Ny webb 2018 - sista utbildningstillfällen i InfoGlue

I slutet av januari/början av februari 2018 hålls de sista utbildningstillfällena i InfoGlue, eftersom vi under året kommer att gå över till ett annat webbpubliceringssystem.

Utbildningstillfällena finns i kalendariet. Det är ett tillfälle för webbproducent och ett tillfälle för webbansvarig.

Umeå universitets externa webbplats kommer att förnyas under 2018. Det kommer att innebära en stort förändringsarbete för många inblandade då innehållet på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och flyttas.

Ny webb för Umeå universitet under 2018

Utbildning, stöd och hjälp

Utbildning i InfoGlue

Det är kostnadsfritt att delta i utbildningar och workshops i InfoGlue.

Roller och behörighet

Det finns två roller i InfoGlue - webbproducent eller webbansvarig. Rollen avgör vilken behörighetsnivå man har i systemet och vilket ansvar man har för institutionens/enhetens/högskolans/fakultetens webbplats. För att få dessa roller är utbildningskraven olika.
Läs mer om rollerna

Utbildningstillfällen och anmälan

Kommande utbildningstillfällen och anmälan hittar du iKalendariet på webbpublicering.umu.se Kalendariet på Aurora

Utbildningar i InfoGlue anordnas av Kommunikationsenheten.

Workshops

Workshopparna syftar till att komplettera utbildningen i InfoGlue och den support som erbjuds. Workshopparna ger dig möjlighet att jobba med din webbplats och få hjälp och stöd i ditt arbete med den. Här kan du ställa dina frågor direkt till oss som jobbar med webben och är dagliga användare av InfoGlue.

Fokus ligger på att du som användare jobbar med din webbplats och vi finns där för att hjälpa dig då du stöter på problem eller har frågor.

Vid vissa av workshopparna hålls en kortare genomgång inom ett speciellt tema, för att man sen ska ha möjlighet att ställa frågor kring temat och få hjälp vid behov. Även frågor om InfoGlue som inte berör temat är välkomna.

Utbildningstillfällen och anmälan

Kommande workshoppar och anmälan hittar du i Kalendariet på webbpublicering.umu.seKalendariet på Aurora

Support

Via formuläret i Servicedesk når du supporten. Använd det för att ställa frågor om InfoGlue, rapportera in buggar och lämna önskemål m.m.

Inhousebyrån

Behöver du hjälp med din webbplats utöver ovanstående användarstöd kan du  vända dig till Inhousebyrån. Webbkunniga formgivare kan till exempel hjälpa dig att strukturera webbplatsen så att mottagaren får det enkelt att hitta, eller att fylla den med nytt innehåll, till exempel filmade intervjuer, fotograferingar, textbearbetning, webbannonser med mera.

För mer information, kontakta Inhousebyrån.


Kontaktinformation

Anna Svanbeck
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset

Tel:  090-7865859