Till umu.se

Manualer för program- och kurssidor

Program- och kurssidorna på webben kombinerar information från utbildningsdatabasen Selma med texter och bilder inlagda i InfoGlue. På så vis kan våra program- och kurssidor med fördel göras mer inspirerande med t. ex. intervjuer med studenter, webbannonser, egna bilder från utbildningen, scheman, utbildningsplaner eller information om praktik med mera.

Bra tips på vad man kan göra med en program- eller kursida

Program- och kurssidorna är konstruerade så att innehållet hämtas i samma stund som besökaren klickar på länken och det är programmets och kursens unika kod som styr på vilken institution eller fakultet själva sidan. Utbildningswebben visar två läsår i taget, dvs innevarande samt kommande läsår.

En institution eller fakultet kan automtiskt lista egna program, kurser, kurspaket eller ämnen på de egna hemsidorna. Men det går även att göra egna listor över program. Detta kan vara bra när du vill visa en speciell sammanställning över program för t. ex. en centrumbildning, högskola eller ett samarbete mellan olika enheter.

Notera att även om inget extra material läggs in i InfoGlue, så finns det ändå alltid en baspresentation om utbildningen. Basinformationen hämtas automatiskt från Selma.

Komma igång och göra de inställningar som behövs

För att innehåll om program, kurs, kurspaket och ämne ska kunna visas på t. ex. en institutionssida och för att webbskribenter och webbproducenter på institutionen ska kunna redigera sidorna, så måste webbansvarig till att börja med skapa ett antal sidor utifrån befintliga sidmallar. Det måste även inledningsvis göras ett antal olika inställningar. Detta kan endast göras av webbansvarig vid institutionen.

Webbansvarigs manual över utbildningssidorna

Får du problem med att lägga upp sidorna eller om det strular med behörigheter, använder du supportformuläret som finns på webbpublicering.umu.se.

Lägga in information på sidan - steg för steg

Som webbskribent, webbproducent eller webbansvarig i InfoGlue kan du lägga in mervärdesinformation som t.ex. bilder, webbannonser eller intervjuer på ditt program, kurs eller kurspaket som du har tillgång att jobba med, förutsatt att webbansvarig har gjort färdigt det som nämnts ovan.

Här beskrivs steg för steg vad du kan göra och hur det går till för att innehållet ska bli synligt på webben:

Behörighet att redigera sidanVad visas på sidan?Detaljsidor behövs för att visa innehållRedigera meny på program, kurs och kurspaketLägga in intervju, bild eller webbannons

Stöter du på problem med att lägga in information eller får problem med behörigheter, kan du vända dig till supportformuläret som du når på webbpublicering.umu.se.

Testtext