nu utbildningar terminsvis istället för läsårsvis. Gäller både fritextsök och avancerad sök.

Diverse buggfixar och justeringar
InfoGlue-kärnan Diverse justeringar
InfoGlue 3.0 Diverse buggfixar och justeringar
GSA (Google Search Appliance) Bild hämtas till visning av personträff i sökresultatet.

Personalträffar visas med bild och egen formatering i sökresultatet.

Program och kurser presenteras med en egen formatering (blå ruta) i sökresultatet.
Personalkatalogen Ny roll har lagts till i katalogen.

Ordnat så att namnet är länkat istället för befattning när man endast har en anställning.
DIVA Justerat så att artiklar och forskningsöversikt visar information som nr, vol och sidor.
Karta Gjort justeringar så att utskriften fungerar smidigare.

Nya kategorier har lagts till.

Uppdateringar 2012-09-12

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/FunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen/SelmaDiverse textändringar:
-ECTS ska översättas med Credits.
-Ändrat på engelska översättningen med avseende antal träffar på tillfällen som ges som distans-/internetkurs i utbildningskatalogen.

Sett över rättighetshantering för kurser som byter "ägare" i Selma.

I långa träfflistor finns länken, "Till sidans topp" och "Back to top", längst ner i träfflistan.

Diverse andra justeringar i administrationgränssnittet.
Kalender-RSSVisar nu bara evenemang på engelska i den engelska rss:en, tidigare visades även evenemang på svenska.
AlumnkomponentenLagt till en länk för inloggning via Facebook
InfoGlue 3.0Diverse buggfixar och justeringar

Utöver ovanstående: Diverse mindre buggfixar.

Uppdatering 2012-08-16

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/FunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen/Selma– Möjlighet att peka ut en miniartikel på utbildningssidorna.

– Publicera film via en filmkomponent som visas med lightboxfunktion.

– Nytt är att utbildningen hamnar direkt i antagningen.se s k inkorg vid knapptryck på anmälanknappen på vår utbildningswebb.

– Möjlighet att visa engelska kontaktuppgifter på engelska ämnessidor och svenska kontaktuppgifter på svenska ämnessidor.

– Möjlighet att visa informationstext på programinriktningar.

– Förändrat så att det framgår om utbildningen har ett uppehåll och återupptas någon vecka senare. Exempel: Starttermin: Ht 2012, vecka 36-02
Kursen fortsätter: Vt 2013, vecka 04-23

– SelmaWs 4.5

– Diverse små justeringar.
Videokomponenten
(UMU Videoplayer Component)

– Kan nu användas i högerspalter (filmen visas då alltid i "lightbox" (popup), samt 2-spaltsmallen (den med enbart navigation, utan högerspalt).

– Förenklad funktion för att åstadkomma visning i lightbox (kryssruta i egenskapsläget). 

OBS! Manualen uppdateras inom kort!

Uppdatering 2012-06-19

Mindre uppdatering för att justera vad som visas under Kontaktinformation för kurser och kurspaket. 

Uppdatering 2012-05-23

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/FunktionBeskrivning
SökoptimeringKanoniserat träffar i personalkatalogen till endast den centrala.
InfoGlue 3.0Diverse buggfixar och justeringar
Utbildningskatalogen- Nationella träffar på engelska nu sökbara på universityadmissions.se
- Justerat giltig från-datum på kursplanerna
- Justeringar pga SelmaWx 4.4
- Diverse andra små justeringar

