Riktlinjer gällande umu.se

Umeå universitets centrala, universitetsgemensamma, webbplats lanserades den 8 november 2008. Under 2009 fram tom våren 2010 lanserade institutioner och övriga enheter sina webbplatser, producerade i det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget InfoGlue. I och med detta så fick vi en gemensam och enhetlig grafiska profil på våra webbsidor.

Vi har här valt att samla de rekommendationer och riktlinjer som finns framtagna specifikt för Umeå universitets webbplats såväl som generella för webben.