Uppdateringar 2016 12 12, kl. 14.00-17.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Umu play i editorn Umu Play blir tillgängligt att använda via knappen "Inkludera mediainnehåll från externa sidor”, för att bädda in video i artiklar, miniartiklar och nyheter.
Ny grafisk profil - Textbanner Textbannern får ändrat utseende i och med den nya grafiska profilen. Länkikonerna visar tydligare när en extern webbsida kommer att öppnas vid klick på textbannern. Textbannrar som är publicerade får automatiskt nytt utseende, ingen manuell ändring behöver göras.
Ny grafisk profil - Blockstil/Överstrykning tas bort De färgade plattorna med rubrik tas bort. Publicerade blockstilsrubriker ersätts av versala rubriker. Eftersom ändringen blir att en versal rubrik ersätter på de ställen där en sån rubrik ligger i nuläget, tas funktionen bort från editorn.
Webbkarta Länken till webbkarta i sidfoten, samt sidan med webbkartan, tas bort p.g.a. låg användning och felaktigheter i inläsningen av innehållet.

Uppdateringar 2016 11 09, kl. 5.00-8.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Uppdatering av koppling mot Selma Denna release handlar främst om att uppdatera koppling mot Selma som har fått en ny version av webbtjänster.

På sidor som ligger i InfoGlue kommer kopplingen mot Selma att vara otillgänglig fram till cirka klockan 15 den 9 november. På de ställen där Selmainformation vanligen visas läggs ett "Planerat underhåll"-meddelande ut.

Observera att utbildningsutbudet kommer att vara tillgängligt under denna tid på www.umu.se/utbildning och på www.umu.se/en/education
 
Övrigt Även andra bakomliggande förbättringar är gjorda.

Uppdateringar 2016-09-07, kl. 5.00-8.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Ny funktion: Ljudspelare Dela innehåll från Soundcloud och Libsyn i artiklar, miniartiklar och nyheter.
Manual
Kursplanesök Info när en kurs är nedlagd "Kursen är nedlagd" resp. "The course is discontinued" visas med röd text när en kurs är nedlagd.
Förberedelse för ny utbildningswebb 12/9 Text om ämnen Texten på institutioners ämnessidor tas bort, detta för att undvika att olika versioner finns på kommande utbildningswebb och instiutionswebbar.
Förberedelse för ny utbildningswebb 12/9 Länken ”Tillfällen och anmälan” tas bort från inst.sidor På samtliga kurser döljs länken ”Tillfällen och anmälan”, med anledning av att anmälan kommer att ske från den kommande utbildningswebben.
Övrigt Bakomliggande förbättringar är gjorda.

Uppdateringar 2016-05-12 mellan kl. 5.00-8.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Personalkatalog En kort personinformationstext visas tillsammans med medarbetares kontaktuppgifter i sökresultatlistan. När man klickar på personen i listan visas en längre personinformationstext. Dessa texter fylls i av medarbetare själv i Aurora, på profilsidan.
Ny utbildningswebb Förberedelser med kopplingar till den kommande nya utbildningswebben.
Övrigt Bakomliggande förbättringar är gjorda.

Uppdateringar 2016-04-07 mellan kl. 5.00-8.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
CK-editor Video. Nu fungerar det återigen att förhandsgranska filmer i lightbox.

Inforuta. Förbättring som gör att du kan markera text och sedan välja att infoga inforutan (tidigare behövde du klippa ut texten och kopiera in i redan infogad inforuta). Inforutan får nu också rätt bredd i fullbredd.
Läs mer om hur du infogar en inforuta i artikel
Verifiering studieintyg En ny komponent är byggd för att verifiera studieintyg.
Övrigt Ett flertal bakomliggande förbättringar är gjorda i t.ex. Selmalistor, sök, kalendariet.

Uppdateringar 2016-02-16 mellan kl. 8.00-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
CK-editor Video. Via en ny ikon för video kan du på ett enkelt sätt infoga videos i artiklar, nyheter, miniartikel, utbildningssidor. Källor som stöds är Youtube, Vimeo samt Bambuser. Videon visas i lightbox när du klickar på play. På denna sida står det hur du bäddar in video med hjälp av nya funktionen i editorn.

Ikonen kommer vara tillgänglig för alla roller i InfoGlue.

Inforuta. För nyheter har det funnits behov att kunna presentera kort info som en "faktaruta". Inforutan har en grå platta med text. Du skapar den via en ikon i editorn. Läs mer om hur du infogar en inforuta i artikel.

Ikonen kommer endast vara tillgänglig för webbansvariga.
Personalkatalog – Länkar/ikoner för chatt och mötesbokning plockas bort från fältet under en person kontaktkort.
Kalenderkomponent RSS. Kalenderkomponenten som heter CalendarList kommer att ha valmöjligheten att visa en RSS-ikon i vinjetten. På detta sätt kan besökaren på en enkelt sätt få en RSS till ett specifikt lista utan att du som webbansvarig behöver göra något då denna genereras med automatik.

För att RSS-ikonen ska visas behöver du välja alternativet ja i fältet som heter Visa RSS-länk. Denna inställning hittar du när du väljer komponentens egenskaper. Ikonen kommer inte visas i komponenten som heter UMU calendarEventList Component.

Har du inte komponeten CalendarList inlagd på sidan kan du läsa om hur du lägger till den och CalendarView i manualen.

– Diverse små justeringar.

Uppdateringar 2016-01-14 mellan kl 8.00-11.00

Nedan beskrivs kortfattat de förändringar som tillkommer i och med uppdateringen.

Notera att sidan om uppdateringar eventuellt kan revideras under dagarna som följer fram till releasen.

Komponent/Funktion Beskrivning
Kalenderadmin – När någon har lämnat ett meddelande i samband med att hen anmäler sig till ett evenemang i kalendariet så syns nu detta meddelande i första framsökta vyn. Tidigare syntes detta först efter att admin klickat på pen-ikonen.

– Med den nya kalendern visas nu åäö i UMU-kalendarium/Lista anmälningar, och när man exporterar det som excel-fil.
Diva-komponenten – År 2016 har lagts till i komponenten.
Tablets – Det går nu att zooma på sida med tablet.
UMU rssReader Component – Nu klarar komponenten av att visa åäö vid exempelvis hämntning av nyheter från Aurora.
Övrigt – I sidhuvudet har det tillkommit en länk "Lättläst" som leder till en sida med lättlästa texter.

– Fixat med lite styling i intervjupuffar


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion

Uppdateringar i Infoglue

201720162015201420132012201120102009