Uppdatering 2012-04-25

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/FunktionBeskrivning
Utbildningskatalogen- Möjlighet att visa en intervju i sin helhet på en kurs- eller programsida.
- HTML-kod skriven i editorn i Selma visas nu korrekt på webbsidorna.
- Tagit bort länkar till kurstillfällen som endast ges inom kurspaket
- Korrigering av fontstorlekar
- Ändrat så att tillfällen med anmälanknapp kommer över tillfällen utan anmälanknapp
- Programnamnet klickbart
- Diverse andra justeringar och buggar
Anställdawebben- Förfinat url:erna så att de inte innehåller en "ticket" i url:en
- Överföringen av anställda/anknutna sker nu varje timme istället för tre gånger per dygn. Det gör att anknutna/anställda snabbare kommer åt t ex anställdawebben.
Personalkatalogen- Justerat vcard på engelska webbsidorna
- Rättat bugg som gjorde att fel anställning visades vid klick på namn i rollistan
- Fixat så att inte personer ser ut att vara anställd vid "fel" institution. Satt noindex så att inte Google ska indexera.
- Lagt till mobilnummer i listorna
Kalendariet- Förbättrad publiceringsprocess
- Fritextruta för kommentarer i anmälningsformuläret tillagd
- Tidigare fick samma evenemang flera olika url:er, beroende på vilken väg man kom till evenemanget. Det är nu åtgärdat.
- Tillgång till käll-knappen i CK-editorn i kalendariet, vilket gör det möjligt att lägga in en bild i ett evenemang.
Sökoptimering- Kanonisering av nyhetsurl:er
- Google off-flagga på kurs- och kurspaketsmenyn
- Kanonisering av url:er för kurser och kurspaket
- Justering av title på kurser och kurspaket
- Unik H1:a på kurser och kurspaket
- Noindex på borttagna nyheter och ämneslistningar som inte finns längre
PrettyPhotoNytt tema och uppgradering till ny version av pluginen
GSADiverse vidareutveckling inför en förbättrad intern sök
IG3.0Diverse vidareutveckling, bugghantering och tester inför införandet av InfoGlue version 3.0
Ny version av IG-kärnan, 2.10.x- Ny, förbättrad, publiceringshantering
Meddelanderuta vid viktig informationInfört förbättrad möjlighet att meddela viktig information via startsidan.

Uppdatering 2012-03-13

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Kalendariet
(CalendarEventList, CalendarEventListSimple samt Kalenderadmin-gränssnittet)
Ändrat default-slutdatum i kalenderlistan (CalendarEventList) till 6 mån istället för 30 dagar.

Åtgärdat en bugg som gjorde att månaden ibland visades två gånger i lilla kalenderlistan (CalendarEventListSimple).

Lagt till en ny egenskap, Tillåtna evenemangstyper, i CalendarEventListSimple.

Justerat så att en kalender-rss tar hänsyn till vald/-a målgrupp/-er i kalenderlistan.

Förtydligat i admingränssnittet vilken språkversion ett evenemang är skapat i. Länken "Skapa en ny språkversion av detta evenemang" är ändrad till "Skapa en engelsk språkversion av detta evenemang" om evenemanget bara finns på svenska och "Skapa en svensk språkversion av detta evenemang" om evenemanget bara finns på engelska.

Möjlighet att lägga in en dokumentsymbol vid en länk i fritextfältet i kalenderadmin.
InfoGlue-kärnan Tagit bort valet [Sätt mig som den som ändrade versionen senast (default är den som senast ändrade arbetskopian av sidan)]. Detta sker istället automatiskt, då många inte kryssade i kryssrutan.

Tagit bort maxgränsen på "På följande sidor finns referenser till detta innehåll". Tidigare var den satt till 20, vilket gjorde att man inte fick en fullständig lista.

Uppgraderat kärnan till version 2.9.9.8, som bl a innehåller en kopiera mapp-funktion. Diverse andra ändringar för administratörer.
Nyhetssystemet Ändrat så att samma cachelösning används för nyhetslistan och nyhetsarkivlistan. Det gör att dessa listor uppdateras samtidigt. 

Lagt till möjlighet att söka enbart på pressmeddelanden i nyhetsarkivet.
InfoGlue 3.0 Diverse tester och justeringar inför införandet av InfoGlue 3.0.
Bildspels-komponenten (Slideshow) Två nya egenskaper:
1. Vinjett av/på
2. Vad det ska stå i vinjetten, default är Aktuellt/Current.
Intervju-komponenten (Interview) Åtgärdat en bugg som gjorde att länktexten "Välj intervju" inte syntes
Publikations-komponenten (PublicationListDiva2) Lagt in fler årtal i egenskapen PublicationYear
Related Info-komponenten Fixat så att komponenten känner igen .docx- och .xlsx-filer och ger den korrekt symbol. Tidigare blev det en bollpil på denna typ av dokument.
Dela-funktionen (Footer) Lagt till Google+ i sidfotens dela-funktion.
Jobb.umu.se - ny komponent Skapat ny komponent som visar lediga jobb. Används på jobb.umu.se.
Personalkatalogen Ändrat så att personer med dubbelnamn visas korrekt överallt i personalkatalogen.
GSA (Google Search Appliance) Suggestions: När man skriver in bokstäver i sökrutan får man sökförslag från tidigare sökningar.

