Mallpaket

Det finns två mallpaket som används vid uppbyggnaden av webbplatser för institutioner, högskolor, campus- och studieorter och centrumbildningar samt förvaltnings- och arbetsenheter enligt webbprofilen i InfoGlue.

Mallpaketet

Mallpaketet innehåller den struktur och förslag på innehåll som är gemensam för institutionen (eller motsvarande). Mallpaketet är grunden till er nya webbplats, men bör anpassas så att det överenstämmer med er verksamhet.

Anpassning av vänstermenyn

Informationen på institutionens webbplats ska vara specifik för institutionen och inte generell, för att undvika dubblerad information och felkällor. Det innebär exempelvis att man inte återanvänder innehåll på respektive institution som också finns på den centrala webben. Länka till de centrala sidorna istället.

Miniminivå på svenska och engelska

Umeå universitet är ett svenskspråkigt universitet och enligt vår språkpolicy är svenska det språk som i första hand ska användas, men vi ska sträva mot parallellspråkighet avseende svenska och engelska.

Alla institutioner ska, på såväl svenska som engelska, ha grundläggande verksamhetsinformation på sin webb, en personalsida och kontaktinformation. Institutioner med grundutbildning ska ha en sida ”Utbildning” med undersidor ”Program” och ”Kurser”. Svenska information ska ligga på den svenska delen av webbplatsen och engelsk på den engelska delen.

Minimumnivån är det absolut minsta krav som ställs på varje institution och enhet för information på webben på svenska och engelska, även om strävan är att hela fylla hela mallstrukturen med information, i den mån den är relevant för institutionen. Omfattningen på innehåll utöver minimumnivån beror på respektive institutions ambitionsnivå och resurser.

Riktlinjer för webbplatser i samverkan med andra organisationer

Vissa arbetsenheter, till exempel centrumbildningar, är samarbeten med andra organisationer. När webbplatser eller webbsidor för sådana samarbeten ska skapas är det inget krav att följa Umeå universitets grafiska profil, inte heller att skapa webbplatsen i webbpubliceringssystemet. Det är dock tillåtet att såväl använda sig av grafisk profil och webbpubliceringssystemet, om övriga samarbetspartner samtycker. Samarbetspartnernas logotyper får då läggas i högerspalt eller i textfältet.

När det gäller projekt i samarbete med andra organisationer tillåts däremot inte egna grafiska profiler och logotyper. Är Umeå universitet huvudman för projektet (koordinator, huvudprojektledare etc.) ska vår grafiska profil, inkl. webbmallarna, användas. Deltagande parters logotyper får dock vara med och läggas t.ex. i högerspalt eller textfält. Är någon annan part huvudman, får den organisationen avgöra vilka grafiska riktlinjer som ska gälla.