Till umu.se

Riktlinjer för tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att göra den information som finns på webben åtkomlig för så många människor som möjligt, oberoende av vilken teknisk plattform eller hjälpmedel besökaren använder sig av. Att utforma sin webbsida så den blir tillgänglig handlar mycket om hur koden är skriven, men även om hur du skriver texter och om typsnitt och färgval.

Vi har strävat efter att följa "Vägledningen 24-timmarswebben" riktlinjer. Denna strävan har varit vägledande under utvecklingen av Umeå universitets gemensamma publiceringsverktyg, navigation och grafiska form. Den grafiska formen på universitetets nya webbplats är tillgänglighetsgranskad och testad av Funka Nu. Den bakomliggande koden ska validera mot W3C enligt XHTML 1.0 Strict.

För att webbproducenter och webbskribenter enklare ska kunna åtgärda tillgänglighetsproblem på sina webbsidor har ett antal riktlinjer och rekommendationer tagits fram:

Titel och alt-text på bilder och grafiska elementHur man ska använda och jobba med länkarTydliga rubrikerRubriknivåer

Validering och test av webbplatsen

Validera webbsidorna och testa webbplatsen kontinuerligt under både utveckling och förvaltning.

Validering enligt W3C:s normer, WCAG Priority 1 (Web Content Accessibility Guidelines) och Section 508 Standards med verktyget Cynthia Says Portal.

För Mozilla/Firefox: http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
Övrigt: http://validator.w3.org/

Flash

Även om majoriteten av webbanvändare idag har ett insticksprogram i sin webbläsare som hanterar Flash ställer det ofta till med problem för den som använder någon form av hjälpmedel eller inte kan använda mus. Flash och andra multimediala format kan med fördel användas för att underlätta förståelsen av viss information, till exempel för att med hjälp av animering beskriva ett händelseförlopp. Det går också utmärkt att använda Flash i dekorativt syfte, precis som man kan använda bilder för att förbättra webbplatsens visuella framtoning. Det viktiga är att man gör det på ett sätt som inte hindrar någon från att använda webbplatsen.

I de fall Flash eller andra multimediala format används för att presentera information eller tillhandahålla funktionalitet måste tydliga och likvärdiga alternativ finnas. När det alternativa innehållet väsentligt skiljer sig bör man också tydliggöra för användaren att det som presenteras är ett alternativt innehåll och förklara varför det visas. Det är också lämpligt att förklara var användaren kan hitta det eller de insticksprogram, webbläsare och operativsystem som behövs för att ta del av den multimediala presentationen.

• Använd inte Flash för funktionalitet som är kritisk för webbplatsen, till exempel för navigering eller formulärhantering
• Använd inte Flash för grundläggande information som alla bör kunna ta del av
• Använd Flash eller andra multimediala format endast när det är väl motiverat. Undersök först om det går att använda mer tillgängliga format
• Tänk på vad som händer om stöd för Flash saknas. Stäng av Flash och försök använda webbplatsen utan mus
• Tänk på att Flash-filer på flera megabyte kan ta lång tid att ladda för användare med låg bandbredd
• När du använder Flash, tänk på att infoga filmen på ett sätt som fungerar i så många webbläsare som möjligt. Information om hur man gör detta kommer läggas in senare.


Sidansvarig: Anna Svanbeck

Utskriftsversion