Till umu.se

Redigera menyn på program, kurs och kurspaket

För att redigera ett program, en kurs eller ett kurspaket måste man vara inloggad i InfoGlue. Dessa sidor redigeras och publiceras på ett annat sätt än övriga sidor i Infoglue.

För att redigera ett program, en kurs eller ett kurspaket måste det på någon av sidorna i ditt repository finnas en lista (UMU selmaList Component) med utbildningar. Det är via listan som du kommer åt att redigera din utbildning. Listan  kan bara läggas in av den som är webbansvarig och hämtar automatiskt information från Selma.

Hitta din utbildning

1. Logga in i InfoGlue och välj fliken STRUKTUR.
2. Gå till din webbplats (ditt repository) där sidorna skapas, exempelvis _Fak_Samfak.
3. Gå till en sida under Utbildning där listan finns inlagd.
4. Klicka på den utbildning som ska redigeras. Se bilden nedan.

Redigera genom administrationsmenyn

Är du behörig att arbeta med sidan, kommer du i första spalten ovanför innhållsmenyn att se rubriken Administration och du kan börja jobba med sidan. Nedanför rubriken administration finns innehållsmenyn med de olika länkarna för programmet, kursen eller kurspaketet. Att redigera under Administration fungerar på samma sätt för program, kurs och kurspaket. Rubriken och funktionerna visas enbart för grupper som har behörighet att redigera information för aktuell utbildning.

Arbetsättet mellan dessa utbildningssidor och övriga InfoGlueartiklar skiljer sig åt. Till exempel så sker publicering på ett annat sätt för dessa sidor. De gulmarkerade funktionerna som används i vanliga fall, ska INTE användas på dessa sidor.

Lägga till egna länkar i menyn

Det är möjligt att lägga till fritt antal egna länkar i menyn:

1. Klicka på Lägg till artikel under Administration.
2. En ny artikel skapas och hamnar längst ner i programmenyn. Du slussas vidare till sidan som skapas. Här har du möjlighet att redigera och publicera artikeln på samma sätt som övriga artiklar i InfoGlue. Notera att länken i programmenyn kommer att bestå av titeln du ger artikeln. Publicering och avpublicering sker på ett annorlunda sätt än vanliga artiklar i InfoGlue och beskrivs nedan.
3. Fyll artikeln med text och bild som vanligt i InfoGlue.

4. Scrollar du ner i samma redigeringsvy, finns fler fält som kan fyllas med information. Dessa fält kommer att på webben visas som Relaterade länkar i tredje spalten på programsidan. Notera att det är olika relaterade länkar som visas beroende på vilken länk man sedan besöker i programmenyn när innehållet är publicerat.
5. Fältet Interna länkar används för att skapa länkar till sidor internt i InfoGlue.
6. Fältet Externa länkar används för att skapa länkar till vilken sida som helst på Internet.
7. Fältet Relaterade dokument kommer att skapa en länk till dokument som finns inlagda i InfoGlue.

Sorteringsordning

Du kan välja vilken ordning de artiklar du själv skapar ska visas i innehållsmenyn. Längst ner på sidan, redigeringsvy för innehåll, finns sorteringsfunktionen. I dropdownlistan väljer du vilken placering artikeln ska få i program-, kurs- och kurspaketsmenyn. Om en artikel har värdet ”Osorterad” eller om två artiklar får samma siffra sorteras artiklarna istället i den ordning de skapades.

Publicera länk

Så länge du inte har publicerat information som är redigerad, kommer inget att synas för besökare på skarpa webben. När du känner dig nöjd med informationen ska du publicera:

1. Klicka på länken Publicera/Publish.
2. Fyll i kommentar som beskriver vad som är redigerat.
3. Kryssa för innehållet som ska publiceras (i detta fall practicalStudies) och klicka sedan på Publish. Undvik att klicka på Skicka till publicerare/Submit to publisher då det kan vara svårt att hitta igen innehåll som publiceras på detta sätt.

Avpublicera länk – endast webbansvarig

Kontakta din närmaste webbansvarig om du behöver avpublicera en länk, det är endast de som kan göra detta.

Efter att en förutbestämd eller egen tillagd länk är publicerad, så kommer länken Publish att bytas ut till Unpublish. Detta kan vara bra om man vill ta bort informationen från webben, men kunna fortsätta redigera den i InfoGlue. För att avpublicera sidan så att den inte finns åtkomlig för besökare ute på skarpa webben:

1. Klicka på länken Unpublish.
2. En ruta liknande den för publicering kommer upp.
3. Fyll i kommentar till avpubliceringen.
4. Klicka i kryssrutan för aktuellt innehåll.
5. Klicka på Unpublish.

Ta bort länk – endast webbansvarig

Kontakta din närmaste webbansvarig om du behöver ta bort en länk, det är endast de som kan göra detta.

För att permanent ta bort en egen tillagd länk:

1. Klicka på länken Ta bort som följer efter den nya sidan länk i programmenyn.
2. En popup-ruta kommer att visas för att bekräfta borttagning av länk. Observera att detta kommer att ta bort sidan permanent, till skillnad från att sidan avpubliceras.

Redigera förutbestämd länk i menyn

Alla de förutbestämda länkarna som följs av texten (ej publicerad) kommer initialt inte att innehålla någon information och kommer ej heller att visas för besökare förrän de redigerats och publicerats.

Observera att rubriken på de förutbestämda länkarna är framtagna tillsammans med fokusgrupper och testade, och helst inte bör ändras. Till exempel länken Praktik bör fyllas på med information om just praktik för att hålla informationen konsekvent mellan olika program och kurser.

För att redigera en förutbestämd länk:

1. Klicka på länken till aktuell undersida, exempelvis Praktik. Sidan kommer då att visas i huvudspalten på sidan med texten Information saknas.
2. För att redigera innehållet klicka på länken Redigera artikel. Ett redigeringsläge visas i ett nytt fönster.
3. Fyll artikeln med text och bild som vanligt i InfoGlue.
4. På samma sätt som för egna länkar kan du här även lägga till relaterad information. Beskrivs ovan.

Välja alternativt kontaktformulär på utbildningssidor

Infocenter har tagit fram ett speciellt kontaktformulär som heter "IOContactForm". Formuläret går endast att använda på engelska program och kurssidor. Väljer man detta formulär ersätter den automatiskt det kontaktformulär som hämtas från Selma.

Bild på Kontaktadress i utbildningskatalogen