Till umu.se

Behörighet att redigera

För att redigera ett program, en kurs eller ett kurspakets innehåll måste du vara inloggad i InfoGlue. Vilken enhet som har rätt att redigera innehållet styrs på ett sätt för kurs och kurspaket och på ett annat för program.

Redigera kurser och kurspaket

För kurser och kurspaket gäller samma lösning. Det är den institution som står som ”ägare” av kursen eller kurspaketen i Selma, utbildningsdatabasen, som är den enhet som kan redigera innehållet. T. ex. så ”äger” Institutionen för informatik kurser i Selma. Institutionen kan därför lista sin kurser på institutionssidan och samtidigt få tillgång att redigera kurserna. De flesta kurser "ägs" av respektive institution i Selma men det ser lite olika ut mellan olika fakulteter.

Redigera program

För program gäller ett annat behörighetssätt:

När det gäller program är det möjligt för flera institutioner att ha tillgång till och redigera samma program, oberoende hur strukturen ser ut i Selma. Fakulteten väljer fritt vilken/vilka grupper i koncernkatalogen som ska kunna redigera vilket/vilka program. Det går alltså att redigera ett program, även om institutionen inte står som "ägare" till det i Selma.

Denna lösning bygger i korthet på att specifika programkoder kopplas till de enheter som ska vara behörig att redigera programinnehållet i InfoGlue. Detta hanteras av ITS. Läs mer i pdf nedan:

Riktlinjer för att redigera program.