Grafisk design

Webbpubliceringssystemet styr webbens grafiska design. Det innebär att sidhuvud, utseende på navigation, färger, typsnitt och komponenters utseende med mera redan är definierade i systemet. Den grafiska design som används på Umeå universitets webbsidor får inte kopieras och/eller förändras och användas för att presentera webbsidor inom Umeå universitet eller för sidor utanför universitetets webbplats.

Layout och sidmallar

För de webbplatser som använder det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget ingår två gemensamma sidmallar (Fyrspaltsmall samt trespaltsmall) och en gemensam uppsättning stilar för rubriker etc. i en stilmall (CSS). Detta ger ett enhetligt utseende åt webbplatserna på www.umu.se, vilket i sin tur innebär att att våra besökare känner igen sig var på webbplatsen de än befinner sig.

Sidstruktur

Sidan är uppbyggd av ett sidhuvud, en sidmall och en sidfot. Sidhuvudet och sidfoten finns med på samtliga sidor. Mittendelen på sidan är uppbyggd av fem spalter, där varje spalt har samma bredd som en flik i sidhuvudet.

Navigation

Dropdown

I dropdownen ligger länkar till alla undersidor samt ett urval av genvägar.

Brödsmula

Under flikarna ska det finnas en så kallad brödsmula. Denna visar vilken väg som lett till aktuell sida i strukturen. Alla delar av brödsmulan är länkar som leder tillbaka till de sidor som användaren besökt.

Vänstermeny

www.umu.se - navigation i vänstermenynFör navigering i en fliks understruktur används en navigation uppbyggd enligt figuren. Menyn är placerad i vänster spalt och visas på alla sidor förutom startsidan.

Vid klick på länken för den aktiva positionen i menyn återställs sidan, dvs. eventuell navigering inom sidan nollställs och startsidan för menyalternativet visas.

Sidfot

I sidfoten finns ett urval av genvägar, delvis uppdelat på målgrupperna Student och Anställd.