Uppdateringar 2013-12-11

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
CK-editorn – Ny funktion har tillkommit i editorn. I bildikonen kan man välja om man vill lägga till en bildtext till bilden. I och med detta försvann även gamla flikar och alternativ som inte användes i dialogrutan. Läs mer om hur man lägger till bildtext.

– Problem med att bifogade filer inte syntes under fliken "Nuvarande innehålls bifogade filer är åtgärdad. (Skedde genom en direkt deploy)

– När man klistrade in en text från ett dokument fick man dubbla radbrytningar mellan stycken. Detta är åtgärdat via en direct deploy.

– Om man satte en rubrik med H2 eller H3 i en intervju blev det för mycket luft mellan styckena. Detta åtgärdades via en direct depoy.
Nyhetssystem – Dialogruta under min arbetsplats har förtydligats. Det är dialogen under knappen Avbryt som blivit tydligare. Har man tryckt på "Avbryt"-knappen får man upp frågan "Vill du avbryta och förlora det du skrivit?". Väljer man ok raderas hela nyheten. Nu står det istället "Om du klickar på OK raderas nyheten, om du vill behålla nyheten väljer du Avbryt och sedan Spara och stäng."
Infoglue – För att lyckas felsöka varför publiceringar av nyheter och eventuellt annat ibland tar lång tid har vi infört en knapp på innehåll- och strukturfliken som låter redaktören "Tvinga omladdning" samtidigt som funktionen loggar viktig information för framtida lösning av grundproblemet. Om man upplever tvinga omladdning ikonpubliceringsproblem klickar man på knappen, där finns vidare information om vad som gäller.
GSA (söken) Stavningsförslag är påslagen på sökmotorn. Tidigare gav inte sökmotorn förslag på svenska, det gör den nu. (Observera  att den inte alltid ger förslag. Om du märker att sökmotorn inte ger förslag på något kan du meddela detta till Andreas Borgström på Kommunikationsenheten.)
Utbildningskatalogen – Utbildningsplanesöken – Ett nytt fält har tillkommit i sökkomponenten. Nu går det att söka utbildningsplaner på programnamn. Borttagna är fälten institutionskod och programkod.

– Vissa textfält kunde visas med html-taggar i utbildningskatalogen. Detta är nu åtgärdat.
Personalkatalogen – Kontaktkortet har kompletterats med SIP-adress (Lync) Om man har en sådan adress visas den i kontaktkortet.
Övrigt Diverse justeringar och förbättringar av css, söken och infoglue.

Uppdateringar 2013-10-09

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
kalender - Ny förbättrad anmälningsförfarande till event där anmälningen sker på samma sida i ett expanderat fönster. Avanmälan till ett event kan hanteras direkt på sidan eller via det mail då får då du anmäler dig. Detta gäller den centrala kalendern till en början.
Ny editor (ck-editor) - Vi har en ny CK-editor i infoglue vilken dels har nytt utseende samt att det är enklare att koppla på nya funktioner.

- Specialtecken har fått en del nya tecken som inte fanns i fck-editorn.

- -tecken i inlineredigering fungerar nu, tidigare rensades den bort.

En citat-funktion kommer att slås på i editorn.
Obs att det endast är webbansvariga som har åtkomst till denna ikon i editorn.
Optimering - En del arbeten har genomförts för att försöka få upp pagespeed. Ju bättre pagespeed desto bättre placering hos google.
IG - Fliken "Min arbetsplats" har varit tom när man använt Internet explorer som webbläsare. Det är nu åtgärdat så att innehåll syns. Vi rekommendarar fortfarande att man använder Firefox när man arbetar i Infoglue!
Utbildningskatalog Den avancerade dialogrutan stängs inte längre ner efter att man gjort en sökning. Detta för att förtydliga för besökaren att alternativen fortfarande är gällande om man gör en ny sökning.
Kursplanesök Sökningar på utbildningsnamn innehållande äåö och som gav en träfflista på fler än en sida visades inte. Detta är nu åtgärdat.

Uppdateringar 2013-08-15

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Sökrutan i headern - Sökförslag visas nu i sökrutan i headern för www.umu.se och www.anstalld.umu.se
Utbildningkatalogen - Anpassningar för selma 5.3. Visar nu Engelsk benämning på fastställande organ för kursplaner och utbildningsplaner
Övrigt - Diverse anpassningar av listor för de nya sidmallarna

Uppdateringar 2013-05-29

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Baskomponent - CAS-skyddet är borttaget från anstalld.umu.se (anställdawebben). Från och med nu behöver man inte logga in för att nå den publika informationen. Det förekommer dock att vissa sidor fortfarande är CAS-skyddade och då behöver man logga in med CAS för att kunna läsa informationen på sidorna. När du väl loggat in en gång på en skyddad sida på anställdawebben kommer det att synas i headern att du är inloggad även om du lämnar anställdawebben.
Söken - När du går till anstalld.umu.se och söker kommer publika sidor att presenteras. När du loggar in visas både skyddade och publika träffar. På www.umu.se kommer det att vara som tidigare, allt utom www.anstalld.umu.se visas i träfflistan.

Notera att sökmotorn kan uppföra sig lite konstigt på anstalld.umu.se den 29/5. Detta beror på att sökmotorn behöver omindexeras i och med förändringen med borttagandet av cas-skyddet.
Slideshow komponent - Justerat så att det blir luft mellan bildspel och efterföljande rubrik.