Ny presentation av sökresultaten; bl.a ikoner för dokument.

Snabbare presentation i anställdasöken.

Sökord följer nu med mellan anställdawebben och publika webben och tillbakawebben.

Sökning görs nu med samma språk som valts i webbläsaren.
Anknutna på anställda-webben Anknutna fick tidigare inte upp någon Välkommen-text på anställdawebben. Det får de nu.
Utbildningskatalogen Ett flertal kodförbättringar för att förbättra sökbarheten i sökmotorer som t ex Google. 
- Färre och bättre h1:or, unika för varje sida.
- Satt google-off flagga på programmenyn för att undvika att den presenteras i sökresultatet.
- Justerat så att inte samma sida presenteras med två olika url:er
- Kanoniserat url:er för att lyfta centrala programsidorna
- Lagt till Last modified på utbkat-sidorna
- Unika descriptions på utbkat-sidorna hämtas nu alltid. Vi vill dock alltid råda er att skriva egna, bra descriptions, se webbpublicering.umu.se/utbildningssidor/redigera-title-och-description/
- Fixat unik title på varje sida

Justering av presentationen av långa programnamn, som tidigare hamnade för nära underliggande meny och innehåll.
Sökoptimering - Satt google-off flagga på vänster- och toppnavigationen för att undvika att dessa presenteras i sökresultatet.

+ Ovanstående insatser för utbildningskatalogssidorna
Forskningsdatabasen (projectListResearchDB) Listkomponenten kan nu ta emot en sökning från Sökkomponenten UMU projectResearchDBSearch Component (ny komponent, se nedan).

Listkomponenten visar nu alla projekt när den är inställd på Typ av lista: Allt.
Listkomponenten utökad så att den kan
- visa multipla umuSeLin (satta av användare som egenskap)
- visa multipla scb-ämneskoder (satta av användare som egenskap)
- visa både umuSeLin och scb-ämneskoder samtidigt>
Forskningsdatabasen - ny sökkomponent (projectResearchDBSearch) Ny komponent som låter användare söka scb-ämneskategorier ur dropdown eller som fritext. Presenterar resultatet i UMU projectListResearchDB Component. Används endast på centralwebben.

Uppdatering 2012-03-07

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/FunktionBeskrivning
Anpassningar och test SelmaWs 4.3Förändringar gällande kontaktuppgifter för programtillfälle i Selma. Möjlighet finns nu att lägga in all kontaktinformation på engelska och att lägga till ytterligare adresser, kontakter och webbadresser.

 

Uppdatering 2012-01-17

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Fokus har i huvudsak legat på att få stabilitet på www.umu.se.

Komponent/Funktion Beskrivning
Prestanda Utöka RAM minne på databasserverna. Ökar möjligheten att hantera hög last samt fler liveserverar (visningsservrar)
Optimerad nyhetslista och RSS-flöde. Ska nu visa äldre nyheter igen (som tidigare upp till 1 år gamla nyheter) samt minska lasten på databasservrarna
Utbildningskatalogen Ändrad text på sidan som visas när en utbildning inte finns/ges
Fixat så att man numera kan sortera underlänkar även på kurs- och kurspaketsidor.
CalenderEventListSimple Aktuell månad visas tydligare
Nyhetssystemet Inlänkade nyheter visar både originaldatum och inlänkningsdatum
Anställdawebben Diverse justeringar/fixar efter införandet av cas-skydd på sidorna
Sidfoten Möjlighet att välja bort sidansvarig. Ska endast användas i undantagsfall, t ex på centrala utbildningskatalogs- och personalkatalogsidor.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009