Uppdateringar 2014-12-15

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
GSA (söken) – När man söker på www.umu.se får man ibland sökträffar på intervjusidor som leder till en tom sida. Detta har setts över och justerats. På sikt kommer sådana sökträffar bli färre och sökupplevelsen bli bättre.
Utbildningskatalogen – Hanterat så att sommarkurser som startar efter vecka 27 presenteras i rätt termin i sökfunktionen.

Uppdateringar 2014-11-04

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Personalkatatlogen – Nu visas telefonnummer med rätt formatering (Direct deploy)

– Även sekundära e-postadresser visas upp nu i den personliga vyn i personalkatalogen (inte i sökträfflistan).

– Hantera sök på personer som inte längre finns i personalkatalogen. Ska inte ge någon träff.

– Diverse fix.
GSA (söken) – Ordnat så att man bara får personträffar som är stylade (dvs namn, roll, institution/enhet, tfn och e-postadress)
IG-kärnan Justering/förbättring i IG-kärnan.
Övrigt Diverse justeringar och förbättringar som inte syns utåt.

Uppdateringar 2014-06-03

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Ny personalkatalog En ny personalkatalog kommer lanseras denna gång. Den ersätter den gamla på centrala sidorna till en början.

Den har ett nytt utseende och man kan filtrera fram personer inom en enhet, institution. Man kan även välja att filtrera fram personer genom att göra vissa val i listor med mera.

Personalkatalogen är enklare i sitt utförande och innehåller endast en komponent för det som idag visas i en personallista inklusive kontaktkort.

Själva utrullningen av personalkatalogen kommer att ske under onsdagen den 4 juni (centrala sidorna) men editorn är nere den 3 juni. I samband med utrullningen av nya personalkatalogen kommer vi behöva crawla om personkatalogen, vilket medför att nya publicerade sidor inte kommer med i sökresultatet den dagen. Sökmotorn kan eventuellt upplevas konstig under detta dygn. Vi ber om ursäkt för det.
Utbildningskatalogen Selma ws 5.7

Uppdateringar 2014-03-12

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Infoglue Alumn-ingången kommer att återfinnas i sidhuvudet på www.umu.se
DIVA I DIVA-komponetens egenskap PublicationYear har fler år lagts till som val. De två senaste åren samt 2007 och några tidigare år.
GSA (söken) Vid en sökning på en person kunde personbilden ibland inte visas i sökresultatlistan trots att bilden var inlagd. Detta är nu åtgärdat. Nu kommer den att visas både i träfflistan och på kontaktkortet. Undantaget är bilder som ligger bakom skydd, de visas inte alls. Detta åtgärdades vid en direct deploy.

Gjorde man en sökning www.umu.se innheållande åäö och sedan klickade på länken "Sök inforamtion på för anställda" översattes inte ÅÄÖ på Aurora. Konsekvensen blev att kan inte fick upp något sökresultat då ÅÄÖ omvandlades till specialtecken. Detta åtgärdades vid en direct deploy.
Utbildningskatalogen Fältet Urval under Tillfällen och anmälan på kurser har fått ett förtydligande. D.v.s. att programstudenter vid Umeå universitet kan söka denna kurs inom sitt program och har förtur. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieplaner har förtydligats genom att ett fält för Giltig från: har lagts till. Detta för att det ibland kan förekomma fler studieplaner och då blir det otydligt vilken som är gällande.

Intervjuer och formulär kunde inte visas på rätt sätt i Internet explorer för utbildningsprogram innehållandes koder med ÅÄÖ. Felet uppkom när man gick till program via listor på centrala webben. Detta ska bli åtgärdat i och med releasen.
Kalendern När man skapar ett nytt kalenderevent och kommer till fältet anmälan via kalendariet så har detta fält fått ett förtydligande. Man måste ange max antal deltagare för att anmälningsformuläret ska visas och användas.

Ett förtydliggande. Tidigare har alla kalendarieägare fått e-post när någon anmält sig på ett event. Detta är borttaget då det upplevdes som att man blev spammad. För att se antal anmälda på sitt event behöver man logga in i systemet och söka fram anmälda och ev. exportera dem till en lista.

Uppdateringar 2014-02-07

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Videokomponenten Videokomponenten syntes inte i editorn (gråa rutan). Detta har åtgärdtas så att man kan se den igen.
Nyhetssystem Problem med att man fick säkerhetsvarningar vid olika tillfällen när man använde framåt- och bakåtknapparna är åtgärdat.

Ordnat så att Bildmuseet fortfarande har sin egna vinjett för pressmeddelanden.
Infoglue - Vid en directdeploy åtgärdades problemet med att man inte kunde välja webbanannonser i komponenten.
CK-editorn Åtgärdat problemet med att formateringar från dokument inte städadas bort när man klistrade in det i en artikel.

Åtgärdat buggen som gjorde att rubrik med färgöverstrykning (färgplatta) la sig bakom både rubrik och bild.
GSA (söken) Lite förbättringar/justeringar har genomförts.
Utbildningskatalogen Vid en directdeploy åtgärdades en del problem som utbilningskatalogen hade med Selma samt buggen som gjorde att utbildningsplaner som inte hade någon studeiplan inte visades överhuvudtaget.
Övrigt Engelska inloggningsrutan för alumn har fått ändrad rubrik.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009