Till umu.se

Detaljsidor behövs för att visa innehåll

Program- och kurssidorna hämtar sin information i samma stund som någon klickar på webblänken. Det finns alltså inte en egen sida för varje program eller kurs. Här ser du hur det hänger ihop.

Det behövs flera olika mallar

För att innehåll om program, kurs, kurspaket och ämne ska kunna visas på t. ex. institutionssidorna och för att webbskribenter och webbproducenter på institutionen ska kunna redigera de program och kurser som institutionen "äger" så måste webbansvarig initialt skapa ett antal detaljsidor. Detta görs utifrån olika befintliga sidmallar. Till det måste det även göras ett antal olika inställningar.

För att kunna visa ett innehåll behövs det alltså en mall för programinnehållet, en för kursinnehållet, en tredje mall för att visa kurspaket och ytterligare en mall för att visa en ämnessida. Mallarna skapas i varje repository där man vill visa sidorna och de ligger sedan och ”väntar” på att få fyllas med innehåll. De fungerar i princip som våra sidor som visar personal.

De här mallarna behöver man bara göra en gång i början och kan enbart göras av den som är webbansvarig vid institutionen. Läs i manualen vad som behöver göras.

Webbansvarigs manual över de nya utbildningssidorna i InfoGlue.

Får du problem med att lägga upp sidorna eller har problem med behörigheter vänder du dig till ITS. Använd supportformuläret som finns på webbpublicering.umu.se under Relaterad information.