Till umu.se

Lägga in intervju, bild, film, webbannons eller miniartikel

För varje program, kurs och kurspaket finns det möjlighet att peka ut relaterat innehåll som intervjuer, bilder, film, webbannonser och miniartikel. Kontaktuppgifter ändrar du i Selma, se relaterad information.

När du lägger in en bild, intervju, film,webbannons eller miniartikel så kommer den att visas på alla sidor där programmet eller kursen visas. Observera att Headline image (i mittenspalten på första sidan) dock endast visas på programmets eller kursens första sida, när man klickat på länken "Om programmet".

Lägg in bild, intervju, film, webbannons eller miniartikel

1. Klicka på länken Redigera relaterad information som du hittar under rubriken Adminstration i redigeringsmenyn i första spalten längst upp. (Syns bara om du är behörig att redigera programmet)
2. Ett fönster för Redigeringsvy för innehåll visas.

3. Klicka på Edit relations för respektive innehåll.
4. Peka som vanligt i InfoGlue ut vilken eller vilja bilder, intervjuer, webbannonser eller miniartikel som ska visas på sidan. Pekar man ut mer än en bild, intervju eller webbannons kommer det att varieras slumpvis vilken som visas för tillfället. Det går endast att peka ut en miniartikel.
5. Spara och stäng.

Instruktioner om hur du gör för att lägga in en film i högerspalt:

Filmkomponenten gör det enkelt att länka in film från Vimeo, Youtube eller någon annan källa till Umeå universitets webbsidor i högerspalt. Filmen visas i lightbox/popup mitt på sidan.

Följ steg 1 och 2 som beskrivs ovan om du inte redan befinner dig i redigeringsvyn.
3. Klistra in url:en för filmen på den första raden.
4. Ange adressen till bilden (obs! att filmen inte visas om ingen bild angets).
5. Man kan anpassa filmens höjd om defaultvärdet inte överensstämmer med filmens mått. Prova först om det ser bra ut innan annat värde fylls i.
6. Spara och stäng.

För utförligare beskrivning om hur man kommer åt filmers url:er samt lägga till en playknapp på posterbilden läs.
Filmvisning i lightbox(Obs! att man inte fyller i några uppgifter i komponenten som anges i de exemplen. Utan allt görs i redigeringsvyn enligt följande bild.

Publicera intervju, bild, film och webbannons

Det är viktigt att inte glömma att publicera informationen så att den även kommer att synas ute på webben för vanliga besökare.
1. Klicka på länken Publicera relaterad information. Enbart synlig om det relaterade innehållet (d.v.s. bilden, intervjun eller webbannonsen) inte är publicerat.
2. Fyll i kommentar som beskriver vad som är redigerat.
3. Kryssa för innehållet som ska publiceras (i detta fall SYINT relatedContent) och klicka sedan på Publicera/Publish. Undvik att klicka på Skicka till publicerare/Submit to publisher då det kan vara svårt att hitta igen innehåll som publiceras på detta sätt.