- Justerat bläddringspilarna i både läge och storlek. Pilarna får även en ny look för att synas bättre mot ljusa bakgrundsbilder.
Driftsmiljö - Diverse arbete med 64-bitarsmiljön.
Kalender - Aviseringsmailet för "Föreslå för publicering" har förtydligats så att det tydligare framgår vad det är för evenemang och vilken kalender som avses samt vem som skapat det.

- Aviseringsmailet om att ett evenemang skapats har förtydligats så att det tydligare framgår vad det är för evenemang samt vem som skapat det.
Textbannerkomponent - Textbannerkomponenten har justerats för att följa vår grafiska riktlinje. Detta innebär att rubriken linjerar med bollpilen och externlänkpilen. Om underrubriken går över två rader blir den sammanhållen i en och samma bakgrundsplatta.

- Juseringar av css:et gällande typsnitt. Förut kunde olika typsnitt visas beroende på vilken webbläsare man använde.
Mobilanpassning - Ikonerna i sidhuvudet hamnade ibland på fel ställe i Android-telefon. Man behövde reloada sidan för att detta skulle rätta till sig. Nu hamnar de rätt utan att man själv reloadar sidan.
Övrigt - Bildmuseets utskriftikon hade hamnat på en egen rad. Detta är nu åtgärdat så den ligger på samma rad som de övriga.

Uppdateringar 2013-04-25

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Söken - Nu kan du söka på telefonnummer i stora söken. Detta gick bara att göra i personalkatalogen tidigare. Ange hela nummret (090 786 XXXX) eller exempelvis de fyra sista i nummret (XXXX). Du kan även söka på mobilnummer, i detta fall går det inte att söka på fyra sista i nummret. Prova dig fram vad som mer går att söka på.
InfoGlue-kärnan - En ny kärna som bland annat sett över problemet med att ändringar i en artikel inte syntes i editorn i vissa lägen. Andra saker som åtgärdats är publiceringsproblem som att "publiceringkön fryser" eller att publiceringar fördröjs samt att minneshanteringen har förbättrats.

- Nya funktioner är att man kan kopiera sidstrukturer inom och mellan sajter (inklusive innehåll om det är mellan sajter).
Utbildningskatalogen -På programsidan kommer en direktlänk genereras automatiskt till programmets utbildningsplan.

- En helt ny utbildningsplanesök kommer att finnas på webben.
FCK-editorn Med den nya funktionen "Anpassad stil" kan du få en färgöverstrykning på underrubriker. Färgerna att välja mellan är darkblue, cyan och grön. Det är endast webbansvarig som kommer åt funktionen i editorn.
Textbannerkomponent - När externlänkfältet innehåller en url som pekar utanför www.umu.se öppnas url:en i ett nytt fönster. Detta illustreras även med en externlänksikon nere i det högra hörnet.
Alumninätkomponent - Inloggningskomponenten har kompletterats med en ny länk för inloggning i alumninät med LinkedIn-konto.
Mobilanpassning - Diverse förbättringar.
Övrigt - Diverse justeringar och förbättringar av befintliga komponenter och funktioner.

Nedan beskrivs funktioner som redan har driftsats men som tillhör den kommande releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Utbildningskatalogen - För att synliggöra anmälan till utbildningarna finns det att en anmälningsknapp på programmens förstasida överst och en textlänk nederst som leder tillfällen och anmälan. Sidan tillfällen och anmälan har fått en ny styling.
Baskomponent - Nu visas även ledtext i sökrutan för webbläsare som inte stödjer html5. Detta gäller IE7, IE8 och IE9. För webbläsare som stödjer html5 visas redan ledtext.
Talande webb - Ordnat så att det är rätt talsyntes på engelska sidor.

Uppdateringar 2013-03-06

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Talande webb Införande av talsyntes för uppläsning av texter.
UMU textBanner Component Ny komponent för att själv göra enkla webbannonser. Tillgänglig för webbansvariga, snart även för webbproducenter.
DIVA - Bättre hantering av icke-latinska teckenuppsättningar.
Driftsmiljö - Arbete med att införa 64 bitars virtuell livemiljö för IG pågår.
Övrigt - Diverse justeringar och förbättringar av befintliga komponenter och funktioner.

Uppdateringar 2013-02-08 och 2013-02-11

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Mobilanpassning - I och med denna uppdatering kommer www.umu.se att mobilanpassas.
Personalkatalogen - Engelska befattningar och roller kommer att visas i sökresultatet, avdelningssidor och personliga sidor. (Obs att det kan förekomma att vissa roller eller befattningar inte fått någon översättning ännu.)
GSA (Google Search Appliance - Åtgärdat problem med att nytillagda sökmatchningar inte visades i söken

- Åtgärdat så att ett meddelande syns när det inte finns några sökträffar.
Utbildningskatalogen - Ordnat så att länkning av program med koder innehållande Å, Ä, Ö fungerar från www.antagning.se till www.umu.se
Driftsmiljö - Arbete med att införa 64 bitars virtuell livemiljö för IG pågår.
Övrigt - Diverse justeringar och förbättringar av befintliga komponenter och funktioner.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009