Uppdateringar 2015-11-05 mellan klockan 8.00-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Personalkatalogen – Vcard har aktiverats i personalkatalogen. Nu går det ladda ner och visa kontaktuppgifter om en person i ex. Outlook.

– Ikonen mötesbokning plockas bort från kontaktkortet.

– I mobilläge framgår det tydligare vad som är klickbart och inte i personalkatlogens dropdowndelar.

– Diverse små stylingjusteringar.
CK-editor – När man som webbansvarig väljer "Källa" för att se källkoden radbryter nu koden. Tidigare blev det ingen radbrytning.
Tablets – Justeringar har genomförts för att komma till rätta med att svarta balken inte når hela vägen samt för lite luft på vänstersida i stående läge.

Uppdateringar 2015-09-30 mellan kl. 8.00-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Personalkatalogen I denna release kommer besökare märka en rad förbättringar i personalkatalogen. Bland annat visas telefonnummer i samma format som visas när du gör en sökning på en person via söken, avdelningar inom en institution visas upp med egna kontaktuppgifter om sådana finns inlagda. Det framgår villken fakultet personerna tillhör i kontaktblocket för institutionen, enheten, avdelningen och mycket mera.
Lediga jobb Sorteringsordningen på lediga jobb är den att jobb med närmast utgånga ansökningstid listas först.

Uppdateringar 2015-09-08 mellan kl. 8.00-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
IG-editorn E-plikstext visas upp när du laddar upp och uppdaterar en befintlig fil.
Utbildningskatalogen Justeringar av teckenkod i url för vissa utbildningsplaner etc. Tidigare kunde vissa tecken inte kodas rätt vilket gjorde att hen hamnade på en felsida.
Personalkatalogen Tidigare gick det inte att sortera på roller för en underavdelning i personallistan. Detta blir nu möjligt.
Nyhetslista I ett försök att få tydligare sökträff på nyheter ska vi endast indexera denna sida http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/. På detta sätt får hen inte 10 träffar på samma nyhet, utan endast en. (Observera att det kan ta några dagar innan detta börjar visa sig. Sökmotorn behöver se över alla sidor).

Uppdateringar 2015-08-19

Den digitala kartan har tillförts något hundratal nya rum och platser – främst på Konstnärligt campus, men också pga ombyggnationer i bl.a Humanisthuset.

Komponent/Funktion Beskrivning
UMU Map component – Nya listor på samtliga platser i den digitala kartan, dels A–Ö, dels i nummerordning: webbpublicering.umu.se/manualer/digital-karta/

Uppdateringar 2015-06-16 kl. 07-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Cookies (kakor) – Cookies-informationen har tidigare legat per domän. Nu gäller Cookies-informationen för hela umu.se. D.v.s. om du har läst igenom texten och stängt rutan så stängs den även på underdomäner.
E-plikt – Information om vad som gäller för e-plikt har införts på publiceringssidan i Infoglue.
Kursplanesök


Utbildningskatalog
– Nytt fält i kursplan som säger ”Giltig till” direkt under ”Giltig från”-fältet.

– Justering av text i fält.
Lediga jobb – Diverse justeringar.

Uppdateringar 2015-04-10

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
www.umu.se – www.umu.se får en toppbalk för att kunna hantera viss funktionalitet. Samtidigt försvinner bakgrundsfärgen på umu.se.

– Mobilversion har också fått ny toppbalk.

– Bättre information om cookies på umu.se. Denna information visas ovanför toppbalken.
CK-editorn I CK-editorn kommer en ny ikon. Nämligen möjligheten att lägga in film direkt i redigeringsläget i artikeln. I och med detta behöver man inte längre lägga till en videokomponent.
UMU publicationListDiva2 Component Fler år har lagts till i komponenten samt att nytt intervall tillkommit.

Se nedan vad som tillkommit.

2015 - ny!
2014 - ny!
2013 - ny!
2012
2011
2010
2009
2008
2007 - ny!
2006 - 2015 - ny!
2000 och senare
1990 till 1999
1990 och tidigare
Personalkatalogen – Enhetens/institutionens katalogansvarig kommer att stå som sidansvarig då man får upp organisationens personalista och kontaktkort. Tidigare har det stått Åsa Nordström på de centrala sidorna.

– Rätt sidtitel visas nu upp då man har öppnat ett kontaktkort. D.v.s att det står rätt avdelning i webbläsarfliken.

– Övrigt, små justeringar.
Utbildningskatalogen

Kursplanesök
– Lite justeringar har genomförts.

– Byt ordning på fält som innehåller namn. Exempelvis presenteras nu efternamn för förnamn i listan.
Kalendariet – Justerat text i fältet Titel/Roll:. Här måste man ange Titel/Roll om man valt att lägga till ett namn på fältet Namn på föreläsare eller motsvarande, annars visas namnet inte utåt på vissa webbplatser.

– Lite justeringar/förbättringar har genomförts.

Uppdateringar 2015-02-12

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar och den funktionalitet som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under veckan som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Utbildningskatalogen – Ett inledande fritexfält för studieplaner i Selma kommer att visas upp på webben när detta används i systemet.

– Engelsk fritextfält för kurslitteratur hämtar svensk version. Detta är i och med uppdateringen åtgärdad. Engelsk respektive svensk fritextfält visar rätt språk om sådant finns.
Kalendariet – Event visas i sökresultatet ostylade. Detta kommer att vara åtgärdat vid uppdateringen.

– Lite förbättringar/justeringar har genomförts.
Karta – Nya kategorier har lagts till för Hitta på campus.
Infoglue – Lite justeringar har genomförts.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009