Riktlinjer för tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att göra den information som finns på webben åtkomlig för så många besökare som möjligt, oberoende av vilken teknisk plattform eller hjälpmedel besökaren använder sig av. Att utforma sin webbsida så den blir tillgänglig handlar mycket om hur koden är skriven, men även om hur du skriver texter och om typsnitt och färgval.

Vi strävar efter att följa de officiella riktlinjerna för webbplatser från Post- och telestyrelsen. Den grafiska formen är tillgänglighetsgranskad och testad av Funka Nu. Den bakomliggande koden ska validera mot W3C enligt XHTML 1.0 Strict.

För att redaktörer i systemet enklare ska kunna åtgärda tillgänglighetsproblem på sina webbsidor kan man utgå från ett par riktlinjer och rekommendationer:

Titel och alt-text på bilder och grafiska elementHur man ska använda och jobba med länkarTydliga rubrikerRubriknivåer

Validering och test av webbplatsen

Validering av webbsidorna och test av webbplatsen sker kontinuerligt.

Validering enligt W3C:s normer, WCAG Priority 1 (Web Content Accessibility Guidelines) och Section 508 Standards med verktyget Cynthia Says Portal.

För Mozilla/Firefox: http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
Övrigt: http://validator.w3.org/