Vänsternavigationens struktur

Till vänster på alla sidor på umu.se finns en navigationsstruktur, vänsternavigationen, som följer generella upplägg för de olika organisatoriska enheterna.

Det finns ett upplägg för institutioner, centrumbildningar, högskolor, studie- och campusorter och ett annat för förvaltnings- och arbetsenheter.

Enhetlighet i strukturen underlättar navigationen både för externa och interna besökare. Man kan behöva anpassa vänsternavigationen efter den organisatoriska enhetens individuella behov.

För att åstadkomma en enhetlig webb är det dock inte tillåtet att göra nedanstående förändringar.

Institutioner eller motsvarande

  • Ändra länknamnen i vänsternavigationen, t ex "Utbildning på forskarnivå" till "Forskarutbildning". Undantaget är ”Om institutionen” som får ändras till ”Om centrumbildningen” eller namnet på centrumbildningen, t ex ”Om UCMM”.
  • Flytta länkarna i vänsternavigationen till annan nivå, t ex flytta "Utbildning på forskarnivå" från "Utbildning" till förstanivån.
  • Ändra ordningen på länkarna i vänsternavigationen, t ex lägga "Forskning" ovanför "Utbildning".
  • Egna länkar på förstanivån får placeras under befintliga länkar, d.v.s. aldrig ovanför eller mellan "Utbildning", "Forskning" och "Samverkan". På samma sätt får egna länkar under ingången "Utbildning" inte placeras ovanför eller mellan "Program" respektive "Kurser".
  • Information till potentiella studenter om program och/eller kurser som institutionen har del i ska ligga under rubrikerna "Program" resp "Kurser" som finns under ingången "Utbildning". Information till institutionens befintliga studenter ska ligga under "För våra studenter".

Arbets- och förvaltningsenheter

  • Ändra länknamnen i vänsternavigationen, t ex "Personal" till "Anställda". Enda undantaget är ”Avdelningar”, det kan man ändra till t ex ”Enheter”, eller helt ta bort.
  • Ändra ordningen på länkarna i vänsternavigationen, t ex lägga "För våra anställda" ovanför "Vår verksamhet".

Gruppera informationen

Försök göra ett kraftigt urval av information och gruppera så att inte vänsternavigationen blir alltför lång och svåröverskådlig. Tänk också på att hålla formuleringarna korta men ändå begripliga.

Vänsternavigationen har tre nivåer - huvudnivån och två undernivåer.